Jak si zvýšit vibrace

 
Jednoduché způsoby, jak zvýšit svou frekvenci

 

Je velká snaha vás vtáhnout a udržet v nižších vibracích. Zde jsou některé věci, které můžete udělat proti tomu.

 • Procházka venku, nejlépe v přírodě. Tím odstraňuje špatnou energii a máte pocit, že jste plní života a pozitivní energie.
 • Dále cvičení, hry venku
 • Jíst přírodní zdravé potraviny
 • Meditace, poslech harmonické hudby, malování, vytvářet umění, tanec a zpěv
 • Sledujte své vnitřní cíle ve vašem nitru a snažte se je naplnit.

 

Věci, které vám snižují vibrace

 

Vyhněte se těmto druhům energií a vaše energie bude automaticky zvýší.

 • Konzumování umělé zpracovaných potraviny vyrobených nepřirozenými metodami - chemikálie nebezpečné účinky na vaše zdraví.
 • Omezte sledování televize - 90 % televizních programů mají za účel snížení vašeho duchovního rozvoje a udělat z vás hloupé. Proč se tedy namáhat dívat na televizi ? Novinky? Prosím, všechno, co mluví v TV programech, je smrt ... ještě jednou, proč ztrácíte čas sledováním televize?
 • Nadměrné telefonování a sledování internetu - vytváří elektromagnetický chaos, který škodí vašim buňkám (např. těžké kovy, démonická hudba) - těžká energie, podprahové programování.
 • Sledování politiky a politiků - Jen mluví lži a jsou velmi špatné pro fungování mozku
 • Uctívání falešných náboženství - nedělejte ze sebe ovce, zbaveni své odpovědnosti k životu. Naučte se nést odpovědnost za sebe.
 • Negativní emoce - strach, hněv, nenávist, smutek, žárlivost, závist, atd. To vše způsobí, že budete vibrovat na nízké úrovni.
 • Konkurenční myšlení - to že jsme lepší, nebo horší než druhý - toto je vám dáváno i skrze systémy víry.
 • Zbavte se všech omezení a programování ze společnosti.
 • Vejděte do svého nitra a spojte se s Kosmickým vědomím lásky, nepotřebujete k tomu žádné svolení od nikoho, jen se stačí rozhodnout, ztišit se a meditovat. Využijte vaši vizualizaci na Světlo a lásku.

 

Život v jiných dimenzích

 

Přemýšlel jsem o duhách. Cítím, že mají účel, který má co do činění s vyššími vibracemi, vyššími frekvencemi. Jsou z vyšších dimenzí ?

 

Ano, díky barvám duhy můžete získat letmý pocit barev z vyšších dimenzí.

 

Můžeš mi říct, zda kdy byl na Marsu život?

 

Na Marsu BYL život a stále JE. Jak na fyzické úrovni tak i ve čtvrté dimenzi.

 

Existují květiny ve vyšších frekvencích ? Proč se usmíváme, když vidíme krásnou květinu jako např. lotos ?

 

Samozřejmě, že tam jsou květiny. Krásnější než na Zemi. Květiny vyzařují frekvenci lásky, proto se lidé v jejich přítomnosti cítí tak dobře.

 

Anděl a duchovní průvodce jsou to samé nebo ne?

 

Ne, nejsou to samé.

 

Kolik různých dimenzí se nachází ve vesmíru ?

 

Existence se pořád rozšiřuje.

 

Dělal jsem nějaký výzkum a došel jsem k SHAMBALLE. Obyvatelé Shambally mají oplývat vyvinutou a pokročilou vědou a technologií, kterou používají k duchovním službám. Existuje Shamballa v jiné dimenzi ? Nebo na jiné planetě ?

 

Je v jiné dimenzi.

 

Mám tmavě hnědé oči. Už dva lidé ale viděli mé oči modré, dokonce bylo modré i bělmo, nikdo neviděl duhovku. Silné modré světlo s nádechem fialové. Co to znamená ?

 

No, tito lidé tě viděli v jiné, vyšší frekvenci.

 

Rád čtu a učím se tvému učení… Jsem ale zmatený z toho, že duše, které zemřely, kontaktují žijící duše. Proč je tomu tak, když se lidé narodí znovu ?

 

Některé duše dlouho zůstávají na astrální úrovni, než se zase inkarnují na planetu. – Svobodná vůle –

 

Existuje spousta informací o tom, že se nacházíme ve třetí dimenzí a že bychom se měli posunout do páté dimenze, tak nejrychleji jak to jen bude možné. A co čtvrtá dimenze? Prostě ji přeskočíme?

 

Někteří lidé již ve čtvrté dimenzi jsou. Jsou to pracovníci světla s vyšší vibrací.

 

Jsem velký milovník hudby, kreativity a duchovního rozvoje. Existuje toto i ve čtvrté dimenzi ?

 

Cokoliv, co vidíš na Zemi není ani 0,1% z toho, co existuje ve vyšších dimenzích. Ve srovnání s hudbou vyšších dimenzí je pozemská hudba na nízké úrovni.

 

Rád bych věděl jak se budeme pohybovat v partnerských vztazích jakmile zvýšíme své vědomí ? Například nyní vidíme žárlivost, vztek, podvádění, sobeckost a všechno, co vytváří negativní emoce a energie. Jak s nimi naložíme až zvýšíme své vědomí ?

 

Když se všichni dorozumívají telepaticky, neexistuje ŽÁDNÁ lež, žárlivost, vztek nebo sobeckost. Takto to funguje u vyšších hvězdných národů ve vesmíru.

 

Používáte v Plejádách techniku vytváření věcí z jiných věcí nebo materiálů přímo za použítí pouze síly myšlenky ?

 

Ano, ve světelných dimenzích můžeš vytvořit cokoliv silou myšlenky.

 

Mohl bys mi říct něco o snech a jejich vykládání ?

 

Sny mohou být spoustou věcí a jsou většinou individuální. To znamená, že podobné sny mohou mít různé významy. Není možné je zobecnit pro všechny. Takže můžete zapomenout na knihy, které sny vysvětlují (snáře – pozn.překl.) Sny, které se někomu zdají jsou individuální záležitostí, které můžeš porozumět jenom ty, protože duše používá obrazy, který dokáže porozumět. Někdy jsou od tvojí duše, která se ti snaží něco říct, někdy ti duše říká něco symbolickou cestou, která ti pomůže porozumět. Někdy cestuješ ve svém astrálním těle, aby ses učil, někdy vidíš sebe sama v jiné dimenzi, někdy se snažíš něco naučit či zvládnout ve svém podvědomí, které tě trápí, někdy je to starý vzorec z minulého života, který se ti ještě nepodařilo vyčistit a stále zůstává v podvědomí, někdy to jsou útoky temné strany a někdy sny přicházejí od světelných bytostí z jiných dimenzí či planet a snaží se k tobě promlouvat.

 

Jsou duchové lidí ve vyšší nebo nižší vibraci ?

 

Duchové jsou duše zemřelých lidí, které nemohou nalézt světlo a jsou zaseklí na nižší astrální úrovni, kde jsou démoni a další negativní věci. Obvykle to jsou kuřáci, alkoholici, vrazi, negativní neduchovní lidé nebo lidé, kteří si myslí že smrtí nastává konec všeho. Zůstávají tam dlouhou dobu, krouží kolem a hledají pomoc dokud nenajdou cestu k lásce a ke světlu. Někteří negativní lidé to tam mají rádi a zůstávají tam déle. Ale ti, kteří se odtud chtějí dostat, hledají pomoc u lidí na Zemi a poslouchají a učí se. Pár jsem jich měl na mých seminářích. Musí se naučit o reinkarnaci a jak funguje život, aby směřoval ke světlu. Někdy jsem chodil do starých zámku a propouštěl jsem duše, které tam byly zaseklé stovky let. Otevřel jsem hvězdnou bránu ke světlu, takže mohli proletět skrz.

 

Kam jde duše po smrti ? A co se s ní stane ?

 

Každý má svůj životní plán, ve kterém se chce něco naučit a něco prožít. Když je tento plán u konce, opouštíš planetu. To je přirozené a vždy se to tak děje. Všichni zemřeli již milionkrát v jiných životech. Ale pouze fyzické tělo Tvé SKUTEČNÉ já, duše, neumírá nikdy. Pouze fyzické tělo, které používáš, abys zažil zkušenosti na fyzické úrovni. Všichni jsme duše. Duše je energií světla, která zaznamenává každou zkušenost, kterou jsi prošel ve všech tvých životech. Některé duše se vyvíjejí rychleji a některé pomaleji a potřebují mnoho životů k tomu, aby se naučili jednu věc. V každém životě máš jiné tělo, ale duše je stále stejná. Rozdílná těla ti jenom pomáhají získat rozdílné zkušenosti… Muž, žena… Takže když opouštíš tuto planetu, fyzické tělo umírá a ty, duše, míří na astrální úroveň, kde si můžeš prohlédnout vše, co jsi se v uplynulém životě naučil či nenaučil a pak se rozhoduješ, kam se narodíš příště, abys pokračoval ve výuce. Existuje spousta planet, spousta dimenzí. Jdeš tam, kam tě táhne tvoje energie… tvoje karma.

 

Pokud máš negativní energie, zůstáváš dlouho v nižších astrálních světech, kde jsou démoni… obvykle to jsou vrazi, zlí lidé a kuřáci… zůstávají tam dokud nenajdou cestu ke světlu a lásce. Duše, které jsou silně emocionálně propojené se často potkávají v různých životech, protože se mají rády. A v každém životě si mění role (matka, otec, bratr, sestra, kamarád…). Na jiných planetách je něčí smrt šťastnou událostí, protože oni vědí, že duše pokračuje na další stupeň, do další třídy, aby se víc naučila. Neexistuje smrt, neexistuje konec. Existuje pouze VÝVOJ a ROZVOJ. Pozemšťané zemřelé duše často blokují v dalším postupu svým steskem. Místo, aby je nechali odejít ke světlu, aby mohly pokračovat ve svém vývoji.

 

Slyšel jsi někdy o bulharské vědmě jménem Vanga ? Předpověděla všechno a nikdy se nespletla a řekla, že v listopadu 2010 začne třetí světová válka. Je to pravda ?

 

Nepanikař a nenech se zmást předpověďmi budoucnosti. Jak už jsem mnohokrát řekl v mých videích a komentářích budoucnost NENÍ daná. Je přizpůsobitelná. Budoucnost nezávisí na nějakém pozemském datu. Budoucnost se mění každou vteřinu, podle energie myšlenek a emocí většiny lidské populace na Zemi. Takže existuje mnoho možných budoucností. Když ti někdo řekne, že zná budoucnost, soustředí se pouze na jednu možnost. Na jednu časovou linku z mnoha. A je jasné, že temná strana chce, aby se lidé soustředili pouze na možnost destrukce a strachu. Pokud je tvé vědomí vyvinuté, vytváříš pozitivní budoucnost a jsi připraven na jakoukoliv možnost. Nejdůležitější pro lidstvo nyní je rozvoj srdce a vědomí. Populace se musí stát pozitivní. Až se toto stane, všechno ostatní se také změní a všechny předpovědi budou neúčinné a neplatné. Proto jsem natočil mých 20 videí. Pozvednout vědomí Pozemšťanů a vytvořit světlou budoucnost.

 

Mimozemské rasy

 

Četl jsem nějaké informace v záznamech TerraKor (http://www.berkshire.net/~brenaud/index.htm), které by měly být napsány Robertem Bobem Renaudem. Jsou tyto materiály pravdivé. Renaud tvrdí, že několikrát navštívil planetu Korrendor, ale některé jeho prohlášení nedávají smysl.

 

Ano, knihy Boba Renauda z 60tých let jsou velmi dobré. Ale nové informace o něm, které se nyní dají nalézt na internetu vypadají jako zmanipulované a nečisté.

 

Ve svém videu č.9 říkáš, že když se Šediváci a Reptiliáni objeví na Zemi jako naši přátelé, kteří nás přišli zachránit, pozvou nás do svých lodí a když nebudeme chtít, tak nás donutí, takže se všichni staneme tak jako tak jejich zajatci. Anebo se někdo z vás objeví a pomůže nám, když ho požádáme?

 

V mém videu říkám, že oni něco takového PLÁNUJÍ. Neřekl jsem, že to udělají. Je to jedna z možných budoucností, pokud s tím vy Pozemšťané nic neuděláte. Také ve svých videích tvrdím: Energie lásky je řešení VŠEHO.

 

Máš nějaké plány pro budoucnost ?

 

Ano, mám plány pro skupinové meditace, ale nebudu je oznamovat na internetu. Stále se tam nachází mnoho zlých lidí.

 

Alaje, chybí ti domov ?

 

Od okamžiku, kdy jsem přišel na Zemi.

 

Byly pradávné drakoniánské války s lidmi nebo bojovali proti sobě ?

 

V těch dobách člověk na Zemi nebyl.

 

Je pravda, že dinosauři nezmizeli ? Mohli se vyvinout v reptiliány ?

 

Je to přesně naopak. Dinosauři bývali rasou drakoniánů/reptiliánů cestujících vesmírem. Před miliony let se účastnili strašných válek a radioaktivita vzniklá během těchto válek způsobila, že ti jenž nedokázali uniknout z planety zmutovali v to, čemu vy říkáte dinosauři. Poté měli „dinosauři“ samozřejmě ještě po tisíce let své potomstvo.

 

Je Bashar pozitivní mimozemšťan jež nedosáhl úrovně světelné bytosti, nebo to je negativní mimozemšťan se skrytými úmysly a hovoří z 95% pravdu či nabízí cukr namočený v jedu ? V roce 1982 nebo tak nějak, mi přítel daroval Basharovi knihy (tři přepisy channelingu) a v té době jsem je opravdu miloval. Ale teď už nějak nevím…

 

Ano, mnoho informací je správných ale extrémně arogantní způsob informování lidí NENÍ způsob, jaký používáme my světelní. Někteří inteligentní mimozemšťané míchají správné informace se špatnými, aby vás zmátli. Mluvím o tomto ve svém šestém videu. Někteří mimozemšťané vědí velmi mnoho ale stále mají arogantní a egoistické povahy.

 

Na začátku dvanáctého videa jsou vidět světelné lodě a vesmírná stanice nad Zemí. Tato vesmírná stanice má tvar kruhů v obilí, které byly vytvořeny před několika týdny v Německu. Je to náhoda, nebo ta stanice tam skutečně je ?

 

Tato vesmírná stanice tam skutečně je. Obrázek je má vlastní ilustrace.

 

Je normální usnout, když poslouchám tvé video a medituji u toho ?

 

Ano, to se děje, když ještě nejsi dostatečně připraven na vyšší frekvence. Ale když budeš nadále meditovat a zvyšovat své vlastní frekvence, nebudeš už dále ospalý.

 

Jaký je rozdíl mezi domorodými šamany, kteří vědí jak cestovat duchovními/astrálními světy, a viděli jiné planety a mezi lidmi jako a ty a tví lidé, kteří cestují světelnými loděmi ? Myslím, že ty a vaši lidé jste se vyvinuli technologicky s láskou a spiritualitou, kdežto domorodci nemají žádnou technologii ale ví, jak cestovat duchem. Vy dokážete cestovat duchem i tělem, zatímco oni jenom duchem.

 

Šamani mají kontakt pouze s nízkou astrální úrovní, kde se nachází spousta negativních bytostí, které tě můžou zmást. Zejména, když kouříš, stejně jako šamani, můžeš být posedlý bytostmi z nízkého astrálu aniž bys o tom věděl. Koncentruj se na svoji vlastní SKUTEČNOU duchovnost. Koncentruj se na svoji vlastní duši a vyšší já a také na centrální kosmické vědomí.

 

Viděl jsi videa Pleiadian Talk člověka, který si říká Maggador ? Myslím, že je upřímný a doopravdy mu na nás záleží, stejně jako tobě. Mohu mu věřit ?

 

Je mi líto ale on říká nesprávné informace. Vyvolává tím zmatek a vytváří si svoji vlastní karmu. Je to smutné.

 

Existují nějaké planety, které vy (Plejáďané) stále ještě neznáte, nebo znáte ve vesmíru úplně vše.

 

Nikdo nezná vše ve všech vesmírech, protože existence se neustále vyvíjí a rozšiřuje. Komplexní znalost je šířena vědomím existence a žádná bytost nemůže není ve stavu, aby znala všechno. Ale dokážeme se napojit na vědomí existence a zjistit odpověď pokud řešíme nějaký problém.

 

V Bibli a jiných starodávných knihách jsou popisováni obři, jako v příběhu Davida a Goliáše a tak mě zajímalo, jestli obři skutečně existovali v dávných dobách a kdo byli? Odkud přišli ?

 

Ano, obři v té době existovali. Někteří byli mimozemšťané a někteří byli jejich dětmi.

 

Rád bych se s tebou, Alaje, podělil o zážitek, který se mi stal na cestě domů. Náš let nebyl zrušen jako ostatní, ale stalo se něco úžasného. Nestihli jsme ten let; zaměstnanci na letišti nám řekli, že letadlo je připraveno k odletu. Pak začali vysílačkou hovořit s posádkou letadla a po pár minutách se letadlo vrátilo, zastavilo u nástupního rukávu a otevřelo dveře pouze pro nás dva. Říkali, že máme štěstí, že se to děje v jednom z milionu případů. Letadlo se prý nikdy nevrací. 100 cestujících čekalo jen na nás. Letušky a kapitán nás vítali na palubě. A i přesto, že jsme zpozdili letadlo, dostali jsme se domů o patnáct minut dříve.

 

Jaký to nádherný zážitek. Vidíš, že teď, když máš dobrou karu, protože ses se mnou účastnil čištění Země na hoře, existence ti pomáhá. Většina Pozemšťanů si stěžují na náročný život na Zemi. Svou prací se světlem, setkáními, meditacemi se snažím, aby tato planeta byla lepším místem k žití. Ale stále je zde mnoho zlých lidí, kteří na mě, kvůli mé činnosti, útočí. Dokonce lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou duchovně vyspělí. Takže možná tohle bude poslední veřejná meditace, kterou provedu. Jak říkám ve svých videích, světelní mimozemšťané by se velmi rádi setkali s MILUJÍCÍMI lidmi a NE s nenávistnými lidmi. Proto stále ještě nedošlo ke hromadnému kontaktu světelných lidí z jiných planet.

 

 

Co se stalo ve Wisconsinu a co ta sopka, zatímco ty a tvoje skupina jste prováděli světelnou práci na hoře Olympus.

 

Sopečná erupce a světelná koule nad Wisconsinem byly přímou odpovědí existence na naši světelnou práci na hoře Olympus. Pročištění špatných energií na Zemi.

 

Vždy jsem měl noční můry o lidech, co vypadají jako obři. Před pár dny jsem surfoval po internetu a přečetl si, že obři zde žili před tisíci let a že tu stále jsou. Ta myšlenka mě děsí. Doopravdy stále existují ?

 

Všude napříč vesmíry je život, který se různě vyvíjí v rozličných rozměrech. Mají různé velikosti a různé vědomí. Někteří se mohou Pozemšťanům zdát jako obři ale pro ně samotné je to normální velikost. Někteří jsou menší než Pozemšťané a ti by se jim zdáli jako lidští obři.

 

Ve tvých meditacích nedochází k propojení se Zemí. Je to špatně, když to dělám já ?

 

VŠECHNY mé meditace souvisí s transformací Země. A samozřejmě během mých meditací DOCHÁZÍ k propojení se Zemí.

 

Jak ses rozhodnul, co zveřejníš ve svých videích ?

 

Když nastane ten správný čas, obdržím tu pravou informaci od mého vyššího já.

 

Jsou Arkturiáni dobří ?

 

Ano.

 

Zaslechl jsem slovo ADONAI na konci některých tvých videí. Adon a Adonai – hebrejské jméno pro Boha, Mistra, Pána ?

 

Ne, Adonai je jenom pozdrav.

 

Je bezpečné kontaktovat bytosti z Venuše ? Co nám o nich můžeš povědět ?

 

Venušané jsou velmi milující a duchovní.

 

Nepřijedeš někdy do Belintash ? Je to plošina v Bulharsku a říká se o ní, že oplývá velmi silnou energií.

 

Pokud mám někam jet, existence mi pošle čas, peníze a ty správné situace a lidi.

 

Je hvězdný systém Andromedy pozitivní jako Plejády nebo je negativní ?

 

Andromeda je velká galaxie s miliony planet. Všichni tam dosahují různého stupně vývoje. Nelze říct, že jsou všichni dobří či špatní. Stejně tak, jako nemůžeš říct, že všichni Pozemšťané jsou špatní. Všichni jsou na jiné úrovni vývoje a vědomí. A stejné je to s jinými hvězdnými systémy. I na Plejádách nebo Siriu jsou lidé různě vyvinutí. Podle toho, v jaké dimenzi právě jsou. V Plejádách máš tisíce planet ale také jich je mnohem více ve vyšších dimenzích.

 

Je Orion pozitivní nebo negativní ?

 

Orion je negativní. Přinesl na Zemi finanční systém a další špatné věci.

 

Jsou modří humanoidi, co vypadají jako medúza, zlí ?

 

Mnoho ras se vyvinulo během posledních tisíců a milionů let. Nejsou takový, jako byli dříve. A další věc je, že nemůžeš srovnávat jednu bytost s celou rasou. Nebo by jsi řekl, že všichni Pozemšťané jsou stejní? Všichni jsou různě vyvinutí.

 

Tvrdíš, že máš část vědomí v budoucnosti a část v naší současnosti. Proč galaktická federace přišla z budoucnosti, aby nám pomohla, proč nepřišla z přítomnosti ?

 

To, co jsem udělal se svým vědomím je něco neobvyklého a souvisí to s mým rozhodnutím. Speciální misí. Takže podporuji Galaktickou Federaci. Existuje spousta duší, které pracují po svém. Myslí univerzálně, sféricky, globálně, kosmicky. V jiných úrovních, než se nachází Země, je všechno možné.

 

Jsou únosy Šediváky skutečné ? Jestli ano, jaké kroky podnikla Galaktická federace, aby lidi ochránila?

 

K hororových únosům už téměř nedochází. To přestalo v devadesátých letech, kdy v tomto ohledu Galaktická federace zasáhla. Občas se objeví pár ojedinělých případů ale to se děje, protože to odpovídá záměrům duše.

 

Zajímá mě obrázek blonďaté ženy, který se objevuje v tvém videu.

 

Ano, tato žena je z planety Korendor. Korendor je planeta nedaleko Arkturu.

 

Tvrdíš, že máš vědomí rozdělené na dvě části. Jedna je ve světelné lodi a jedna ve fyzickém těle. Trochu jsem se vrtal v astrálních projekcích, kde se mluví o rozdělení vědomí. Je to tvůj případ ?

 

Můj případ je trošku jiný. Udělal jsem to ještě PŘEDTÍM než jsem se inkarnoval, jako součást speciální mise. Nevidí se to tak často.

 

Šediváci nebo „Zeťané“ (ze souhvězdí Zeta Reticuli - pozn.překl.) je rasa, která neustále trápí lidstvo. Můžeš vysvětlit, proč mají v srdcích tolik negativní energie, když jim musí být nadmíru jasný náš strach z neznáma ?

 

Šediváci jsou klony, nepřemýšlí jako lidé. Nesrovnávejte je se sebou. Nemají žádné emoce. Jsou to loutky. Soustřeďte se na důležité věci. Rozvoj VNITŘNÍ DUCHOVNOSTI. Je to vše v mých videích.

 

Pochází Nikola Tesla z Plejád ?

 

No, on byl inkarnovaný Venušan, a Venušané jsou první Plejáďané, kteří přišli do Sluneční soustavy. Takže jsou příbuzní.

 

Temná strana

 

Co mám dělat, když žiji v OPRAVDU negativní rodině ? Snažím se zůstat pozitivní, snažím se vyvarovat hádek, snažím se jim pomoci ale je to příliš těžké. Mají na mě velký vliv. Co mám dělat, abych se z jejich vlivu vymanil ?

 

Odpověď je v mých videích. Vyvaruj se kontaktu s lidmi, kteří ti ubližují. Najdi si jiné, přátelské lidí se kterými budeš trávit čas.

 

Bohové jako Višna, Ganéša, Šiva byli mimozemšťané ? Jestli ano, z kterého hvězdného systému pochází ?

 

To všechno jsou bytostni z nižších astrálních dimenzí.

 

Někdo mě nazval pokrytcem a tvrdí o mě mnoho negativních věcí. Snažím se lidem dodat sebevědomí a tohle mám za to ? Rozčílilo mě to a zklamalo, že nikdo nerozumí našemu záměru. Co s tím ?

 

No, mám tři kroky vůči negativním lidem. Třikrát se jim pokusím pomoci. Pokud nepřijmou světelnou pomoc, opouštím je, protože respektuji jejich svobodnou vůli naučit se to co potřebují, složitější cestou.

 

Má zpívání/hraní/poslouchání určitých druhů hudby jako metal nebo screamo (sic! - pozn.překl.) špatný vliv na člověka i když nezpívají (nebo neječí) o negativních věcech ?

 

VŠECHNO je energie. Každý zvuk má svoji frekvenci. Agresivní, negativní zvuk má nižší frekvenci protože zabraňuje frekvencím mozku kmitat na vyšších frekvencích. Také to vyvádí z rovnováhy tělo a mysl.

 

Co se děje s energií duše v případě exploze jaderné zbraně ? Může ji roztrhat ? Případně zničit ?

 

Duše je čistá energie boží existence. Samozřejmě, že NEMŮŽE být zničena. Ale duše může být zmatena, pokud je to nevyvinutá, neduchovní duše. Takové duše jsou zmatené, když opustí fyzické tělo násilným způsobem. Některé z těchto duší se nějakou chvíli zaseknou v nižších astrálních dimenzích, hledajíc světlo a pomoc. Na Zemi jim říkáte „duchové“. Takovým duším pomůžou lidé z vyšších astrálních dimenzí. Z laskavých a léčivých planet lásky, které jsou nejblíže. V našem slunečním systému je to planeta Venuše. Takže když lidé zemřou a a říkají, že viděli anděly, tak to vidí ve skutečnosti lidi z Venuše, kteří léčí zmatené duše ve svých křišťálových chrámech na Venuši ve vyšší astrální dimenzi. Po léčbě jasně vidí, kam se chtějí inkarnovat příště, aby přispěli ke svému rozvoji.

 

Tajná vláda do vzduchu rozstřikuje chemtrails, nechá nás jíst (sic! – pozn.překl.) junk food a všechny tyhle věci. Ale proč říkají, že drogy jsou ilegální ? Nebyla by nejjednodušší cest držet nás v prostoduchosti ?

 

No, jak říkám ve svých videích, tajná světová vláda studuje chování Pozemšťanů, psychologii a výsledky proti Pozemšťanům používá. Takže oni ví, že když něco zakážou, lidé to budou chtít mnohem více. A zároveň chtějí vypadat jako svatí, protože vám říkají, že to není dobré ale přitom paralelně drogy sami rozšiřují, protože chtějí mít z Pozemsťanů tupé ovce.

 

Co si myslíš o Mariánských zjeveních, zajímá mě to, protože jsem byl před pár lety jeho svědkem.

 

Na tohle jsem už dopověděl ve svých videích. Je to holografický trik z palety negativních mimozemšťanů, kteří chtějí, abyste zůstali zaseklí na náboženstvích a pověrách, aby vás mohli lépe kontrolovat. Vytváří 3D hologramy a ukazují vám Mariánská zjevení nebo cokoliv jiného, co vás udrží v systému víry, očekávajíc, že za vás všechno vykoná nějaká vyšší bytost. Takto Pozemšťané nikdy nenaleznou svoji vlastní sílu a je je velmi snadné kontrolovat, tak jako se to děje již tisíce let. Je to ten stejný trik od stejných negativních mimozemšťanů. Zaměřte se na svůj VNITŘNÍ duchovní vývoj a nezůstávejte nezávislí na jakékoliv „bytosti“ nebo systému víry vytvořeném na Zemi.

 

Věříš, že experiment v CERNU bude úspěšný a vědci objeví „božskou částici“?

 

Experiment v CERNU by měl být zastaven, protože si Pozemšťané hrají s energiemi, kterým nerozumí a mohou způsobit mnoho škod.

 

Co si myslíš o fotbalu. Je to dobrá hra nebo všechny sporty existují jenom proto, aby nás udržely v tuposti ?

 

Ano, je to systém jak udržet lidi tupé a v oddělených skupinách, aby podvědomě nenáviděli lidi z ostatních zemí. A zatím na pozadí, tajná vláda může pokračovat s temnými projekty a udržovat lidi v otrockém stavu. Zaměstnávají masy stupiditou, protože nechtějí, aby lidi přemýšleli a šli proti systému kontroly a pověr.

 

Dvakrát se mi zdálo o upírech, nejdříve to byl muž a kousnul mě a potruhé to bylo dnes v noci a byla to žena, před kterou jsem se snažil utéct.

 

Pošli těm bytostem paprsek světla, aby ses ochránil.

 

Má Facebook nebo Myspace vliv na lidskou mysl? Mám pocit, že to je velká past mysli.

 

Nemám rád takové stránky, protože existují, aby kontrolovaly osobní data uživatelů.

 

Četl jsem, že poté, co Američané byli na Měsíci, bylo nám lidem zakázáno vrátit se tam následujících 50 let.

 

Tajná vláda už od čtyřicátých let měla základny nejenom na Měsíci ale i na Marsu a dalších planetách. Samozřejmě to udržují v tajnosti.

 

Proč vědci tvrdí, že neslyší žádné rádiové vysílání z vesmíru, které by bylo přijato jakýmkoliv pozemským zařízením ?

 

Lžou. PŘIJÍMAJÍ toho mnoho z vesmíru, ale tajná vláda jim nedovolí nic pustit dál.

 

Viděl jsem nějaká videa přímo z vesmírného vysílání NASA z nějakých tří nebo čtyř let a na nich se objevily podivné věci, lodě, světla a další. Víš o tom něco? Čí to jsou lodě ?

 

Ve svých videích říkám, že lidé v důležitých funkcích už dlouhé roky lžou. NASA je estrádní společnost, která má za úkol klamat Pozemšťany primitivními technologiemi a teoriemi. Mají tajné programy už od čtyřicátých let s technologiemi, které vám neukážou a z té doby také udržují kontakty s mimozemšťany. VŠICHNI astronauti viděli naše lodě, ale jsou donuceni o tom mlčet.

 

Sedmistupňové zemětřesení na Haiti bylo protože se frekvence Země zvyšuje ?

 

Myslím, že to nebyla přirozená záležitost. Myslím, že to provedli Ilumináti, stejně jako to udělali s hurikány (Katrina) a dalšími neštěstími v minulosti (11.9.) Obětují lidi démonům ke kterým se modlí. Temná strana má technologii k tomu, aby manipulovala počasí a zemětřesení. Chtějí umělými katastrofami a zármutkem udržet energii Země v nízkých vibracích.

 

Proč byl John F. Kennedy zavražděn ?

 

John. F. Kennedy byl zabit vlastními lidmi, „vládou“, protože chtěl na veřejnosti promluvit o mimozemšťanech. Měl kontakty s Venušany.

 

Co je „Tajná světová vláda“, o které mluvíš ve svých videích ? Kdo jsou ? Odkud přicházejí ? Kde sídlí ? Kdo jim dal moc ? Jsou to ti samí, kterým říkáš „Temní pozemští dozorci“, jejichž skupina se podle tebe skládá z pozemšťanů a mimozemšťanů ? Jestli ano, kdo jsou ti pozemšťané ? Kdo jsou Ilumináti ?

 

Na internetu je o tomto spousta informací. Mojí misí je udržet vaši koncentraci na „ŘEŠENÍ“ problému a ne, abyste plýtvali velkým množstvím času na zkoumání „problému“. Je dobré znát problém ale musíte spotřebovat více energie ŘEŠENÍM problému. Proto jsou má videa online.

 

Chci komunikovat s Plejáďany. (Temný upír)

 

No, tak to si nejdřív musíš změnit jméno na YouTube… A podívej se na má videa a pochopíš proč…

 

Zmínil jse, že pokud se někdy setkáme s negativními mimozemšťany musíme použít světelnou energii na jejich odražení. Dělá se to myšlenkami a vizualizací světla kolem mě na jejich odehnání, je to tak ?

 

Ano to je správný postup. Pošlete jim silný paprsek světla.

 

Od té doby, co jsem před dvěma lety lehce duchovně prozřel, mám problémy v noci spát. Často cítím přítomnost temnoty kolem mě a snahu mě odtáhnout pryč. Když se toto děje, obvykle říkám: „nesmím se bát, protože strach je vrah mysli a musím temnou energii odrazit světlem.“ Proč se mi to děje? Také jsem zažil nepřekonatelný pocit čisté lásky proudící mým tělem, plakal jsem, neboť ten prožitek byl nádherný. Kdo mi tu lásku poslal ?

 

Temná strana nesnáší světlo či lidi, kteří chtějí světlo, proto se nás snaží zastavit, buď přímo nebo použijí jiných lidí, aby tě vyrušili. Prostě pokračuj v tvém soustředění se na světlo transformace. Ten další pocit, který jsi měl, byla energie lásky o které mluvím ve svých videích. To je energie, která k tobě přijde ve chvíli, kdy se spojíš se svojí duší. Svým skutečným já.

 

Existují lidé, kteří se inkarnovali z temné strany a jsou kontrolováni nebo vedeni zlými duchovními průvodci ?

 

Ano, existují lidé, kteří se inkarnovali z temné strany. Viděl jsem mnoho drakoniánů, kteří jsou nyní inkarnováni jako lidé a stále mají reptiliánský charakter.

 

Je možné, aby pracovníci světla padli a přešli na temnou stranu, jak je zmíněno v bibli, jako démoni či Satan ?

 

Lidé, kteří jsou VELMI VELMI negativní a zlí, jdou zpátky ve své evoluci a musí si projít některými lekcemi od začátku.

 

Byla prasečí chřipka vytvořena člověkem, aby manipulovali jinými lidmi pomocí vakcín ? A ukládají se všechny zkušenosti do duše anebo do mozku ? Proč lidé umírají ? Jaký to má smysl ?

 

Tato „nemoc“ je uměle vytvořená, aby ublížila a zabila miliony lidí na úrovni DNA. Temná strana sama vyrobí tuto nemoc, aby poté mohla „nabízet léky“, které zabijí ještě více lidí. Neexistuje žádná vakcína, je to čistý jed na vyhlazení miliónů lidí. V Americe jsou lidé, kteří odmítají vakcíny, převezeni do vojenských trestních táborů. Něco bylo ve zprávách a nebylo to příliš zřetelně řečeno. Oznámil jsem to Američanům v emailu. A ano, vědomosti jsou uloženy v duši. Mozek je jenom na jedno, na vaše rozhodnutí, kterou informaci chcete znát a kterou ne. Oni chtějí méně lidí, aby je mohli snázeji kontrolovat.

 

Zmiňuješ, že jsou po obloze rozprašovány toxiny a existují další lidé, kteří si na to také stěžují. Je zřejmé, že lidé, kteří za to mohou jsou zlí ale jak se oni sami chrání před těmi toxiny?

 

Proti každému jedu, viru nebo nemoci, kterou temná strana vytvoří a rozšíří, si pro sebe také vytvoří protilátky.

 

Starodávné civilizace a Galaktická federace

 

Jaký je účel a význam Svatého Grálu?

 

„Svatý grál“ je stejně jako mnoho jiných záležitostí z minulosti, víra postavená na mylně pochopených informacích a pokroucené tradici. Takzvaný „svatý grál“ není nic jiného než samotný člověk, který dokázal aktivovat energii světla uvnitř svého srdce. Člověk sám je „pohár“ jenž uvnitř nese světlo a musí jej aktivovat. Člověk, který podniká vnitřní „cestu“, aby nalezl vnitřní světlo, „svatý grál“ – LÁSKU. Ve svých videích mluvím pouze o „svatém grálu“. O vědomí LÁSKY. Pokud lidé Země nepochopí vyšší záležitosti, promění svoji sílu v objekt, který uctívají: kalich, starého muže s bílým plnovousem na trůnu, zeď atd. A napříč tisíciletími je tato pověra slepě předávána každé generaci.

 

Jaký je vztah mezi Mayskou civilizací a Plejádami ?

 

Plejáďané ovlivnili mnoho civilizací na Zemi. Mayové jsou jedni z nich. Mayové jen tak nezmizeli, byli evakuováni vesmírnými loděmi a odletěli pryč.

 

Jsou podvodní monumenty Yonaguni přírodní či lidský výtvor a jakému sloužily účelu, pokud jsou vytvořeny lidmi ?

 

Chrámová struktura Yonaguni je zbytek nějaké budovy z dob Lemurie/Mu.

 

Víš, co se skrývá pod tlapou Sfingy ?

 

Jsou tam tajné místnosti, které za Atlantských časů skrývaly technologické vybavení, kosmické lodě… ale tajná vláda je všechny odvezla.

 

Zajímá mě, proč Mayové obětovali lidi ? Proč to dělali ?

 

Ti o kterých mluvíš, NEBYLI původní Mayové. Byli to jejich potomci a uctívači mimozemských bytostí, kteří žili tisíce let později. Poté, co PŮVODNÍ Mayové odešli, chtěli tito lidé, aby se vrátili, vnímali je jako bohy a mysleli si, že se bohové vrátí, když jim budou předkládat lidské oběti. Je to druh staré pověry pozemšťanů, která se uchytila po celé planetě. Proto jsou nyní na Zemi ta zhoubná náboženství.

 

Existovala Lemurie ve stejné době jako Atlantida ? Co se s nimi stalo ?

 

Ano, Lemurijská civilizace existovala ve stejné době jako Atlantida a tyto dvě civilizace mezi sebou válčily.

 

Kdo je Ra ? Jsou podle tebe informace ohledně Ra, pozitivní ?

 

To není důležité. Je to mimozemšťan ze starých časů, který si chtěl hrát na boha.

 

Co si myslíš o Motýlím muži (mothman) a Chuppacabrovi. Jsou to genetické mutace jako bigfoot ?

 

Ano, Bigfoot je genetický experiment z dob Atlantidy. Vytvořili v těch dobách mnoho poločlověk-polozvíře genetických manipulací. Proto se o těchto mytologických stvořeních poměrně hodně dočtete. Ale nyní je mnohem důležitější koncentrovat se na vnitřní, duchovní rozvoj. Vyčistit všechny blokující energie a vytvořit duchovní povahu.

 

Viděl jsem fotku pyramidy Kukulkan, kde obrovský světelný paprsek míří z vrcholku pyramidy do nebe. Co to znamená ?

 

Je to účel pyramid. Jejich tvar je takový, že soustředí energii do svazku a vysílá či přijímá ji ve tvaru paprsku.

 

Zanechali Plejáďané swastiku, symbol světla a lásky, zde na Zemi před mnoha lety ?

 

Je to symbol galaxie v grafickém tvaru. Můžete jej také najít na starých tibetských malbách. Mnoho znaků bylo prostě okopírováno pradávnými Pozemšťany, když je viděli u návštěvníků z jiných planet.

 

Pokud je Měsíc umělý, jak to, že pradávná pohanská náboženství uctívají Měsíc jako bohyni ? Myslel jsem, že staré národy měly pokročilé znalosti a věděli to…

 

Staré národy o kterých mluvíš jsou ty, které žily až PO zkáze pokročilých atlantských časů. Před 12 000 lety se stala velká katastrofa, která zničila celý atlantský kontinent a způsobila posunutí zemských pólů a také ztrátu paměti všech Pozemšťanů. Ti lidé uctívali VŠECHNO čemu nerozuměli (Měsíc, hvězdy, Slunce, hory…) a ve své fantazii si vytvořili mnoho bohů. V té době přišlo mnoho mimozemšťanů z jiných planet, aby zneužili situace a chtěli být uctíváni jako bohové. V té době se zrodila náboženství a sekty. Pokročilé civilizace, které věděly o Měsíci, existovaly před MILIONY let. Na Zemi bylo PŘED Atlantidou MNOHO civilizací a všechny se samy zničily během válek, protože lidé nebyli dostatečně moudří na to, aby dokázali používat mocné technologie. Stejně jako dnes.

 

Postavili lidé pyramidy?

 

Ne, mimozemští lidé postavili pyramidy před 12 000 lety, pomocí levitace a kosmických frekvencí. Pozemšťané by je nedokázali postavit ani dnes.

 


Galaktická federace světla


Je takzvaný symbol „Ummac Dan“ symbolem Galaktické federace světla? Říká se to na netu…

 

Ne. Podívej se na mé video č.6.

 

Můžeš nám říct něco o delfínech?

 

Jsou to inkarnovaní mimozemšťané.

 

Můžeš doporučit nějaké knihy, které bychom si mohli přečíst? Knihy, které jsou důvěryhodné.

 

Knihy George Adamského ("UVNITŘ VESMÍRNÝCH LODÍ") a Boba Renauda. Oba byli kontaktování duchovními mimozemšťany.

 

Jaký vztah máš s Aštarem Šeranem, protože se říká, že Aštar Šeran už není důvěryhodná bytost.

 

Jak říkám v mých videích, existují mimozemšťané, kteří předstírají, že jsou někým jiným, aby vás zmátli. To je, co se stalo s Aštarem. Spousta bytostí se vydávala za Aštara. Takže v mnoha channelligových spojeních s Aštarem, které můžeš číst v knihách je zřejmé, že to mluví někdo jiný, protože jsou jeho odpovědi pokaždé jiné. A to se děje už asi 20-30 let. Takže skutečný Aštar už několik let neprovádí žádné veřejné channellingy. Nyní pracuje více v pozadí, kde nikdo nemůže zneužít jeho jméno a jeho slova.

 

Proč se cítím natolik duchovně propojený s Plejáďanem Tothem? Ve svých videích říkáš, že Elijah nebyl prorok ale kontaktér Plejáďanů, jak Elijah vzestoupil ?

 

Kdo ti řekl, že Toth je Plejáďan? Kdo ti řekl, že Eliah byl kontaktován Plejáďany? Ve svém videu říkám, že měl kontakt s Federací světla. A Federace světla zahrnuje TISÍCE různých mimozemských ras.

 

Jaký je tvůj názor na nevysvětlitelný fenomén Google (použití UFO v logu Google – pozn.překl.)?

 

Federace světla telepaticky poslala nápad znázornění lodi lidem v Googlu. Ti lidé v Googlu si samozřejmě myslí, že je to jejich nápad… Ale ve skutečnosti jim tento nápad vnuknuli moji lidé. Je to způsob jak dostat do podvědomí Pozemšťanů obraz lodi a zjistit jejich následné pocity.

 

Proč Plejáďané prostě nepřijdou, neporazí naši vládu a nepomohou Pozemšťanům ?

 

Na tohle jsem už odpověděl ve svých videích. Jste zde ve škole, abyste se učili a získávali vědomosti prožíváním zkušeností. Pokud by to někdo udělal za vás, neprošli byste si tou zkušeností a v jiném životě na jiné planetě byste si všechno stejně musel zopakovat. Jste zde, aby se z vás pomocí zkušeností a prožitků nízkých energií, stal galaktický člověk.

 

Děti a Život v jiných dimenzích

 

Mohou děti ve věku 8 a 11 let meditovat ? Vědí o energii lásky. Přeji si, aby se stali duchovními.

 

Samozřejmě, že děti mohou také meditovat. Můžete zkusit vedenou meditaci, výpravu, příběh, kde si mohou představovat setkání se světlem a jeho prožitek.

 

Tvrdíš, že na světě je mnoho pracovníků světla jako jsi ty. Proč se oni také nespojí s lidmi pomocí internetu jako to děláš ty, aby jim poskytli nutné informace o správném vývoji vědomí ? Je možné se s nimi nějak spojit na fyzické úrovni ? Jak najdu nejbližšího pracovníka světla na fyzické úrovni ? Do astrální, bohužel, zatím nemám přístup možná kvůli mé primitivitě.

 

Ve svém videu říkám, že každý pracovník světla má své vlastní úkoly a mise, které se odvíjí od jeho schopností a od toho, co vytvořil než se inkarnoval.

 

Proč malé děti pláčou ?

 

Protože právě přišly z vyšší, harmonické vibrace do nižší, negativní energie. Vidí to a cítí to a vůbec se jim to nelíbí.

 

Chtěl jsem se zeptat na „děti v transformačním procesu“. Co se stane jim ? Dospělý se brání sám a je sám zodpovědný za svů duchovní či neduchovní růst; ale děti ne, alesppoň ne na vědomé úrovni. Budou osloveny jejich duše, zda chtějí pokračovat v evoluci na vyšší úrovni vědomí nebo chtějí zůstat na stejné úrovni ? Jak můžeme rozšířit jejich povědomí ? Máme jim říci o tom, co se stane? Možná pomocí pohádky ? Nebo stačí, když budeme posílat světlo a lásku matce Zemi a všem lidem ?

 

Děti jsou více připraveny než dospělí. Když s nimi mluvíte, mluvte normálně. Žádné „pohádky“, žádný „Santa Claus“, žádný „Velikonoční zajíček“, žádné vymývání mozku.

 

Víš, jestli novorozenci narození v současné době oplývají větším uvědoměním než děti narozené před desíti lety ? Mají vyšší frekvenci ?

 

No, ne všechny duše, které přicházejí na Zemi mají vyšší uvědomění. Ale existují duše jako jsem já, které na Zemi přicházejí dobrovolně, ne aby řešily své karmické problémy, ale protože chtějí pomoci pozvednout frekvenci a vědomí Pozemšťanů.

 

Je v naší sluneční soustavě 12 planet a jsou na nich živoucí bytosti ?

 

Každá sluneční soustava má 12 planet a jak říkám ve svých videích, KAŽDÁ planeta oplývá životem, pouze v různých dimenzích.

 

Má NIBIRU něco společného s galaktickou federací světla ? Pomůže NIBIRU Zemi a lidem ve vývoji ?

 

Ve svých videích říkám, že existuje MNOHO možností. Neupínejte se na jednu možnost, na jednu planetu X na jedno datum. Existuje mnoho planet, mnoho možností, mnoho cest… Soustřeďte se na váš vnitřní rozvoj, na energii lásky ve vašem srdci a budete připraveni na KAŽDOU situaci.

 

Jak poznáš, jestli jsi ve snu nebo na astrální úrovni ? Má tě sen naučit něco, co potřebuješ znát nebo přijít na to, co nemáš pod kontrolou ? Zajímá mě to protože tvrdíš, že na úrovni duše je všechno skutečné, takže to by znamenalo, že jsme vždy na astrální úrovni i když jsme vzhůru ? Takže říkáš, že duše vždy komunikuje s ostatními dušemi i když jsme vzhůru. Jaký je tedy rozdíl mezi snem a astrálem?

 

Ano, když sníš, jsi zároveň v astrální dimenzi, či v paralelních vesmírech, ale NEvědomě. VĚDOMÉ astrální cestování je odlišné.

 

Je teroie o multivesmíru pravdivá ?

 

Mluvím o tom ve svým videích. To není teorie. Existuje MNOHO vesmírů v MNOHA dimenzích. Život je VŠUDE.

 

Dnes se mi o tobě zdálo. Tvé tělo bylo plné světla, které ozařovalo celý pokoj, kde jsme byli. Bylo to krásné. Znamená to, že jsem se s tebou setkal v astrální dimenzi ? Bylo to skutečné ?

 

VŠECHNO je skutečné. Existuje spousta realit v mnoha dimenzích.

 

Před dvěma měsící se mi zdálo o jednom mimozemšťanovi. Neviděl jsem jeho obličej. Řekl mi mnoho důležitých věcí ale ráno jsem celý sen zapomněl. Pamatuji si pouze jednu informacei: „LÁSKA PŘEMĚŇUJE VŠECHNO“. Zažil jsem krásný pocit lásky a míru. Ráno jsem vyfotil létající objekty z okna našeho domu. Večer jsem našel tvůj kanál na youtube. Bylo to tak podivné. Měl jsem pocit, že všechny zprávy ve tvých videích byly ty samé o kterých se mi zdálo. Byl jsem astrálně kontaktován. Pokaždé po takovém kontaktu jsem ráno z okna vyfotil fotky létajících objektů. Vypadaly jako, že tam jsou kvůli mně. Jsou to Plejáďané ? Poté, co jsem objevil tvá videa se můj život změnil. V srdci mám vždy lásku, světlo a mír.

 

Ano, jak říká v mých videích, první kontakty probíhají vždy v astrálních dimenzích, ve snech, kde dostatete informace, které můžete použít ve svém životě a nasměrování, kde naleznete více informací.

 

Je duše ženská nebo mužská ? Duše samozřejmě nemá pohlaví ale možná tam funguje nějaký druh polarity? (+ nebo -)

 

Ne, duše je čistá kosmická energie, která má obojí.

 

Ona je velmi milující, nezištná, krásná a velmi duchovně orientovaná osoba. Přesto ale vidí nebo cítí nějaké bytosti (z nižší astrální úrovně) kolem sebe a cítí, že tam jsou již dlouho, nebo možná dokonce z minulých životů a nechtějí odejít. Působí jí fyzické problémy včetně chronické nemoci (nemůže kvůli tomu jíst mnoho druhů jídel). Ona si myslí, že tam jsou protože ji něco v minulém životě provedla; je frustrovaná, protože jí brání v duchovním růstu a blokují ji. Neví co s nimi. Co navrhuješ?

 

No, jak říkám ve svých videích: „Energie lásky je rešení pro všechno“. Měla by o nich meditovat a říct jim, že je jí líto jestli jim provedla něco špatného a také by jim měla poslat světlo a lásku přímo ze svého srdce. Mocné duchovní světlo jim dá příležitost dostat se z nižší astrální dimenze a pokračovat ve vlastním rozvoji a dalších inkarnacích. Měla by jim poslat světlo pokaždé, když ucítí, že se hlásí o pozornost. Světlo Zdroje je nejmocnější dostupnou energií.

 

Co přesně jsou ty bytosti a démoni z nižších dimenzí ? Jsou to ztracené duše? Odkud přicházejí ? Proč tam jsou ?

 

Každá dimenze oplývá životem z důvodu vývoje, učení a získávání zkušeností.

 

Když tělo zemře a duch přechází do další dimenze, učí se také něco v této dimenzi nebo tam pouze čeká na další narození ?

 

Duch (spirit – pozn.překl.) se vždy učí. Video č.8: „Učení nikdy nekončí. Dokonce i v nejvyšších dimenzích se stále něco učíš“.

 

Může duše spolupracovat s jinou duší jiného pozemšťana bez toho aniž by tomu naše mozky nějak rozuměly ?

 

Duše mezi sebou spolupracují celou dobu.

 

Filozofie

 

Je regresní terapie užitečná a funguje regrese minulých životů ?

 

Tyhle věci jsou užitečné pouze když:

1) Terapeut je SKUTEČNĚ duchovní osoba a zná energie a jiné dimenze.

2) když chceš rozpoznat a vyřešit karmické problémy z minulých životů.

 

Když zemřu a inkarnuji se do dalšího života je Zdroj ten, kdo rozhoduje zda budu muž či žena ? Nebo je to má volba stejně jako výběr planety na které se chci učit (což záleží i na mé moudrosti) ?

 

TY jsi zodpovědný za svůj život. TY si volíš a vytváříš VŠECHNO spojené s dalším životem.

 

Dosti se snažím, abych se zbavil „ega“. Mám oči doširoka otevřené, přijímám vše, co říkáš a všechno mi zní tak pravdivě, CÍTÍM že je to všechno pravda… Vždy jsem VĚDĚL, že existuje něco víc, než život, o kterém nás učili… Ale moje ego se někdy dostane ke slovu. Jak se dokážu uchránit od této nechtěné automatické reakce na určité situace ? Rozumím tomu tak, že to jsem JÁ, kdo povoluje mé vlastní reakce… Jak to zastavím ? Pomůže mi s tímto meditace ? Mohu se s tebou v meditaci „setkat“ ? Nebo s jinými bytostmi? Cítím, že jsem otevřený a přijal bych vedení.

 

Vše co potřebuješ je trénink. Pokud máš v sobě starý, negativní program, který fungoval celý tvůj život, stal se velmi silným. Jednodenní meditace nestačí, aby ses zbavil takových energií. Musíš na sobě pracovat a meditovat dlouho, dokud nevymažeš všechny ty staré vrstvy. Někteří lidé potřebují měsíce, někteří roky. Je to proces zdokonalování.

 

Někteří lidé mají dobré a špatné já a když jim někdo chce dopomoci k duchovnosti, říkají, že dualita je součástí lidské bytosti. Je potřebná kvůli vyváženosti. Takže vždy existuje důvod, proč se nevyvíjet a setkal jsem se s lidmi, kteří tvrdí, že dualita existuje v celém vesmíru. Dobro/Zlo, Vyšší/Nižší, Pozitivní/Negativní, Hmota/Antihmota, karma.. Pokud je Existence v jednotě, jak vysvětlíš negativitu v celém vesmíru? Nebo je kosmická energie Existence definována podle toho jak je použita ?

 

Vše v rámci Existence je zdokonalovací a evoluční proces. Nenajdeš negativitu ve vyšších úrovních evoluce. Ve vyšších dimenzích všechno existuje v souladu a lásce. V nižších dimenzích se nachází negativní energie, proto, aby se naučily jak NEBÝT negativní.

 

Co znamená, když je pro mě velmi těžké dostatečně meditovat a zůstat v energii lásky ? Má jediná touha je dostat se ke světlu, ukončil jsem zaměstnání, protože jsem viděl jak kradou lidem peníze, chci se živit uměním ale proč je tak těžké být celou dobu šťastný ? Je to proto, že mám v sobě příliš mnoho negativity, nebo jde o karmickou záležitost, nebo prostě ještě nejsem připraven ?

 

Jak říkám v mých videích: Zaměř se na ŘEŠENÍ a ne na problém. Směřuj svoji energii na to co chceš a NE na to, co nechceš.

 

Podle tvých moudrých odpovědí může být negativní karma duše odstraněna upřímnou žádostí Existence o odpuštění pomocí motliteb nebo meditací nebo je jedinou možností duchovní život s pozitivními slovy, činy, pocity a myšlenkami ?

 

Můžeš změnit negativní karmu POZITIVNÍ karmou. Pozitivními činy, myšlenkami, slovy… LÁSKOU. Vytvářením energie SVĚTLA namísto temné energie nenávisti jak mnoho lidí na této planetě činí.

 

Duše se rozhodne inkarnovat se do těla Pozemšťana, který trpí Downovým syndromem nebo do mentálně postižené bytosti. Jaký je účel takového životního plánu, když zvážíme, že v tomto specifickém životě se duše nemůže duchovně vyvíjet kvůli postižení těla a mozku ? Když během nehody zemře malé dítě, nestihne se přece nějak duchovně vyvinout. Bylo to v jeho životním plánu nebo ne?

 

Zapomínáš, že se spousta lidí reinkarnuje s negativní Karmou. Jak říkám ve svých videích: Vše, co činíš, se ti dříve či později vrátí. Proto je tak důležité být duchovním, být si vědom toho, co činím. Zlí lidé s energií nenávisti se samozřejmě inkarnují s problémy. Vytvořili si je sami. Vaše myšlenky a pocity vytváří vaši realitu.

 

Podle pravidel 3D hry si nevzpomeneme na to, kým jsme, když se inkarnujeme. Ale lidé jako ty, nebo lidé se schopnostmi channelingu předávají zprávy z vyšších dimenzí takže je Pozemšťané mohou číst (nebo slyšet) a tak získají povědomost o velkém tajemství života. Ale neměl by každý Pozemšťan k tomuto poznání dojít sám pomocí vlastních zkušeností a pomocí osvícení bez pomoci z vnějšího světa? Tohle je dilema, kterému nerozumím.

 

Čemu přesně nerozumíš ? Každý se učí jinak rychle a každý k sobě přitahuje informace až když je na ně připraven. Existence použije COKOLIV, aby ti předala informace: jiní lidé, situace, věci, symboly, zvuky, myšlenky, pocity… COKOLIV.

 

Ve svých videích tvrdíš, že duše má před inkarnací plán ale taky říkáš, že budoucnost závisí na nás. Přišel jsi sem si určitým plánem. A duše tajné vlády a ostatních lidí taktéž. Všechno dříve či později dojde ke světlu. Tak proč se obávat, když všechno bude v pořádku ? Nerozumím, proč bychom měli něco dělat, když se všechno stane samo ?

 

Jak říkám ve svých videích, život na Zemi je škola, ve které jsi chtěl prožít jisté zkušenosti, aby ses zdokonalil. Abys získal zkušenosti, nastavila duše určité okolnosti a situace, ze kterých se něco naučí.

 

Proč jsme zapomněli všechny minulé životy ?

 

Na tohle jsem už mnohokrát odpověděl ve starých komentářích. Mnohem důležitější je zjistit, co se můžeš naučit v TOMTO životě, a pokud je to spojeno s minulými životy z karmických důvodů, dostaneš nějaké znamení.

 

Je možné, pro někoho z vyšší (duchovní) úrovně, aby se inkarnoval do nižší (materiální) úrovně, aby si některými lekcemi prošel znovu ? Nebo je možné pro někoho, kdo si zvolil možnost návratu, aby pomáhal ostatním, aby přišel o napojení na světlo ?

 

Tvé skutečné já NIKDY nepřijde o napojení na světlo. Pouze fyzické racionální ego jej může ztratit. Pokud se koncentruješ pouze na to být zlý, samozřejmě, že budeš muset znovu projít prvním stupněm, dokud jej nezvládneš. Jak říkám v mých videích, mnoho pracovníků světla z vyšších úrovní se inkarnovalo na Zemi ze svobodné vůle, aby pomohli s transformačním procesem.

 

Když jsem byla v pubertě, měla jsem sny z minulých životů. Jeden byl z padesátých let, kdy jsem byla s chlapcem se kterým jsme se milovali. V tomto životě jsem potkala někoho, kdo ve mně vzbuzuje podobné pocity, ale nejsme spolu. Může to být ten samý chlapec, kterého znám z minulého života ?

 

Pokud s někým sdílíš karmu, můžete se potkávat po mnoho životů.

 

Existuje správný / duchovní směr spirálovitého pohybu ? Např. je pohyb ve směru hodinových ručiček pozitivní a naopak ?

 

Pohyb proti směru hodinových ručiček je otevírající.

 

Proč existují negativní bytosti ? Když je všechno absolutní láska a to je jediná cesta ?

 

No, jak říkám ve svých videích, jsme zde v nízkých dimenzích, s nízkou vibrací, kde stále existuje negativita díky zákonu svobodné vůle. Každá duše se svobodně rozhoduje, zda bude dobrá či negativní. Každá duše má svoji vlastní rychlost učení a evoluce.

 

Proč jsme se rozhodli přijít odděleně ? Abychom experimentovali a studovali nízké a vysoké frekvence, když jsme se všichni oddělili z čistého světla ?

 

No, jak říkám v mých videích, duše chce prožít KAŽDOU zkušenost. Ve vyšších dimenzích nepoznáš negativitu. Můžeš ji prožít pouze v nižších dimenzích. Ale to NEZNAMENÁ, že některé zkušenosti musíš opakovat pořád a pořád dokola. Pokud projdeš životními lekcemi, můžeš pokračovat novými zkušenostmi a zdokonalovat se.

 

Je stvoření (Existence) energetický systém, který dokáže myslet a jednat nezávisle ? Nebo je to souhrn všech vědomí všech duší a substancí ve vesmíru, který vytváří takové množství energie ale je nezávislý na předchozích parametrech ?

 

Obojí je správně, obojí má vliv.

 

Mimozemšťané, kteří se inkarnovali na Zemi (Poutníci) budou pokračovat ve zkušenostech na Zemi i poté, co transformace skončí, nebo se vrátí na svojí domácí planetu ve vyšších dimenzích ?

 

Každá duše se rozhoduje, zda půjde na mnoho planet, podle potřebných lekcí a misí.

 

Co přesně je příčina Existence, odkud pochází a jak to celé začalo, A proč ?

 

Tohle ví pouze sama Existence.

 

Inkarnujeme se vždy se stejnou skupinou duší nebo ne?

 

Inkarnuješ se sám, pouze ve výjimečných případech jde o skupiny, například, když má dojít k transformaci planety.

 

Mám nějaké bloky z minulých životů, kterých jsem se nezbavil, obtěžují mně v tomto životě. Zkoušel jsem meditace a jiné věci ale nezmizí jen tak. Jaký máš názor na regresní hypnózu ?

 

Pokud už víš, co tě blokuje, můžeš začít pracovat na odstranění bloků. Během meditace na to můžeš myslet, a také myslet na řešení, která můžeš podstoupit. V každodenním životě můžeš sledovat situace, které k tobě přicházejí a přemýšlet nad tím, co se ti snaží říct. Jakmile projdeš lekcí a moudrostí blokád, už se nikdy nevrátí zpět, protože jsi zvládnul nezvládnuté situace a nabyté vědomosti se ti uložily hluboko v duši.

 

Mají Gregg Braden a David Wilcock pravdu ?

 

No, to dokážeš posoudit sám. Informace, kterou poskytují… je potravou pro tvoji duši…nebo pouze pro intelektuální racionální mysl? Mají SKUTEČNÝ přínos pro tvůj duchovní rozvoj či pro tvoji duši, nebo je to jako zprávy v novinách… potrava pro racionální mysl?

 

Odkud pocházím ? Z nějakého důvodu nevím, kdo jsem a odkud pocházím! Byl jsem kontaktován loděmi, které mě sledovaly do obchodu velká trojúhelníkovitá a malá letěla za ní. Nenapadá tě, odkud byly? Přísahám, cítím se jako bych se měl zbláznit z toho jak moc se snažím zjistit, kdo jsem…

 

To není důležité, protože každá duše navštěvuje mnoho míst. Důležitější je zvládnout a soustředit se na SOUČASNÝ ŽIVOT.

 

Jak poznáme, že žijeme podle životního plánu nebo ne ?

 

Všechny odpovědi jsou v mých videích. Pokud žiješ duchovně a děláš vše co říkám ve svých videích, žiješ v souladu s Existencí. A když žiješ v souladu s Existencí, máš tu správnou energii a správný pocit. Vidíš, co musíš v životě udělat. Nasloucháš své duši a následuješ životní plán. Žiješ vědomě.

 

Jaký je rozdíl mezi vyšším já a duší ? Vždycky jsem si myslel, že vyšší já JE duše, jako protiklad naší naprogramované myslí, našemu egu. Pomůžeš mi tomu porozumět ?

 

Tvé vyšší já je pouto a kanál k tvé duši a k centrálnímu kosmickému vědomí. Vyšší já přichází na základě touhy duše. Vyšší já je nástroj který dokáže vyjádřit duši a dokáže něco vytvořit. Pokaždé, když se spojíš s duší, jsi tvým vyšším já.

 

Jak velký je vesmír a galaxie? Rozpíná se nekonečně?

 

Vesmír se neustále rozpíná…

 

Pokud má každá květina svůj čas rozkvětu, co ty, které ještě nezačaly kvést ? Nechci to s nimi vzdávat a dělám vše, co jim pomůže se probudit. Mohu nabízet pomoc či asistenci i když jsem o to nebyl požádán. Cítím, že mnoho lidí bylo zmanipulováno systémem a jsou neschopni přijímat informace. To jim zabraňuje činit v tomto životě vědomá rozhodnutí.

 

Ti, kteří nechtějí rozkvést v tomto životě, rozkvetou v dalším. To je přesně to, co dělám svými videi. Poskytuji informace. Lidé se ale pak musí rozhodnout SAMI, zda chtějí takové informace pustit k srdci, či ne.

 

Je pravda, že jako lidé se můžeme inkarnovat pouze 108krát na tento svět a pokud se nenaučíme, co máme tak příště musíme jít zpět a jako duše se inkarnovat do zvířat a přijít o všechna ega a příště se inkarnovat znovu jako nerost. Ptám se, protože jsem toto četl a nejsem si jistý, že by to mohla být pravda. Četl jsem, že máme pouze 108 příležitostí k inkarnaci a nyní se blížíme ke konci a pohybujeme se v závěrečných číslech (107).

 

To je absolutně špatná informace. Každá duše má neomezeně životů, podle rychlosti učení a podle toho, co se duše chce naučit. NEMŮŽETE určit počet životů. Je to individuální. Každý je individualita. NE stroj s datem trvanlivosti.

 

Znáš soubor knih „Handbook for the New Paradigm“? Jsou publikovány Georgem Greenem. Měly mu prý být předány Plejáďany a jsou volně dostupné na internetu. Strávil jsem mnoho času jejich čtením a opravdu rád bych slyšel, co si o nich myslíš.

 

No to je zajímavé, ale podle mého názoru jsou napsány příliš komplikovaně a to lidem nepomůže. Pravda je vždy jednoduchá a všichni by jí měli být schopni porozumět.

 

Co je Mantra ?

 

Jak říkám ve svých videích, všechno je energie a všechno je frekvence. Myšlenky, slova, barvy, tvary, fyzická hmota, jemná hmota, VŠECHNO je energie. Mantry jsou slova, která mohou pomoci vytvořit zvukovou frekvenci. Ale fungují pouze díky tvým emocím a tvé energii. Takže pokud jsi nenávistný, můžeš k sobě přitáhnout bytosti z nízkých astrálů. Některé mantry jsou ze starodávných časů, darovány mimozemšťany, některé jsou channelingově seslány ze světelné strany, některé jsou seslány z temné strany a většina z nich jsou pověry, vytvořené lidmi za celá ta léta. Dokonce zpívání je mantra. Když zpíváte písně s láskyplnými texty, vytváříte energii lásky. Když zpíváte písně s negativními texty… hádejte, co vytváříte. Proto říkám v mých videích, neposlouchejte negativní, temnou, agresivní hudbu.

 

Jsou lidé světla takoví díky genetice nebo proto, že jejich duše je stará a moudrá? Někdy se bojím, že jde o genetickou manipulaci vyšších bytostí a ne o inkarnaci duší.

 

Lidé, kteří jsou pracovníky světla, jsou duše s většími životními zkušenostmi z jiných životů. Jde o duše, které prožily životy na vyšších planetách a vědí o cestě světla. Většina duší na Zemi jsou nezkušené duše, které se dosud inkarnovaly na planetách jako je Země s racionálním myšlením. Nemá to nic společného s genetikou. Genetika pouze reaguje na tvé vědomí. Proto jsou někteří lidé stále zdraví a někteří stále nemocní. Jak říkám v mých videích, kosmická energie LÁSKY a SVĚTLA Existence (boha), dokáže vyléčit cokoliv, pokud jí máš v sobě dostatek. Ale protože jsou Pozemšťané zmateni v technologické společnosti nudou, nenávistí, arogancí a drogami, nedokážou cítit energii Existence a žijí zbytečný život. Proto si lekci zopakují v příštím životě.

 

Co je Karma ?

 

Karma je univerzální zákon příčiny a důsledku. Všechno co děláš se ti vrátí. Ať už v tomto, nebo v příštím životě.

 

Co jsou černé díry? Doopravdy existují?

 

Černé díry jsou vstupní brány či hvězdné brány do jiné dimenze.

 

Je pravda, že všichni mají strážného anděla nebo i více než jednoho, kdo se o ně stará ?

 

To, čemu Pozemšťané říkají „strážný anděl“ je pouze jejich vyšší já, které má každý.

 

Kdo nebo co vymazává paměť duše ?

 

Ty sám.

 

Jak můžeme poznat náš životní plán ?

 

Sleduj svůj každodenní život a znamení v něm.

 

Jak poznám, jestli jsem mimozemšťan nebo ne. Jaké jsou druhy mimozemšťanů ?

 

Jak říkám ve svých videích, znalosti přicházejí skrze skutečné zkušenosti. Takže pokud je to součástí vašeho životního plánu, budete mít takové zkušenosti nehledě k tomu, co si myslí vaše racionální mysl. Duše, SKUTEČNÉ já, plán zná.

 

Bylo mi řečeno člověkem, který neustále pracuje s mimozemšťany, bytostmi a různými energiemi, že v sobě mám přítomnou Plejáďanskou energii. I když cítím silné napojení na to, co o Plejáďanech znám, nemám o tom žádné další informace.

 

Jak říkám v mých videích, mnoho mimozemšťanů se inkarnovalo na Zem, aby pomáhali v období transformace… Někteří o tom vědí, někteří ne a někteří se právě probouzejí…

 

Vím, že bychom se měli navzájem milovat ale měl by jsi nechat člověka/věc/zvíře zabít tě protože to je boží záměr, nebo zabít v obraně, abys zachránil něčí nebo svůj život, protože tu osobu miluješ a ceníš si svého života ?

 

Jenom proto, že jsi duchovní, neznamená, že musíš dovolit ostatním, aby ti ubližovali. Máš právo na sebeobranu.

 

Takže mé osobní vědomí duše zde vždy bylo a vždy bude ? Může se někdy stát, že není v jednotě s centrálním vědomím? Je to rozdílný pocit ?

 

Jak říkám v mých videích, všichni jsme napojeni na kosmické centrální vědomí. Všichni jsme součástí Existence. Jediná věc, kterou cítíš je jednota s Existencí.

 

Víš, odkud přichází „nová“ duše nebo jak se vyvine ?

 

Něco takového jako „nová“ duše neexistuje. Všechny duše zde byly již od počátku, aby se mnohokrát reinkarnovaly a nepřetržitě získávají zkušenosti a učí se. Získáváš zkušenosti jako nerosty, rostliny, zvířata a lidé. Existují duše, které se dokážou učit rychle a jsou velmi moudré a také existují duše, které se učí pomalu a jsou nedospělé a ignorantské.

 

Každý musí žít ale také chce dosáhnout cílů, které si stanovil před inkarnací, ale co když povýšení není součástí životního cíle ? Můžeme poté být stále povýšeni, protože by přeci šlo o svobodu volby ?

 

Jak říkám ve svých videích, každý má svůj vlastní čas, kdy se chce něco naučit, nebo kdy postoupí na vyšší úroveň. Je spousta životů, mnoho planet. Žádné osobní rozhodnutí, kdy je připraven na posud vědomí. Něco jako „nějaké povýšení“ neexistuje. Existuje MNOHO „povýšení“, protože jsi vždy více vyvinutý a stále je se co učit. Země není jediná, kdo prochází transformací. KAŽDÁ planeta prochází MNOHA transformacemi.

 

Jaké to je, když potkáš své vyšší já ? Jak ses cítil ? Co sis myslel ?

 

LÁSKU

 

Jaké to bylo, když jsi se probudil ? Když jsi věděl že VÍŠ ? Byl to pomalý proces s malými uvědoměními ?

 

Je to proces, který prochází mnoha životy. Není to něco, co přijde jednoho dne.

 

Mám pár otázek ohledně minulých životů: Mají něco společného s déja vu ? A jsme to v minulých životech my, nebo jiné ego/jedinec ?

 

Deja vu může přijít na základě vzpomínek z minulých životů, ale také ze vzpomínek ze snů. Vzpomínek z astrálních cest. V každém životě, tvé skutečné já, tvá duše, je stejná. Pouze tvé fyzické tělo a chování se v každém životě mění, podle úrovně vědomí a zkušeností, které chceš prožít.

 

Velmi miluji svou ženu a děti. Přijde čas, kdy se všichni budeme muset vyvinout. Chci se zeptat na uvědomění mé rodiny. Co když má žena nechce porozumět tvým informacím. Nejvíce ji rozčiluje pravda o Bohu. Její srdce je plné lásky a já chci stále být se svojí rodinou až přijde čas, abychom postoupili.

 

Každý má svoji vlastní úroveň vědomí a svůj vlastní čas a rychlost učení. Každá květina má rozdílný čas rozkvětu. SKUTEČNÉ JÁ, DUŠE ví, co se kdo potřebuje naučit. Nižší já, racionální pozemská mysl má často rozdílná přání. Ale jakmile opustíš fyzické tělo, duše, tvé SKUTEČNÉ já ví, co je nejlepší a co dalšího se potřebuješ naučit.

 

Zdá se, že je mnoho dobrých informací o vzestupu ale existují tací, kteří za jejich poskytnutí berou peníze. To je podle mě špatně a vědomosti by měly být k dispozici všem, aby se duše probraly co nejdříve. Nejde tedy náhodou o další iluzi z dílny temné strany? ,

 

No, taková informace by měla být zdarma. Ale pokud někdo pořádá seminář v jiné zemi, musí zaplatit celý pobyt, prostory, ubytování, cestu… Takže cena za seminář by měla být dostupná pro každého a zároveň by měla stačit na zaplacení cesty. Ale pokud má někdo vlastní prostory, neměl by za vnitřní rozvoj brát peníze. Pouze pokud někdo chce něco darovat. To je dar – druh dobré energie, kterou ti někdo dává.

 

Jak si mohu před inkarnací vybrat své tělo ?

 

Když jsi duše, máš jiné porozumění života a víš, co je potřeba pro získání zkušeností. Takže si volíš kdy, kde a jak se budeš inkarnovat. Existuje mnoho planet, mnoho možností.

 

Karma znamená, že špatné věci, které se mi dějí v tomto životě je karma, kterou jsem si vytvořil dříve ? Jak mám napravovat něco, když si ani nepamatuji, co jsem udělal (minulý život) ? Musíme vyřešit všechny karmické záležitosti než budeme moci přejít na vyšší frekvence vědomí? Jak můžeme vyřešit karmu ?

 

Ano, musíš se zbavit špatné karmy, aby ses dostal do vyšších dimenzí. To je kosmický zákon. Jinak by vyšší dimenze byly chaotické a špinavé jako ty nižší. Jak změnit špatnou karmu na dobrou karmu popisuji ve svých videích. Žít v LÁSCE.


Zdraví

 

Většina lidí s v rámci našeho lidského chování a naší víry myslí, že láska na první pohled je chyba. Rád bych ale získal jiný náhled na tuto věc. Je možné, že se dva lidé potkají na krátkou chvíli a prožijí velmi silné emoce vůči sobě ?

 

Ano, takové vztahy jsou karmickými vztahy. Ti lidé se museli potkat, bylo to plánováno, aby se něco naučili.

 

V posledních dekádách jsou lidské bytosti stále vyšší. Je to následek přicházejících nových vibrací?

 

Ne, to je normální. Každá další generace je vyšší. Lidé ve středověku byli menší než dnes. Je to přirozená evoluce. Na jiných planetách jsou lidé až 10 metrů vysocí.

 

Nevím jak můžu pomoci své mámě. Má chronickou angínu. Lékaři nabízí operaci ale nedávají absolutní záruku, že to pomůže.

 

Prohlášení: Následující odpověď slouží pouze k informačním účelům a neměla by být považována za lékařskou radu či pokyn. Pro řádnou lékařskou radu byste vždy měli navštívit svého lékaře.

 

Angína nám ukazuje, že krční čakře a imunitnímu systému chybí energie a proto je krk infikován bakteriemi. Blokáda na krční čakře se objevuje v okamžiku, kdy si netroufneme říct něco nebo když věříme, že nejsme dost dobří, abychom projevili svůj názor, nebo když polykáme vztek. Je třeba se naučit hrdinně promlouvat ale přátelskými slovy. Léčba: meditace a posílání lásky svému krku. Bylinky: čaje z černohlávku, heřmánku, meduňky. Bolus Eukalypti, ústní sprej s Echinaceou, Lachesis

 

Je špatné žít blízko komunikační věže?

 

Ano, to není zdravé.

 

Jsou amalgamové plomby v pořádku, když je v nich 50 % rtuti ?

 

Prohlášení: Následující odpověď slouží pouze k informačním účelům a neměla by být považována za lékařskou radu či pokyn. Pro řádnou lékařskou radu byste vždy měli navštívit svého lékaře.]

 

Zbavte se amalgamu ze svých úst. Je to jed. nahraďte jej keramikou.

 

Všichni cítíme, jak se čas zrychluje, jak nás hodiny, dny, týdny a měsíce míjejí mnohem rychleji. Co se děje s našimi buňkami, stárneme rychleji ?

 

Ne

 

Jaký je tvůj názor na autismus ?

 

Autisté jsou pokročilé duše, které používají více částí mozku a více psychických schopností. Autisté nejsou hendikepováni jak si pozemští lékaři ve své aroganci myslí a používají pouze 10 % svého mozku. Autisté si přinesli své psychické schopnosti ze svých minulých životů, z vyšších dimenzí. Je to zkušenost, kterou si vybrali. Ve vyšších dimenzích je normální používat 100 % mozku a psychické schopnosti jako je např. telepatie. Autisté jsou duše, které jsou poprvé na fyzické planetě a proto jsou trochu zmatené, kvůli nižším vibracím a šílenostem, které se dějí v pozemské společnosti.

 

Mám Aspergerův syndrom, jež má být formou autismu. Necítím se ale tak, že bych měl pokročilou duší, nevšiml jsem si na sobě žádných psychických schopností. Může být Asperger jiný než autismus ? Mé symptomy jsou nedostatek sociální interakce a repetetivní chování ale dokážu se o sebe postarat lépe než autista.

 

No, jde o nižší, slabou formu autismu. Existuje mnoho úrovní autismu. Stejně jako existuje mnoho úrovní nachlazení či bolesti hlavy.

 

Jsou kreativní lidé nějakým způsobem více vyvinuti? Pro mě bylo vždy kreslení mojí speciální vlastností a formou sebeléčení. Zatímco ostatní jen tak čmárali, já kreslil postavy.

 

Ano, kreativní lidé, jako umělci, jsou více vyvinutí, neboť mnohem více používají energii Existence (boha). Někteří to ví vědomě a někteří nemají ani páru, že ji využívají.

 

Před třemi dny jsem meditoval, abych vyčistil energetické bloky a přihodila se mi spousta věcí: Nemohl jsem spát, mé srdce tlouklo velmi silně a rychle, měl jsem bolest v srdci, pravém mozku, pravém koleni, kostrči, na zadní straně krku, hlavy, slyšel jsem silný bzučivý zvuk v mém pravém uchu atp. Následujících pár dní jsem se cítil velmi slabý, jako v horečkách a prázdnota v mém břiše, plynatost a zažívací systém byl aktivnější než kdykoliv předtím. Nějaké vysvětlení k tomuto ?

 

Prohlášení: Následující odpověď slouží pouze k informačním účelům a neměla by být považována za lékařskou radu či pokyn. Pro řádnou lékařskou radu byste vždy měli navštívit svého lékaře.

 

Jsou to důsledky čištění blokujících energií.

 

Práce na počítači mě velmi unavuje. Co mohu dělat, abych získal více energie pro tuto práci ?

 

Existuje energie přírody, rostlin, stromů…

 

Je nebezpečné pro dítě, když těhotné ženy chodí na ultrazvuk ?

 

Ano, já bych to nedělal. Není to nezbytné a obtěžuje to dítě.

 

Už dva měsíce každé ráno a večer medituji a čím blíže jsem ke světlu, tím se zdá více negativity kolem mě, útočíc na mě. Skončí to někdy, nebo je to jenom test ?

 

Odpověď je v mých 13 videích. Transformační energie existence jsou silnější a negativní lidé na to nejsou připravení a jsou ještě více agresivní. Soustřeď se nadále na světlo.

 

Můžeš mi říct, co je ve skutečnosti dyslexie ?

 

Dyslexie pochází z poškození určité části mozku. Poškození dětského mozku může vzniknout například, když rodiče pijí alkohol či kouří během těhotenství.

 

Existuje dobrý lék na následky menstruace ? Velmi mě to ovlivňuje tělesně (závratě, migréna, otékání, celková bolestivost) a psychicky.

 

Menstruační problémy: kopřivový čaj, heřmánkový čaj, čaj z libečku lékařského, čaj řebříčku obecného, čaj z kontryhelu žlutozeleného, vitamín D3, Dysmopas F, Femi-cyl, Menodoron N, Koniklec lékařský.

 

Existuje efektivní lék na lupy

 

Použij kopřivový šampón proti lupům.

 

Je příjem omega 3 mastných kyselin doporučitelný? Jak to udělat, když nechci jíst ryby?

 

Abys přijmul omega 3 nemusíš jíst ryby. Omega 3 se také vyskytují v rostlinách, které ryby žerou. Omega 3 ve zdravější formě jsou dostupné ve lněném oleji. Existuje dobrý omega 3 olej Dr. Uda Erasmuse.

 

Mám otázku ohledně spánkové paralýzy. Stává se mi to velmi často. Naštěstí jsem ještě neměl žádnou opravdu děsivou zkušenost, až na jeden případ… Vědci nevypadají na to, že by měli jakékoliv dobré vysvětlení a vůbec neví co s tím. Co je příčinou ?

 

Spánková paralýza se děje ve chvíli, kdy náhle ztrácíš mnoho životní energie. To může být způsobeno negativními nízce vibrujícími astrálními bytostmi nebo Šediváky. A to mohou udělat pouze v případě, když je tvá aura, tvůj ochranný štít příliš slabý. Cigarety, drogy, alkohol, negativní myšlenky nebo pocity, nízkoenergetické jídlo jako maso, nebo negativní, zlí lidé blízko tebe, všechny tyto věci ti oslabují auru a v ní pak vznikají díry a je napadena astrálními parazity. A skrze tyto díry mohou proniknout do tvého energetického pole a krást ti energii. Musíš posílit své aurální pole mocným kosmickým světlem a láskou. Využij meditací z mých videí.

 

Jaká je příčina růže (mimo fyzický význam)?

 

Problémy s kůží, či zarudnutí či zanícení kůže často znázorňuje strach či starý vztek, který nechceš nechat odejít. Růže se také může objevit, když piješ kávu či alkohol.

 

Jaké jsou důvody vzniku mazových cyst ?

 

Zejména strach.

 

Co způsobuje problémy s dýcháním…? Jako je zánět dutin.

 

Zánět dutin (sinusitida) je zánět, který přichází, když nemáte rádi něco, nebo někoho blízko vás. Když nesnášíte „zápach“ něčeho a rozčiluje vás to. Použijte afirmaci: jsem naplněn harmonií, mírem a energií lásky.

 

Když medituji, vidím velmi jasné a živé obrazy přírody, vesmíru a světelných bytostí. Nicméně si stále nemohu pomoci a zajímá mě, zda je to pouze má představivost, protože s nimi nemám přímý kontakt (alespoň ne vědomě). Takže jak poznám rozdíl mezi mými přáními a touhami a skutečností? Nemohu se zbavit toho pocitu, že prostě vidím to, co chci vidět.

 

S duší je možné VŠECHNO. VŠECHNO je skutečné, i když jde o jinou frekvenci a rozměr.

 

Má matka má již přes rok tinnitus (neustálé zvonění a šelesty v uších). Odmítá poslouchat jiné kvůli svému ohromnému egu a pokřivené pýše. Víš, co tinnitus způsobuje na duchovní/energetické úrovni?

 

Jakýkoliv problém s ušima je způsoben odmítnutím naslouchat pravdě zdroje, duši, lásce. Zejména pokud je osoba arogantní, egoistická nebo má negativní myšlenky, snaží se duše varovat alarmem v uších. Myšlenky a pocity jsou energií a pokud jsou negativní, člověk kvůli nim onemocní. Je to frekvence zdroje (boha), jež se vám snaží říct, že blokujete duševní proud a lásku. Takto postižená osoba musí meditovat a koncentrovat se na: „Co je to, co nechci slyšet ?“ “Jsem otevřený slyšet cokoliv, co se mi život snaží říct“ “Povoluji lásce v mém srdci, aby mě vyléčila“.

 

Pořád si nedokážu vyjasnit, jak různé energie fungují kolem nás a uvnitř nás! Např., mám „kamaráda“ – je to velmi sklíčená a smutná osoba a snažím se jí vyvarovat jak je to jen možné. Ale někdy mě požádá o pomoc, protože je velmi osamocený a jdeme na procházku do přírody. A VŽDYCKY hned OD ZAČÁTKU našeho setkání cítím, jak ze mne někam odejde veškerá energie. A já jsem vyčerpaný hned po pěti minutách pouhé jeho přítomnosti ! To je neuvěřitelné ! Znamená to, že negativní stvůry žijící v jeho auře prostě vysávají všechnu moji energii ?

 

Ne, to je prostě on, kdo odčerpává tvoji energii. Místo toho potřebuje čerpat energii z vesmíru.

 

Chci vám všem pouze poslat spoustu lásky, mí přátelé. Cítím tolik lásky, když čtu tyto řádky. Vytváříte tolik lásky, že se před ní nikdo zde na YouTube nedokáže ukrýt. Všichni jednou najdou toto místo lásky, dříve či později. Je to světlo, které je jasnější a jasnější i když zprostředkované internetem.

 

Děkuji. Doufám, že spousta lidí najde cestu světla. Protože tajná vláda, temná strana, plánuje velkou válku. Očekávají, že nenávist většiny lidí jim v jejich plánu pomůže. A jak říkám v mých videích, pouze mocná energie lásky a světla tomuto může zabránit. Přátelé, prosím použijte moji meditaci z mého čtvrtého videa. Již nám nezbývá čas na hry ega, aroganci a nenávist.

 

Jaký je tvůj názor na rozdílné typy sexuality, objevování sexuality a masturbaci ?

 

Existuje sexualita LÁSKY a negativní sexualita. Ta opravdová, čistá, ryzí sexualita, která pochází z OPRAVDOVÉ lásky (a ne z nižších energií, chtíče a zločinu), vám může pomoci dosáhnout vyšších frekvencí a vyššího uvědomění. Pokud chcete sex na základě nízkých zlozvyků či negativního chtíče, zůstáváte v nižších energiích. Proto tajná vláda používá televizi ke zobrazování sexuality vždy v kombinaci se zločinem. Někdo prožívá sexuální chtíč, protože nebyl nikdy skutečně milován, a proto používá sex jako náhradu lásky a protože se pak cítí milováni. Takoví lidé ze všeho nejvíc potřebují nejdříve SEBELÁSKU, aby dokázali vytvořit další energii a přitáhnout si milujícího partnera, který jim dá svoji lásku. Sexualita je výměna energií ve třetím rozměru, takže je moudré toto činit pouze s někým, kdo oplývá skutečnou láskou a vysokým vědomím. Pokud máte toho pravého partnera, můžete použít sex na pozvednutí vašeho vědomí, protože sexualita lásky je výměna kosmické energie. Temná strana, jako církev a tajná vláda toto ví už po tisíce let, proto znázorňují sex ve špatném světle (filmy, bible…), takže vždy prožíváte negativní emoce a nikdy takto nedosáhnete vyšších energií. Církevní sekta programuje lidi už tisíce let, tvrdíc, že sex je hřích a spousta lidí má tento program stále ve svém podvědomí. Sex je součástí přirozeného procesu evoluce. Ale měl by probíhat s čistými energiemi. Jak se vyvíjíte výše do vyšších frekvencí, budete mít rozdílné zájmy ohledně sexu a v ještě vyšších dimenzích tuto fyzickou výměnu energie nebudete vůbec potřebovat, protože ji budete provádět pouze pomocí svého vědomí, bez fyzického těla. Jak říkám ve svých videích, fyzické tělo ve třetím rozměru je nástroj, díky kterému nyní dokážete cítit energie.

 

Můj blízký přítel velmi pije a pláče. Co mám dělat, aby přestal pít alkohol.

 

Když si někdo ubližuje alkoholem, je to protože nemiluje sám sebe. Má pocity marnosti, zbytečnosti, viny, sebe-nepřijetí, nevhodnosti. Je to osoba bez duchovních znalostí a nedostatkem sebelásky. Měl by po několik následujících měsíců používat tyto afirmace: „Miluji sám sebe, Přijímám se, Stojím za to, Jsem sebevědomí, Žijí NYNÍ a dokážu vytvořit pozitivní život mými myšlenkami a pocity.“

 

Když medituji, cítím velmi hluboké napojení na všechno, vnímám pocity a vizualizuji věci. Někdy cítím, že jsem všude ale nemůžu se zbavit pocitu strachu. Poté je moje mysl nesoustředěná, mám miliony snů, ne přilíš příjemných. Má mysl je neklidná a to přeruší mou meditaci. Doopravdy se chci vyvíjet a růst, vím, že to nebude jednoduché a vím, že musím řešit věci, které jsou mojí součástí. Ale dělám něco špatně ? Jak dokážu prorazit bariéru a dělat to pořádně ?

 

Jak říkám v mých videích, „tvé myšlenky a emoce vytváří tvoji realitu“. Kvůli tvému strachu vytváříš nepříjemné sny. Ve stavu snění, v astrálním rozměru, jsou všechny tvé myšlenky a emoce posíleny. Jako první musíš kontrolovat své myšlenky. První meditace by tě měla naučit jak se soustředit pouze na JEDNU myšlenku. Můžeš se soustředit na dech nebo např. na svíčku. Později se můžeš pokusit soustředit se na něco většího. A ještě něco. Neprogramuj sám sebe, že to není jednoduché. Protože tvé myšlenky vytváří tvoji realitu. Vytvoříš realitu, že to nebude jednoduché. Sleduj své myšlenky, sleduj, jak něco říkáš, sleduj jak sám sebe programuješ.

 

Existují dva druhy meditace, posílání a přijímání. Když bych například pouze přijímal ale nic neposílal, vytvořil bych tím nerovnováhu ?

 

Celou dobu vysíláš a přijímáš. Tvoje SKUTEČNÉ JÁ, duše, vysílá a přijímá neustále. Dokonce i když si toho tvé fyzické, pozemské tělo vůbec nevšimne.

 

Prosím, napiš mi něco o symbolu v mém profilu (

Jenom bych chtěl vědět, co je to za symbol. Kteří mimozemšťané tento symbol používají. Cítím pozitivní rezonanci. Tento obrázek se mi v mysli objevuje už od dubna.

 

Symboly jsou univerzálním jazykem a většinou přichází z duše. Zkus nad tímto symbolem meditovat a zeptej se na něj své duše.

 

Hodně medituji a spousta věcí se změnila. Můj náhled na svět je jednou z těchto věcí. Také jsem citlivější ve všech smyslech. Jako například, když v pokoji hraje muzika, cítím jak vibruje celým mým tělem. A když stojím blízko určitých lidí, cítím sílu, která mě donutí od nich odejít. Je toto normální transformační proces?

 

Ano.

 

Co znamená, když má někdo problémy se srdcem?

 

Všechny srdeční problémy mají něco společného s emocionálními problémy, s chybějící radostí, se stresem, smutkem, zlostí… Musíš se zbavit všech těchto nízkých energii a nabít se vysokou energií. Této vysoké energii se říká LÁSKA. Používej pár měsíců tuto afirmaci: Láska a radost proudí mým srdcem.

 

Několikrát jsem již slyšel, že se naše tělo mění z uhlíkové na krystalickou strukturu kvůli transformačnímu procesu. Je to pravda ?

 

Krystalická struktura těla tam celou dobu byla a vždy tam bude.

 

Chci se tě zeptat na vegetariánství. Snažím se nejíst maso ale někteří přátelé, kteří byli dříve vegetariány mi řekli, že po 3 až 5 letech onemocněli a zase maso začali jíst. Má to něco společného s tím, že nerozvíjejí svoji duchovní stránku nebo něco jiného?

 

Ano, odpověděl sis sám. Jak jsem zmiňoval v jednom ze starších příspěvků, když máš ve svém těle mocné duchovní světlo, vysokou frekvenci, nechceš jíst něco, co má nízkou frekvenci. Celý život jsem vegetarián a nikdy jsem nebyl nemocný. Onemocníš pouze v případě, kdy je tvoje energie proti přirozené energii existence. Ti, kteří onemocní jsou ti, jež uvnitř sebe vytváří negativní energie (Nenávist, strach, stres, smutek…).

 

Sluneční svit je pro nás dobrý, že ? Zajímá mě ale, proč rychleji stárneme, když se více opalujeme ?

 

No, neměl bys to s opalováním přehánět, když je slunce silné. Frekvence celé sluneční soustavy vzrůstá a stejně tak sluneční radiace. Pouze pokud má fyzické tělo také vyšší frekvenci, může pobýt na slunci déle aniž by mu to ublížilo.

 

Drazí bratři a sestry světla, pokud chcete meditovat a přinášet světlo na tuto planetu, pak nečekejte až se všichni shodnou na nějakém určitém čase. Jak Alaje říká ve svých videích „čas a prostor jsou flexibilní“ takže není nezbytné meditovat hromadně. Na astrální úrovní se všichni tak jako tak setkáme, takže se neztrácejte v čekacích dobách na společné meditace a prostě s tím začněte. Země nás potřebuje.

 

Správně.

 

Jsou meditace z tvých videí opravdu nezbytné, abychom pomohli matce Zemi ? Tvé meditace mám rád ale je pro mě docela obtížné v klidu sedět a meditovat. Upřednostňují procházku přírodou nebo něco více aktivního a při tom se soustředit na pozitivní věci. Je meditace jedinou cestou, jak mohu pomoci ?

 

Jestli se celkově soustředíš na pozitivní energii, je to OK, ale když se zaměříš a směřuješ svoji pozitivní energii na léčení Země, energie je pak mnohem více efektivní, protože je soustředěná.

 

Řekni mi prosím jak mikrovlná trouba ovlivňuje jídlo (negativně nebo nijak) ?

 

NIKDY nepoužívejte mikrovlnku na ohřívání jídla. Mikrovlny mění molekulární strukturu jídla. Mikrovlny ničí všechny vitamíny a dobré energie v jídle. Takže jíte mrtvé jídlo s nízkou energií. Je to negativní genetická manipulace na úrovni DNA, která způsobí genetickou manipulaci i ve vašem těle. Takže onemocníte a vaše vědomí zůstane nízko.

 

Je možné, že duha je výsledkem světelné meditace ?

 

Samozřejmě, že to je možné neboť jak říkám ve svých videích, všechno je energie a všechno je energeticky spojeno se vším. Všechno ovlivňuje všechno.

 

Jsme malá skupina, kde všichni meditujeme všichni ve stejnou dobu. Má otázka je, jestli držením se za ruce se stane naše meditace mocnější ?

 

Existuje spousta druhů meditací. Některé jsou pro váš vlastní růst, které musíte provádět o samotě a některé jsou skupinové meditace, abyste dokázali koncentrovat co nejvíce pozitivní energie pro nějaký účel. Během takových meditací, není nezbytně nutné držet se za ruce, protože aurální energie všech meditujících se propojí. Ale jestli vám to pomůže snadněji vizualizovat skupinu propojenou energií, můžete se držet za ruce.

 

Říkáš, že sladkosti jako čokoláda nejsou dobré. A co med ?

 

Ano, med je VELMI dobrý. Dokáže léčit kůži.

 

Jak si mám vysvětlit potřebu přejídat se.

 

Když ztrácíš energii na negativních věcech, situacích, obavách, stresech…, tvé tělo potřebuje více energie, aby zaplnilo energetickou prázdnotu a pokud ji nezaplníš meditací a duchovní energií, uděláš to pomocí fyzického jídla.

 

Co se děje s duší, tělem a myslí, když má člověk noční můru ?

 

V noční můře čelíte strachům a negativním myšlenkám, které vytváří vaše pozemská mysl.

 

Co může nahradit maso, protože obsahuje protein nezbytný k životu. Mohu jíst ryby ?

 

Sója, tofu, oříšky, fazole, rýžové mléko…

 

Nemohu nalézt práci, co mám dělat ? Potřebuji peníze, abych zajistil svoji rodinu.

 

Podívej se na mých třináct videí. V nich říkám, že vaše myšlenky a pocity ovlivňují vaši realitu. Vyzkoušej meditaci.

 

Mám zánět tlustého střeva (kolitida). Jím pouze dušenou zeleninu a nějaké ryby. Žádnou mouku či mléčné výrobky. Beru vitamíny B,C,D, hořčík, Omega3, I-Glutamín, kurkumu a dokonce olej z Petrklíče. Byl jsem testován na parazity. Je pro mě vlemi bolestné jíst a trávím na záchodě spoustu času, z bolesti a nepohodlí už šílím. Můžeš mi navrhnout cokoliv, co by vyléčilo má střeva ?

 

Pokud máš kolitidu, musíš, mimo energetickou úroveň, také zvážit 6 základních věcí na fyzické úrovni.
A – Nedostatek vlákniny. Tmavý chléb je lepší než bílý chléb. Bílý chléb a zvířecí těla mohou v trávícím ústrojí zůstat 2-3 dny a mohou vytvářet toxiny.
B – Nepotlačuj činnost střev. Poslouchej přirozený rytmus těla.
C – Nedostatek pohybu. Pokud často sedíš v kombinaci se stresem, střevo je paralyzováno a nefunguje správně. Ztrácí vodu a obsah se stává tvrdým a suchým.
D – Vyvaruj se stresu a rozrušení. K odpočinku používej meditaci.
E – Dávej pozor na to, co jíš. Nejez zvířecí těla. Mají nízkou frekvenci a obsahují energii strachu ze smrti společně s hormony z průmyslově a geneticky manipulovaného krmiva.
F – Nikdy neužívej antibiotika. Likvidují potřebné trávící bakterie.

 

Takže kolitida vzniká otravou těla negativními energiemi a jídlem, které dlouho zůstává ve střevech. Tyto toxiny končí v krevním oběhu a měly by být co nejdříve vyléčeny. Příroda na toto má pár bylinek: Kopřivový čaj, čaj z kopru, lněné semínko, švestková šťáva. V lékárně dostaneš homeopatické bylinky: Plumbum Pentarkan S, Aquilinum comp., Chole-Cyl, Defaeton spag., Gentiana comp., Hepatodoron

 

Jsou sladkosti dobré pro náš organismus ? Od té doby, co jsem vegan mám rád sladkosti až příliš mnoho. Je to přirozené a zdravé ?

 

Sladkosti jsou náhražkou lásky, když se cítíš smutný. Ne, NENÍ to přirozené a NENÍ to zdravé. Vše co potřebuješ je vyčistění tvé vnitřní energie a tělo se vyčistí také.

 

Je každý sport negativní a škodlivý pro rozvoj lásky v srdci ? Ptám se, protože dělám bojová umění.

 

Pokud sportuješ, abys uspokojil ego, nenávist, agresi, soutěživost, dobrý pocit z toho, že někoho porazíš, pocit nadřazenosti nad ostatními, pak ti sport ubližuje a drží tě v nízkých frekvencích. Když děláš sport a gymnastiku pro radost a zdraví, abys udržel své tělo v dobré kondici, pak je dobrý.

 

Dokážu cítit a ovládat tok energie, některé velmi příjemné vibrace v mém těle. Zejména má oblíbená hudba spouští tyto vibrace. Je to Kundalini energie?

 

Když cítíš energii, nepoužíváš pouze kundalini energii. Je to elektrická reace protože tvé emocionální tělo poskytuje energii fyzickému tělu. Když je kundalini aktivována, je to více než pocit. S aktivovanou Kundalini energii dokážeš vidět energie svým třetím okem.


Ve videu č.6 říkáš: „Posaď se a relaxuj…“ Ale můžu ležet, když dělám tuto meditaci ?

 

Samozřejmě, že při meditaci můžeš také ležet.

 

Je to tak, že když meditujeme, energie do nás může vstoupit pouze když nemáme žádné myšlenky? Protože myšlenky blokují tok energie ?

 

Pouze blokující myšlenky jsou blokující.

 

Proč dostáváme více kosmické energie v meditaci než ve spánku ?

 

Protože v meditaci se více soustředíš na kosmickou energii, děláš to vědomě se záměrem ji získat.

 

Co si myslíš o isochronických tónech, zvukových vlnách alfa a théta ve videích pro relaxaci a meditaci ?

 

No, vlny Théta jsou ty, které tvůj mozek vytváří když jsi v hluboké meditaci. Vlny Alfa vytváříš, když děláš něco kreativního nebo sníš s otevřenýma očima. Pokud některé video obsahuje skutečné vlny Théta a Alfa, pak je dobré. Budou stimulovat tvůj mozek, aby se naladil na tyto frekvence. Takže musíš vědět, jestli ty zvuky, které posloucháš jsou SKUTEČNĚ vlny Théta a Alfa. Některé frekvence nejsou dobré, takže se musíš naučit rozlišovat dobré zvuky od těch škodlivých. A klíč k tomuto můžeš najít v mých videích.

 

Jak můžu stimulovat a otevřít nižší čakry, zejména Muladharu? Meditace mi ukazují, že mám blokující energie ve spodní části těla, kam obtížně dosahuji světelnou energií.

 

Cílem je aktivovat VŠECHNY čakry v celém těle. A toho může být dosaženo naplněním těla SVĚTLEM. Podívejte se na mé video č.4.

 

Je špatné pít kofein ? Je to jediný zlozvyk, který mi zbyl. Někdy je prostě příjemné dát si šálek kávy.

 

No, kofein je droga, která snižuje množství vody v těle. Rozrušuje vás takže nemůžete v klidu meditovat a rychleji stárnete.

 

Mám otázku ohledně lístku marihuany, který byl vytvarován jako kruh v obilí. Znamená to, že není dobré kouřit nikotin ale marihuanu? Nebo bych spíše měl jenom jíst lístky marihuany a ignorovat květy, nebo co to znamená?

 

Proč vy Pozemšťané pořád chcetě něco kouřit ? Něco pálit a vdechovat jedovatý kouř ? Země je jediná planeta, kde se praktikují nezdravé věci jako je toto.

 

Ovlivňuje nějak tetování lidské energetické pole ? Cítím divné pulsování na vrcholu mého těla, je to jako tlukot srdce.

 

Tetování je pentagram. VŠECHNO oplývá energií. Dokonce symboly. Tetování nemají dobrou energii a měli byste se jich vyvarovat, zejména těch s démonickými, temnými symboly. My ve Federaci světla takové věci nemáme. Pouze energii LÁSKY.

 

Když usínám, moje chodidlo začne dělat drobné pohyby, pak celá noha, pak ruce… pak se zhluboka nadechu a usnu. Děje se to každou noc. Já sám to nevnímám, řekla mi to moje žena.

 

Je to vybíjení blokujících energií.

 

Můj otec má glaukom (zelený zákal – pozn.překl.) a přijde o zrak. Existuje něco, co by mu pomohlo ?

 

No, jako v každé nemoci, příčina je na energetické úrovni a pokud ji nevyléčíš tam, zobrazí se na fyzické úrovni. Vždy musíš přemýšlet nad tím, co se ti tělo snaží říct. Když má někdo problém s očima, pak existuje něco, co nechce vidět a měl by meditovat tak, aby vyléčil tu energii, tu příčinu. Na fyzické úrovni můžeš použít Světlík lékařský. Můžeš jej použít jako kapky do očí nebo jako čaj, či oční koupel, abys vyléčil zápal, rozmazané vidění únoavu očí.

 

Jak říkáš, stromy jsou živé bytosti ale pokud jíme zeleninu, jíme také živé bytosti, stejně jako když jíme maso. V čem je rozdíl ?

 

Životní úděl některých rostlin je sloužit jako jídlo, některých poskytovat ovoce a vitamíny a některých sloužit jako energetický zdroj vesmírné energie. Je to zkušenost. Později, po milionech životů a mnoha inkarnacích v podobě zvířete, bude mít životní zkušenost člověka.

 

Od té doby, co jsem aktivoval světělné tělo mám problémy se zažívacím ústrojím zejména střevy, piju hodně vody, cvičím Qigong, chodím hodně do přírody, ale moje tělo mi připadá jako olověné. Co mi zjednoduší život?

 

To znamená, že jsi aktivoval světelné tělo příliš rychle. Mělo by to přijít přirozeně. Do ničeho se nenuť, nedělej nic násilím. Nechej fyzické tělo, aby si zvyklo na vyšší frekvence.

 

Mohl bys mi doporučit optimální čas pro dobrou meditaci – myslím počet minut. Protože pro mě je to pokaždé jiné – někdy medituji a v tom stavu zůstávám pořád dál a dál protože se cítím moc dobře a užívám si obrázky ráje v mé mysli. Ale někdy je docela obtížné zůstat v klidu byť jen 5 minut – mé tělo se chce hýbat! Je v pořádku meditovat pouze pět minut ?

 

Meditace není vypočítaný počítačový program s minutami a časovým plánem. Meditace je spojena s používáním POCITŮ, nerozumové síly tvé bytosti. DUCHOVNÍ silou. Tvým SKUTEČNÝM já. Duší. Kosmickým vědomím. Pokud nasloucháš své duši a pocitům, nepotřebuješ se koukat na hodinky, kdy chceš pozdvihnout své vědomí. Medituješ v okamžiku, kdy ti tvé POCITY řeknou, že je ten pravý čas. A přestáváš meditovat, když CÍTÍŠ, že už je to akorát.

 

Mám kožní nemoc, která ve mně vytváří negativní energii. Jmenuje se Vitiligo, autoimunitní nemoc, při které jsou některé části kůže bez pigmentu. (bílé fleky). Docela jsem se s touto nemocí naučila žít, zbavovat se negativity s ní související. Ale aby to bylo stoprocentní, musím se jí zbavit. Tisíckrát jsem se modlila k bohu, aby mi pomohl, ale věci, které tvrdíš ty o modlení, mi dávají smysl.

 

Tato nemoc NEVYTVÁŘÍ negativní energii. Pouze ti ukazuje, že energie v tobě jsou mimo provoz. Možná kvůli stresu. Se silnou duchovní energií dokážeš vyléčit cokoliv. Někdy trvá déle, než je taková energie vytvořena. Záleží na tom, jak rychle pozvedneš své vědomí. Ale pokud na to nebudeš mít trpělivost, můžeš se zeptat jiných lékařů, protože existují lékaři, kteří tě s pomocí mastí dokáží vyléčit během pár měsíců.

 

Často znovu upadám do strarých zlozvyků jako je vztek a popudlivost, ale poté toho lituji. Snažím se těchto věcí zbavit meditací. Existují nějaké přírodní léky jako např. Schüsslerovi tkáňové soli , které mě pomohou omezit vztek a stres?

 

Třezalka tečkovaná uklidňuje nervy.

 

Co mám dělat se svojí tetou, je těžký kuřák a žije ve stejném domě. Kouří všude a já nevím jak se tomu bránit.

 

No, nejlepší by bylo odstěhovat se z toho domu.

 

Když medituji, často vidím „oko“. Co to znamená ?

 

Vidíš své duchovní oko. Své třetí oko.

 

Celý život jsem jedl maso a mám problém s tím přestat. Nebudu tedy schopen povznést se s planetou do světla a být bojovníkem duhy, kterým jsem se sem přišel stát, když budu jíst maso ?

 

Co je „bojovník duhy ?“ Bojuješ proti duhám?

 

Pracovník světla NENÍ bojovník. Bojovník chce válku. Pracovník světla vytváří LÁSKU. Když někdo v sobě vytvoří silné duchovní světlo, automaticky přestane jíst mrtvoly a jiné nízkoenergetické jídlo.

 

Během meditace pláču ale ne štěstním a ne zármutkem. Nevím, proč brečím a nevím jestli je to v pořádku.

 

Pláč během meditace je v pořádku. Je to pouze čištění starých nepotřebných energií, bolestí a traumat.

 

Proč někdy cítím mírnou bolest v mé čakře třetího oka ? Je to špatné znamení ?

 

Ne, je to dobré znamení.

 

Je možné cestovat v čase ?

 

Samozřejmě je možné cestovat v čase. Dokonce i tajná vláda s cestami v čase experimentovala. Já také přicházím z budoucnosti. Žiji zároveň v pozemském těla a na vesmírné lodi. Mé vědomí je rozděleno do dvou těl.

 

Tvrdíš, že přicházíš z budoucnosti. Jak je na tom tedy Země v tvé součastnosti. Je budoucnost negativní nebo pozitivní ?

 

Přicházím z budoucnosti Plejád, ne Země. Budoucnost Země závisí na energii, kterou většina lidí na Zemi vytvoří. Proto je tak důležité vytvářet duchovní energie.

 

Je pravda, že reptiliáni skutečně ovládají naši vládu ? Co si Plejáďané myslí o okultismu, kouzlech a magii ? Je špatné provozovat tento typ duchovní činnosti ?

 

Ano, reptiliáni skutečně existují. Několik jsem jich potkal a musel jsem je odehnat světelnou energií. Oni nesnáší energii světla a lásky. Ale nesmíte se na reptiliány zaměřovat. Oni nejsou to nejdůležitější. Nejdůležitější ze všechno je vlastní vnitřní duchovní rozvoj. Posílejte svoji energii doopravdy důležitým věcem.

 

Co si myslíš o horoskopech ? Fungují ?

 

Každý člověk je individualita a žádná pověra by vám něměla vnucovat jací jste a jak byste měli žít.

 

Pokud člověk jednou denně medituje a vytváří lásku a světlo ve svém srdci, jak dlouho zhruba trvá, než se mu podaří zvýšit svoji frekvenci na požadovanou úroveň ?

 

Nemůžeš počítat duchovní věci jako hodiny. Všichni jsme individuality a všichni máme svůj čas. Nemůžete používat starý způsob lineárního myšlení, pokud chcete rozumět vyšším frekvencí a také v nich žít. Ve vyšších dimenzích se člověk řídí pocity a intuicí. Vlastnostmi duše, ne pozemské mysli.

 

Tvrdíš, že sférické myšlení je velmi důležité. Můžeš prosím říci, co to je ? A jak to praktikovat ?

 

To přijde přirozeně, jakmile se napojíte na svoji dušší a vyšší já. Pak všechno uvidíte z nadhledu, pohledem vyššího porozumění. Pouze stačí probudit svoji duchovnost a lásku ve vašich srdcích, tím že ji budete používat v každodenním životě a v meditaci. A právě toto otevírá dveře k vyšším energiím a sférickému myšlení.

 

Je jednodušší dostat se na určitou úroveň osvícení, která mi umožní „cestovat“, alespoň na astrální úrovni ? Ve snech spíše než v meditaci. A pokud ano, je možné, že mě negativní bytosti dokáží zmýlit a zmást a tím mi nějak ublížit ? A jak poznám, že probíhá channeling? Je to jako slyšet hlas v hlavě? Nebo je to jako náhlá myšlenka ?

 

Mnoho lidí těmito schopnostmi neoplývá, protože je příliš snadné udělat chybu a ublížit sobě a druhým. Je lepší nechat tyto schopnosti přijít přirozenou cestou ve chvíli, kdy jste dostatečně moudří na to, abyste dokázali tyto síly použít a poznali, kdy se vás snaží zneužít jiné entity.

 

V mém posledním bydlišti jsem se často budila křičíc a vyhánějíc démony ve jménu Krista. Tak jsem se jednou rozhodla, že použiji zařízení na záznam zvuku. Na záznamu jsem asi hodinu slyšela pouze mé chrápání. Poté jsem uslyšela něco, co třikrát zavolalo mé jméno. Stále jsem na pozadí chrápala. Pak něco řeklo „Probudíme ji.“ Přestala jsem chrápat a začala ječet: „Kdo jsi ? Vypadni z mého domu.“ Je to velmi nepříjemný poslech. Když jsem se ráno probudila neměla jsem ani ponětí o tom, co se v noci stalo. Až poté, co jsem si poslechla záznam, jsem pochopila co se stalo. Zaútočila na mě temnota. Proč nám chtějí ublížit ? Protože náš strach je jejich strava ? Může za to kosmické vědomí ? Odkud přicházejí ?

 

Ano, jedná se o velmi nízké astrální bytosti, o kterých mluvím ve svých videích. Živí se energiemi strachu, nenávisti nebo energiemi kuřáků. Proto pořád opakuji, že je důležité vybudovat světlo ve vaší auře. Oni nesnesou světlo a lásku. Jednou, když jsem byl v nepálských horách, stanul přede mnou drakonián s hlavou pterosaura a velkýma, červenýma, žhnoucima očima. Okamžitě mi začal krást energii. Ale jakmile jsem je zasáhl energií lásky vyslanou přímo z mého srdce, tak zmizel. Láska je tou největší silou, která kdy existovala !

 

Cítím, že jsem se v mých meditacích trochu zasekl. Doporučil bys mi něco ? Co si myslíš o Pránajámě ? Je učitečná ?

 

Pránajáma je metoda jak vědomě dýchat Pránu, éterickou esenci která je přítomna všude kolem nás. Ale vůbec si to nemusíte komplikovat. Vy Pozemšťané máte tendence dělat všechno komplikovaně, řídíte se hlavou namísto srdcem. Pokud meditujete srdcem a snažíte se CÍTIT namísto přílišného přemýšlení, dokážete dosáhnout vyšších energií. Dělejte to tak jak říkám v mých videích. Velmi jednoduše. Vizualizujte si vdechování univerzální (kosmické) energie (Prány), prožijte a prociťte ji, a pak ji pošlete planetě Zemi přímo z vašeho srdce. To je vše. Jednoduché a účinné !

 

Co si myslíš o Kundalini, protože to co se mi stalo je nejkrásnější zážitek mého života.

 

Kundalini je aktivována, jakmile máte, díky meditaci, v těle dostatek kosmické energie.


Vyléčí každodenní jednoduchá meditace se spoustou lásky můj mozek, který je poškozován léky, které beru.

 

Dostatek kosmické energie dokáže vyléčit cokoliv.

 

Kdy přesně jsou prováděny skupinové meditace, abychom mohli zorganizovat, že tyto informace budou přístupné všem, kdo mají zájem a že kdokoliv se bude moci připojit ke společným pravidelným denním meditacím.

 

Není potřeba pevně stanovený čas, protože energie tak jako tak působí. Ve vyšších frekvencích neexistuje nic takového jako je čas tady na Zemi. Lidé, kteří meditují, se setkávají jako duše, jako energie. Nezáleží na tom, v jaký čas na Zemi právě meditují. Řekl bych, že by bylo dobré, kdyby všichni meditovali před tím než půjdou spát.

 

Uvědomil jsem si význam věty „být v souladu s existencí“ a že „žádné násilí“ znamená nedělat nikdy nic násilím a pak vše bude plynout tak jak má. Když nepoužíváš násilí, jsi v souladu s existencí.

 

Ano, není dobré používat extrémů či jednat extrémně – nejlepší je ZLATÝ STŘED.

 

Když člověk rozvíjí duchovní schopnosti bez vědomostních základů, nepřekoná hranici smrti a zemře. Co se přesně stane, když člověk medituje aby načerpal kosmickou energii ? Vnitřní biologický čas se zpomalí a to je v pořádku. Poté ale, jakmile se vrátíte do běžného života, imunitní systém se zase musí zrychlit a to způsobuje rakovinu. Proto tolik známých mistrů jako Osho a Castenada zemřeli na rakovinu.

 

Tak to je špatná úvaha. Když medituješ, získáváš více a více energie a když ji nashromáždíš, můžeš ji použít v každodenním životě. Máš víc energie, víc nápadů, protože jsi napojen na svoji duši a své vyšší já. Člověk umírá přirozeně v okamžiku, kdy nastane ten správný čas pro další život.

 

Máš nějaké rady ohledně rozšíření vědomí nebo co může pomoci s astrální projekcí? Vždy jsem těmto věcem rozuměl spíše rozumově ale nebyl jsem schopen to přímo zažít.

 

Použij lásku a duchovní světlo ve svých meditací, abys zvýšil množství své energie a úroveň vědomí. Jednoho dne, jednoho života, jakmile tvé vyšší já uvidí, že jsi už připraven, otevře ti „nové dveře“ a ty dokážeš porozumět existenci a rozumě používat duchovní energii. Všechno přijde v pravý čas. Násilím to nejde. Je to proces vývoje.

 

Chtěl bych praktikovat Kung Fu, ne kvůli boji ale kvůli schopnostem jako hbitost a rychlost atp. Ovlivní to negativně mé frekvence?

 

Tělesný pohyb a posílení svalů je dobré pro proudění duchovní energie.

 

Znáš Amiho? Pracuje s tebou ve stejné federaci? Používáš stejné logo Galaktické federace jako Ami? Viděl jsem tři knihy o chlapci ze Španělska, který je s ním v kontaktu.

 

Ne, neznám Amiho. Pokud je tvá frekvence nízká, byl bys spálen vysokou frekvencí bytostí z vyšších úrovní. Aby mohlo dojít ke kontaktu, frekvence musí být sladěny.

 

Je pro vzestup dobré být vegetarián a je vegetariánství všeobecně dobré ?

 

Nejlepší je jíst jídlo s co nejvyšší frekvencí. Takové je ovoce a zelenina.

 

Co znamená symbol z tvých videí ?

 

Je to symbol posvátné geometrie, která je všude kolem nás a uvnitř nás. Tento symbol otevírá brány mezi dimenzemi, nejenom ve vnějším světě ale také v myslích lidí. Takže pomáhá lidem lépe rozumět informacím o kterých ve svých videích mluvím, protože se díky tomuto symbolu dostanou do kontaktu se svým vnitřním duchem, svojí duší.

 

Kam po smrti odchází duše ? A co se s ní stane ?

 

Každý má svůj životní plán, ve kterém se chce něco naučit a něco prožít. Když je životní plán u konce, opouštíš planetu. Tohle je přirozené a vždy se to tak děje. Všichni takto v jiných životech zemřeli milionkrát. Ale zemřelo pouze fyzické tělo. To SKUTEČNÉ já, dušen nezemře nikdy. Pouze fyzické tělo, které právě máte, abyste si prožili zkušenosti na hmotné úrovni. Všichni jsme duše. Duše je světelná energie, která si pamatuje každou zkušenost, kterou jste prožili ve všech vašich životech. Některé duše se vyvíjejí rychle, některé pomalu a potřebují mnoho životů, aby se naučili jednu věc. V každém životě máte jiné tělo, ale duše zůstává stále stejná. Různá těla vám pouze pomáhají prožít různé zkušenosti… Muž, žena…Takže jakmile opustíš tuto planetu, fyzické tělo umře a ty, duše, pokračuje na astrální úroveň, kde se můžeš podívat na všch, co jsi se během toho života naučil či nenaučil a pak se rozhoduješ, kam se narodíš příště, abys mohl pokračovat v učení. Existuje spousta planet, spousta dimenzí. Jdeš tam, kam tě tvá energie táhne… tvá karma. Pokud jsou tvé energie více negativní, zůstáváš dlouho v nižších astrálních světech, kde jsou démoni… obvykle tam jsou, vrazi, zlí lidé a kuřáci (sic! pozn. překl.)…a ti tam zůstanou, dokud sami nechtějí nalézt cestu ke světlu a lásce. Duše, které jsou spojeny silnými emocemi se často potkávají v různých životech, protože se mají rády. A v každém životě mění role (matka, otec, bratr, sestra, kamarád) Na některých jiných planetách je něčí smrt považována za šťastný okamžik, protože vědí, že duše postupuje na další stupeň, do další třídy, aby se naučili další věci. To není žádná smrt, žádný konec. Existuje pouze vývoj a evoluce. Lidé ze Země tyto duše svým zármutkem často blokují v jejich odchodu. Namísto toho by je však měli nechat odejít za světlem, aby mohly pokračovat ve svém vývoji.

 

Jsou lidští duchové ve vyšší nebo v nižší vibraci ?

 

Duchové jsou duše mrtvých lidí, které nedokážou nalézt světlo a jsou zaseklé v nižší astrální úrovni, kde jsou démoni a jiné negativní věci. Obvykle jimi jsou kuřáci, alkoholici, vrazi, negativní, neduchovní lidé či lidé, kteří si mysleli, že smrt je konec všeho. Zůstávají tam poměrně dlouho, pohybují se tam a hledají pomoc dokud nenajdou cestu k lásce a světlu. Některým negativním lidem se tam líbí a zůstávají déle. Ale ti, kteří se odtud chtějí dostat, hledají pomoc u lidí na Zemi a poslouchají a učí se. Pár jich přišlo na některé mé semináře. Musí se naučit informace o reinkarnaci a jak správně má život fungovat, aby směřoval ke světlu. Občas jsem zašel do starých zámků a odváděl jsem duše, které tam byly zaseklé po několik stovek let. Otevřel jsem hvězdnou bránu ke světlu, takže mohly proletět skrz.

 

Znamená karma, že špatné věci, které mě v současném životě potkávají, jsou následky karmy, kterou jsem si vytvořil někdy dříve? Jak se s tím mám vyrovnat, když ani nevím, co přesně jsem kdy v minulých životech provedl. Musíme vyřešit všechny karmické problémy předtím než postoupíme na vyšší frekvenční úroveň vědomí? Jak se vypořádat s karmou ?

 

Ano, musíš si vyčistit karmu, abys mohl postoupit do vyšších dimenzí. To je vesmírný zákon. Jinak by vyšší dimenze byly chaotické a zanesené jako jsou nyní nižší dimenze. Jak změnit špatnou karmu na dobrou karmu popisuji ve všech svých videích. Žít LÁSKOU.

 

Jak si můžu vybrat tělo před svojí inkarnací ?

 

Ve fázi, když jsi duší, máš jiné porozumění života a přesně víš, jaké zkušenosti si potřebuješ prožít. Takže si vybíráš kdy, kde a jak se inkarnovat. Existuje spousta planet, spousta možností.

 

Jak si můžu vzpomenout čím jsem byl v minulém životě ?

 

Existuje důvod, proč si nepamatuješ minulé životy. Rušilo by tě to během prožívání zkušeností v tomto životě. Informaci o svých minulých životech dostaneš až ve chvíli, kdy ti tato informace pomůže zvládnout či rozpustit některé bloky.

 

Inkarnují se duše do rostlin a zvířat ?

 

Každý, kdo je člověk, má za sebou inkarnace v rostlinách a zvířatech. Duše chce prožít KAŽDOU zkušenost. Nerost, rostlina, zvíře, člověk, galaktický člověk a světelná bytost.

 

Co myslíš galaktickým člověkem? Je to člověk, který žije a cestuje po galaxii ?

 

Ano, se spirituálním povědomím žije a cestuje napříč galaxiemi. Jsou to ti jenž pracují S existencí.

Jaktože mi přijde každá kultura povědomá ? Na každou kulturu (čínskou, japonskou, africkou, indiánskou, evropskou) si navykám velice snadno a i místa se mi zdají povědomá. Protože jsi byl v podobných kulturách na různých planetách. Nejenom na Zemi.

 

Je na Měsíci život a je náš Měsíc planeta ?

 

Ano, od čtyřicátých let jsou na Měsíci lidé. Mají města na povrchu a pod povrchem odvrácené strany Měsíce. Měsíc je umělý objekt, který tam byl přivezen v dobách, kdy se Země před miliony let zmítala ve válkách. Fungoval jako základní stanice. Takže na něm byly ruiny už v době, kdy se na něj dostala Tajná vláda. A protože je umělý tak se nikdy neotáčí kolem své osy a vy vidíte pouze jeho přivrácenou stranu. Má technologii, která brání tomu, aby se otáčel, takže nemůžete vidět tu stranu s budovami a kosmickými loděmi.

 

Říkáš, že pokud se na Zemi odehraje velká očista přiletí lodě světlé a temné strany a my se budeme muset rozhodnout. Jaký je jejich účel ?

 

Říkal jsem: „POKUD“ bude očista nezbytná. „POKUD“ lidé na Zemi budou vytvářet negativní energie, Země se sama vyčistí. Také jsem řekl, že spirituální myšlenky vytváří spirituální budoucnost.

 

Proč lodě temné strany přiletí zachránit lidi ? Něco mi říká, že to nebude ta pravá záchrana.

 

Kdo ti řekl, že tě temná strana chce zachránit ? Přiletěli by, aby vzali lidi pryč a ti pak nemohli být evakuováni. Ale znovu opakuji: pokud jste duchovně připravení, dokážete rozlišit energie a vnitřně poznáte, kam jít. Nerozhodujte se na základě vzhledu. Řiďte se podle energií, které lodě budou vyzařovat.

 

Řekni nám něco o kruzích v obilí.

 

99 % kruhů v obilí jsme vytvořili my, pomocí kosmické, elektromagnetické energie. Pole tímto nejsou zničena, naopak ještě ozdravena. Zbylé 1 % je vytvořeno negativními lidmi, kteří chtějí zmást ostatní lidi. Zdupávají pole, takže je vidět, že jde o podvod. Obilí je ohnuté a polámané a pole nemají žádnou energii. Skutečné piktogramy mají svoji energii a 3 funkce. Některé energeticky stimulují Zemi (ve videích říkám, že symboly mají energii), některé jsou zprávami pro lidstvo, aby nejdříve pochopilo, že ve vesmíru není samo a další piktogramy obsahují zprávy, které jsou srozumitelné duši a mají aktivovat specifické znalosti. Některé ikony jsou zprávy pro jiné mimozemšťany. Ty kruhy v obilí, které fungují jako vzkazy pro duši, mají co do činění s posvátnou geometrií. Na éterické úrovni lze vidět světelná geometrická trojrozměrná těla (nebo čísla – „figures“ pozn.překl.), která v sobě mají zakódovanou informaci. Je to jazyk vyšších dimezní, příliš komplexní, aby se dal pochopit vaší pozemskou, racionální myslí. Ale vaše duše mu rozumí. Takže musíte naslouchat své duši, abyste porozuměli zprávě ukryté v oněch symbolech. Všechno v nich má takové uspořádání. Vaše tělo, planety, všechno… Takové kruhy v obilí se shodují s tajnou geometrií ve vašem energetickém těle a spouštějí vaši uvědomění a citlivost na vyšší frekvence. To samé se děje i s planetou. Kruhy v obilí fungují pro planetu jako akupunktura. Symboly v kruzích jsou projektovány z vesmírných lodí nebo vyšleme malý dálkově ovládaný disk nebo světelné koule, které kosmickou energií stimulují Zemi. Je to otázka vteřin. Jako byste něco tiskli na vaší tiskárně. Nejdříve je to jenom grafika na monitoru a pak je to projektováno určitými body na papír. Na piktogramy se místo inkoustu používá vesmírná energie, která existuje všude stejně tak jako všechny věci jsou z této energie stvořeny. Navštívil jsem tucty kruhů v obilí v Anglii a jedl jsem zrna z nich. Ten energetický úder cítíte ještě dny poté, co je sníte a navíc aktivují čakry. www.cropcircleconnector.com

 

Je ztráta vlasů způsobena negativitou nebo je to prostě genetická záležitost. Existuje lék ?

 

Špatné geny pocházejí ze špatných energií, vytvořených mnoha generacemi. Lék: Dobré, pozitivní energie / láska. Další možností je jíst jáhly (Gramineae/Poaceoe). Existují také jáhlové tobolky.

 

Alaje, díky za tvá krásná moudrá slova plná moudrosti. Žehnám všem, aby jejich srdce byla naplněna energií lásky. Ať všichni mají sílu nalézt svůj vnitřní klid a krásu ve svém srdci. Ať každý naslouchá své duši, aby pozvedl svého ducha a radoval se z věčné pravdy našeho bytí. Lásku a světlo všem !

 

Děkuji všem milým lidem za jejich milující zprávy a energii. Všem lidem, kteří na mě neustále útočí urážkami a nenávistí doporučuji videa 5 a 10.

 

Napadá tě jak léčit Parkinsona a proč k němu dochází ?

 

Jak říkám ve svých videích, všechno je energie. Také říkám, že „nemoce vznikají kvůli negativním energiím či potlačeným, nevýléčeným emocím. Některé jsou z karmických důvodů a některé jsou vyrobeny tajnou světovou vládou. Vysokými frekvencemi kosmické lásky dokážete transformovat všechny negativní energie.“ Dokážete vyléčit všechno pokud frekvence energie, kterou používáte je dostatečně vysoká. A nejvyšší energii, kterou můžete vytvořit je ENERGIE LÁSKY. Tato energie může měnit a léčit fyzickou realitu. Můžete měnit vaše jídlo, vodu, tělo, cokoliv. Nic není mocnější než energie existence (bytí) (bůh). Pokud v sobě vytváříte energii strachu či nenávisti, blokujete vyšší energii, která tak nemá prostor. Protože vy tuto energii kontrolujete. Máte svobodnou vůli. Jste mistry svého vnitřího rozvoje. Existence reaguje na vaše přání. Nejlepší lék je žít duchovně. Tímto způsobem dokážeš zablokovat většinu nemocí. Nenávist, vztek a stres vytváří většinu tělesných bolestí. Protože vytváří negativní energii. Tyto negativní emoce mění molekulární strukturu těla – oslabuje tělo. Takže nejdříve musí být vyléčena ENERGIE, abychom SKUTEČNĚ mohli vyléčit fyzické tělo. Toto by mělo být součástí lékařské péče.

 

Co myslíš „čistěním duchovní energií a co pro to můžeme udělat ?

 

Odpověď je v mých videích. „Jestli chceš vyčistit nižší energii, musíš použít vyšší energii“. Meditujte pomocí mých videí a pomocí kosmické energie se zbavte negativních bytostí, které se snaží zůstat v těle. Nižší bytosti nevydrží sílu světla. Ale musí být dostatečně silná.

 

Mám bratra, který trpí autismem. Zajímalo by mě jaká je příčina autismu? Také je nemožné s ním mluvit. Jak s ním mohu komunikovat?

 

Myslím, že tvůj bratr je duše, která se nedokázala přizpůsobit pozemskému rozměru. Nejlepší způsob, jak s ním mluvit je použít telepatii. Pokus se k němu mluvit až bude spát.

 

Mám krev v moči, existuje jiné řešení než návštěva lékaře ?

 

Krev v moči se může objevit, když tvé ledviny nefungují správně. Ledviny z krve filtrují toxiny a regulují množství vody v organismu. Musíš ledviny udržovat v teple. Pokud se nahladí, dostane se do nich infekce a nedokážou všechno odfiltrovat. Takže někdy močí ztratíš krev. Častěji se to stává ženám než mužům. Lidé musí ledviny detoxikovat v každou možnou chvíli. Příroda na to má rostliny. Můžete použít: břízu, brusinky, dřišťál, fazole, řeřicha potoční anebo můžete jít pro bylinné léky do lékárny, jako: Albumo Gastreu R64, Renes”/”Equisetum comp.

 

Můžeš mi říct jaká je příčina schizofrenie protože má matka jí trpí už mnoho let. Už několik let na to bere léky a už nemá halucinace a není paranoidní jako dříve. Nicméně vím, že tyto léky si berou svoji daň a když je bude brát dál nebude už sama sebou. Nechci, aby ty léky brala dál ale ani nechci, aby se její schizofrenie vrátila, takže s ní budu trávit více času a pošlu jí více lásky ale je složité přesvědčit ji, aby meditovala a zaměstnala své myšlenky. Co jiného mohu dělat, abych ji vyléčil ?

 

Schizofrenie je způsobena, když se dvě či více duší snaží zůstat ve fyzickém těle. Meditace na to nepomůže. Potřebuje pročištění duchovní energií. Potřebuje se očistit od zlých bytostí.

 

A co homosexuálové ?

 

Homosexualita je energetický defekt. Polarita je špatně. V rámci existence, pouze když se spojí mužská a ženská energie, vznikne energie stvoření. Tento princip můžeš vidět všude v přírodě. Abys něco vytvořil a projevil, potřebuješ kombinaci mužské a ženské energie. Problém syndromu homosexuality je pouze na této planetě. Je to proto, že lidé zde nemají žádné vzpomínky z minulých životů a traumat, která se tehdy stala. V minulém životě ses příliš identifikoval či vžil do tělesného pohlaví. Duše v každém životě používá různá těla, mužská či ženská. Homosexuální lidé se musí přenést přes traumatický vzorec ve kterém právě jsou. Měli by akceptovat, že nyní, v tomto životě mají jiné pohlaví. Budeš svoje pohlaví měnit mnohokrát, záleží na tom, co se budeš muset naučit. Když se nacházíš ve vyšších frekvencích energie, jako např. na federačních lodích, nižší, omezené energie tvého pozemského těla jsou transformovány ve vyšší energie a pak máš větší porozumění a perspoktivu tvého života a tvého evolučního plánu. A netrpíš žádným podobným pozemským syndromem jako je být homosexuál. Nezapomínej, že ty jsi energie (duše) uvnitř fyzického těla, aby sis prošel zkuženostmi z třírozměrné planety. V těle muže jsi chtěl prožít mužské zkušenosti, v těle ženy jsi chtěl prožít ženské zkušenosti. Pokud nejsi v této energii, něco je špatně a měl by jsi být vyléčen.


Má žena je v poslední době vůči mně velmi agresivní takže s ní ani nemohu mluvit a cítím z ní velmi negativní energii. Nebude chápat, co se s ní děje, protože je stále příliš spjatá se zastaralými koncepty náboženství. Dokonce jsem s ní mluvil na astrální úrovni ale nic se nezměnilo.

 

No, pokud jsi vyzkoušel všechno, pak se ona sama musí rozhodnout, kterou cestou se vydá. V současných transformačních časech dochází k mnoha pročištěním a projasněním a lidé s opačnými energiemi spolu již nadále nemohou zůstat. Je přirozené, že pouze lidé s podobnou frekvencí spolu mohou žít v harmonii. Mnoho lidí to zažívá právě teď. A jak říkám ve svých videích: „Každá květina má svůj čas květu.“ Každá duše má vlastní rychlost učení. Některé duše se vyvíjejí rychle a některé pomalu. V těchto transformačních časech budou lidé hledat lidi se stejnou energií. Někteří vědomě a většina podvědomě. Je to přirozené. Ne každý je v tomto životě připraven na hlubší vědomosti. Někteří potřebují další život, aby to pochopili.

 

Má přítelkyně trpí několik let fibromyalgií (nezánětlivá svalově-šlachová porucha – pozn.překl.) Jíme velmi zdravě ale ona stále cítí bolest a je unavená. Jak jí lze pomoci?

 

Může vyzkoušet Glukosamin/Chondroitin a také by se měla podívat na svůj život, co, nebo kdo ji obtěžuje.

 

Mám velmi velké problémy se spánkem. Co mi poradíš ?

 

Meditaci a tobolky s třezalkou.

 

Co vyléčí kůži?

 

Zagoogluj „Silicea kapsle Hübner“.

 

Od té doby, co jsem přestal jíst mrtvoly, pít kafe, kouřit trávu a všechny zlozvyky na které si dokážu vzpomenout, cítím se mnohem zdravější. Stále ale cítím poškození, které tráva způsobila mému mozku. Kouřil jsem každý den po tři roky. Je mi 17, spraví se to vůbec někdy, nebo jsem odkázán strávit zbytek této inkarnace s tímto problémem? Velmi toužím setkat se se svým vyšším já, takže jsem z toho docela smutný.

 

Musíš se detoxikovat. Zde jsou byliny(anglicky – pozn.překl)., které tě detoxikují. Běž do lékárny a sežeň si anti-toxické kapsle.

 

Jaký druh jídla můžeš jíst ? Ryba je taky špatná, nebo to platí pouze pro červené maso? Jaké je dobré jídlo ?

 

Jak říkám v mém videu. Ovoce, rostliny a ořechy.

 

Nejím maso kvůli tvým radám, ale rád bych věděl, jestli jsou povolena vejce.

 

Není to o tom, co je povoleno a co ne. Je to o tom, co je zdravé a co ne. Když sleduješ své tělo, vidíš, co je pro něj dobré a co ne. Pokud jsi na něco alergický, neměl bys to jíst. Pokud máš vysokou frekvenci energie, přestaneš jíst spoustu věcí automaticky, protože je už nebudeš potřebovat. Ti bez energie světla jí zvířata a ti, kteří mají hodně světelné energie jedí pouze jídlo, které má dostatek světla.

 

Doporučuješ použití hypnózy k tomu, aby člověk přestal kouřit ?

 

Hypnóza je dobrá pouze v případě, když znáš někoho, kdo ví, co dělá. Někoho, komu věříš a kdo ti neublíží. Někoho, kdo ví jak naložit s bytostmi z nižšího astrálu a jak pracovat se silou světla. Opravdu DUCHOVNÍ osobu se zkušenostmi – ne běžný psychiatr.

 

Bylo mi řečeno, že bych měl přes den vypít tři litry vody, abych udržel svůj tělesný systém v dobré pohodě. Vím, že mnoho kávy je špatná věc ale co černý čaj s mlékem ?

 

Naslouchej svému tělu a pak se rozhoduj, co potřebuješ a co ne. Káva není vůbec dobrá.

 

Pošli mi lásku. Modlím se pořád dokola. A pokouším se dělat maximum. Ale nedokážu cítit přítomnost andělských sil. Modlím se, abych slyšel jejich hlas, chci se stát pracovníkem světla… Snažím se vyčistit svou bytost, abych mohl pomáhat ostatním. Ale ztratil jsem se… Pošli mi prosím anděla…

 

Musíš se zbavit všeho, co vytváří negativní energii:

 

1) Odejdi od negativních lidí
2) Nezůstávej s kuřáky (mají v auře negativní bytosti)
3) Uprav si pokoj ve kterém žiješ. Pověs si na zeď pouze pěkné, barevné plakáty či obrázky. Žádné temné, depresivní obrázky.
4) Neoblékej se do temných barev, nos jasné barvy nebo bílou.
5) Nepij alkohol, nekuř.
6) Neposlouchej zlou hudbu jako Heavy Metal nebo horší. Poslouchej harmonickou hudbu, jako meditační nebo veselou. Hubu s vysokými frekvencemi.
7) Často choď do přírody, abys vyčistil svoji energii a nabil se novou, čistou.
8) Použij vonící pokojové aroma. Světelné bytosti jako andělé, mají rády pouze věci, které voní.
9) Pokus se někdy hrát si. Pro to také můžeš použít počítačové hry. Zamozřejmě jenom ty legrační. Ne ty, kde se zabíjí. Hry typu jump&run jsou legrační. Nebo můžeš hrát venku ping pong.
10) Někdy si dávej dárky. Ukaž sám sobě, že oplýváš sebeláskou. Postav se před zrcadlo a řekni sám sobě, že se miluješ. Pověs na dveře nebo na zrcadlo papír s nápisem „Mám se rád“.
11) Nekoukej se na negativní filmy v TV. Sleduj legrační a kreslené filmy.
12) Pokus se namalovat obrázek. Malování je forma sebeléčení a meditace. Použij jasné barvy.
13) Hrej na hudební nástroj, tvoř hudbu.
14) Nejez zvířecí mrtvoly.

 

Začínám mít pocit, že mít doma zvíře je velmi nepřirozená věc a ve skutečnosti je to potlačování svobodné vůle zvířete. Na druhou stranu, měla jsem 22 let starou a stále mám 23 let starou kočku, které byly s mojí rodinou od kotěte. Ujali jsme se jich, když jsme je našli na ulici hlavního města. Byla to součást jejich životního plánu, být s námi nebo jsme je k tomu donutili ?


Pokud tě domácí mazlíček má rád a chce s tebou zůstat, může ti to pomoci emocionálně. Pokud jej k tomu donutíš, bude divoký a bude dělat problémy. Někteří lidé mají domácí mazlíčky, protože jim pomáhají prožívat lásku a pročišťovat emoce. Někteří lidé je vlastní proto, že chtějí někoho ovládat a dávat rozkazy. Domácí mazlíček může být dobrý přítel, pokud použiješ energii lásky. Vrátí ti tvoji lásku zpátky.

 

Myslíš, že pití čaje (zeleného či bílého) není dobré pro duchovní rozvoj? Někde jsem to četl a dosti mě to zmátlo. Protože v budhismu je pití čaje velmi důležité pro meditaci.

 

Samozřejmě, že ti pití čaje neublíží. Je to zdravé z rostlin a bylin z přírody. Zdravé, netoxické byliny a rostliny mají za svůj životní plán a misi sloužil lidem a zvířatům.

 

Pět let jsem kuřák a před měsíce jsem s tím přestal. Myslíš, že mám stále šanci pro sebelásku a vyšší vědomí?

 

Nemá to nic společného s „šancí“, je to pouze o TVÉM ROZHODNUTÍ.

 

Díky za všechny odpovědi ve všech formách. Potřeboval bych nějakou radu jak přestat kouřit. Vyzkoušel jsem tolik způsobů, Alana Carra, hypnózu, sílu vůle. Kouřím už od dvanácti let. V několika případech jsem dokázal přestat na pár měsíců. Začínám se v tomto ohledu cítit jako prokletý.

 

Tajná světová vláda stvořila tyto cigaretové drogy, aby udržela lidské vědomí v nízké vibraci, aby lidi mohla snadněji ovládat. Každý kuřák má negativní astrální bytosti, parazity a díry ve své zanešené auře. Živí se životní energií kuřáka, nutíc jej, aby kouřil dále. To lze vidět aktivovaným třetím okem. Cigarety, drohy otevírají dveře do nižších astrálních úrovní, kde jsou démoní, neduchovní lidé a zemřelí kuřáci.

Tito lidé trpí a jsou mučeni démony… A až za velmi velmi dlouhý čas začnou nakonec pociťovat potřebu lásky. Pouze poté vidí světlo a mohou se znovu inkarnovat do dalšího těla, aby se naučili sebelásce. Do vyšších dimenzí můžeš jít pouze pokud jsi naplněn duchovní čistou vysokou energií. Pouze tehdy můžeš zůstat ve vysokoenergetických úrovních.

 

Když je tělo vědomě ničeno drogami, boží energie nemůže pořádně proudit do těla a tělo onemocní. Sebedestrukce je znamení nedostatku lásky a duchovnosti. Většina věří že milují, ale je to pouze racionální uvažování jejich egoistické mysli. To není SKUTEČNÁ láska ze srdce. To je úplně jiná frekvence.

 

Rozbité rádio nedokáže přijímat jasnou hudbu, pouze rušenou nebo vůbec žádnou. Tělo je pozemská nádoba pro duši. Pokud tělo nefunguje pořádně znamená to, že nemáš dobrý kontakt se svou duší. Pak k tobě nemluví tvá duše nýbrž slyšíš pouze lži, iluze a negativní slova temných stvoření.

 

Pamatuj na:

 

Ze všeho nejdřív potřebuješ silnou vůli a sebelásku.

Kdo miluje sám sebe, neubližuje si.

Pouze ten, kdo miluje sám sebe dokáže SKUTEČNĚ milovat ostatní.

Můžeš dávat pouze to, co máš.

Všechno, co smrdí, obcházejí bytosti světla velkým obloukem.

Pouze temná strana má ráda všechno špinavé a smradlavé.

Pouze temná strana ráda pobývá v nižších vibracích, což není láska.

 

Světelnou stranu můžeš nalézt tam, kde je krásně, kde to krásně voní, kde jsou krásné barvy, krásná harmonická hudba, láska, vysoké vibrace.

 

Nauč se jak SKUTEČNĚ milovat sám sebe. Ne pouze svým mozkem, ale celou svou bytostí. Žádná duchovní bytost nebere drogy. Žádná duchovní bytost nekouří. To by totiž bylo proti lásce, proti duchovnosti, proti existenci (bohu). Pouze démoni mají rádi jed, špínu a nízké vibrace. Musíš učinit velký skok v tvém životě směrem ke světlu. Zahoď jakékoliv drogy ještě DNES. Bojuj proti vlivu temné strany. Jsi připraven pro vyšší vývojovou úroveň tvého života? Jsi připraven pro vyšší vědomí? Je to TVOJE rozhodnutí…

 

Jsem zmatený, nevím, co dělat dál. Neděje se kolem mě nic v co bych mohl doufat. Mám divný pocit v žaludku, ne fyzicky ale psychicky. A když ten pocit nastane, vím, že se stane něco špatného. Co s tím ?

 

Všechny odpovědi jsou v mých videích. Je to pouze tvá racionální pozemská mysl, která chce vše okamžitě. Ale tvá duš ví, že vše přichází v ten pravý čas. Naslouchej duši, ne rozumu.

 

Mají vlasy něco společného s naší duchovností ? Všimni si, že budhističtí mnichové mají oholené hlavy a hinduisté naopak velmi dlouhé vlasy.

 

Všechny kresby Plejáďanů je znázorňují s dlouhými vlasy. A farmaceutické společnosti dělají co můžou, abychom si na vlasy dávali chemikálie.

 

KAŽDÁ část těla má svoji duchovní část. Tělo je chrám duše. Vlasy jsou jako antény kosmické energie. Snímací zařízení. Přesně jako větve stromu, nebo jako čidla hmyzu či jiných zvířat. Navíc, můžeš ve vlasech nalézt uložené vzpomínky minulých zkušeností, proto si někteří lidé nevědomě stříhají vlasy, když mají traumatizující zkušenosti.

 

Když medituji na nic nemyslím (pouze pozoruji) pociťuji velký klid. Je to v meditaci užitečné? Je lepší meditovat podle tvých videí?

 

Existují dva druhy meditace. Přijímací a vysílací. Záleží na tom, co chceš. Stejně jako s telefonem nebo vysílačkou. Máš možnost mluvit nebo poslouchat.

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1