Odhalení ukrývaných informací o manipulaci vědomí lidstva

 

 

ukázka z knihy "Nový člověk"

 

Multi-dimenzionálne cesty mimo tela:

 

Príbeh Julii a Michaela.

 

Julia sa narodila na Slovensku (okrem iného žila v bývalom ZSSR a Nemecku) a je autorkou knižky Videl som to zajtra. Táto mimoriadna kniha skúma multidimenzionálne mimotelové zážitky (OBEs). Som toho názoru, že skúsenosti Júlii a jej manžela Michaela poskytujú dôležitý pohľad na pochopenie celej škály zážitkov, ktoré zažili ľudia na Zemi s (mimozemskými) inteligenciami iného ako ľudského pôvodu. Táto skutočnosť je dôležitá hlavne z toho dôvodu, že mnohí z tých, ktorí zažívajú stretnutia (s mimozemskými inteligenciami) tak robia v stave mimotelového zážitku, čiže nedeje sa to len vo fyzickom tele. Nedávny prieskum FREE (Nadácie na výskum zážitkov s mimozemskými civilizáciami) ukázal, že mimotelové zážitky prevládali u viac ako 80 % tých ľudí, ktorí zároveň zažili aj zážitky s  mimozemskými civilizáciami. Táto skutočnosť len zvýrazňuje dôležitosť takýchto informácií, pričom je  jasné, že ak chceme preskúmať celý rad prejavov multidimenzionálnej komplexnosti v rámci zážitkov (a stretnutí) ľudí s mimozemskými civilizáciami, potom opis a skúsenosti toho, čo sa zaživa v stave mimotelového zážitku je nesmierne dôležité pri vytváraní uceleného porozumenia tejto témy. Julia a Michael majú vedomé spomienky na ich mimotelové zážitky. Tieto nám ponúkajú unikátny pohľad na mimotelové zážitky. Ich opisy poskytujú informácie o tom, ako sa človek cíti keď sa nachádza mimo tela z pohľadu a chápania Julie a Michaela. Som presvedčená o tom,  že komunikácia s inteligenciami mimozemského pôvodu a informácie, ktoré Julia a Michael počas svojich skúseností objavujú, sú veľmi jedinečné a zaslúžia si pozornosť. Ponúka sa tým jedinečný pohľad pokiaľ ide o povahu reality, iných svetov a dimenzií, ako aj povahu vedomia, a to je podľa mňa fascinujúce.

 

Som veľmi rada, že Júlia a Michael sa dohodli na spolupráci s nadáciou FREE v rámci využitia ich informácií (skúseností), nakoľko tieto ponúkajú zaujímavé pohľady na holografickú podstatu reality, čím poskytujú jedinečný pohľad a zároveň pomáhajú pri uskutočňovaní výskumom zameraného na povahu ľudského vedomia a samotnej reality.

 

Veľmi presvedčivé je aj to, že niektoré z Michaelových mimotelových zážitkov  boli totožné (s tým, čo píšem v knihe)  a potvrdili tak informácie nachádzajúce sa v niektorých predchádzajúcich kapitolách tejto knihy.

 

Ref: „Videl Som Pre Zajtra“ Júlia Sellers. Slovensko: Ludoprint, a.s., 2015. www.juliasellers.sk

 

Júlia: „V súčasnosti  prednášam na tému mimotelových zážitkov ( out-of-body experiences) v Českej republike a na Slovensku. Mimotelové zážitky sú hlavnou témou mojej expertízy.  V súčasnosti sa zdržiavam na Slovensku, mám dvojité občianstvo (USA / SK). Časť mojej rodiny (vrátane Michaela) žije v súčasnosti v USA.

Mimotelové zážitky mávam od roku 1995 a prvý krát som ich zažila ako dvadsaťpäť ročná.  Myslím, že v tej dobe som bola napojená na nejakú inteligenciu mimo Zeme, ktorá ma ako keby viedla v mojich snoch. Vysvetľovala mi rôzne vedecké teórie, ako je napríklad gravitácia, antigravitácia, alebo ako funguje ľudské telo. Tieto kontakty zašli až do stupňa, kedy sa pokúsili transformovať / transfigurovať moje fyzické telo na (podľa mojej mienky) hlbšej molekulárnej alebo atomárnej úrovni.

 

Môj manžel, Michael, zažíva mimotelové zážitky viac ako štyridsať rokov. Vlastne počas celej doby ako ho poznám som jeho mimotelové zážitky pozorovala. Táto téma ma vtedy zaujala už aj z toho dôvodu, že pred viac ako dvadsiatimi rokmi som začala zažívať mimotelové zážitky aj aj.

 

Michael zažíva mimotelové zážitky od narodenia. Okrem toho si pamätá svoj vlastný pôrod, ako aj prenatálny vývoj v maternici svojej matky.  Čo sa týka mimotelových zážitkov Michaela, hneď na začiatku je dôležité povedať, že tieto sa nevyskytujú len v spánku, alebo pri lucidnom snení, hypnagogii, astrálnej projekcii,  v tkz. REM fáze, mikro- spánku,  atď, ale vyskytujú sa  (u neho) pri plnom vedomí. Podľa mňa je dosť výnimočné, že Michael je schopný nachádzať v stave mimotelového zážitku na pol dňa alebo viac. Zdá sa, že Michael má často problém udržať sa vo svojom tele, čiže zostať uzemnený. Naopak, niekedy je pre neho ťažké vrátiť sa späť do svojho fyzického tela, potom ako z neho vyšiel.

 

Či je Michael mimo tela, dokážem zistiť na základe pohybov jeho tela a očí. Keď je mimo tela,  pohybuje sa totiž podobne ako robot a môže stratiť svoju rovnováhu. Ďalej má dosť veľké problémy s písaním, pretože jeho svaly sú uvoľnené do takej miery, že je pre neho ťažké udržať pero. Okrem toho má  problémy s vyjadrovaním. Dokáže existovať mimo tela veľa hodín, a to aj pol dňa, pričom cestuje rôznymi dimenziami, galaxiami a je schopný vnímať záblesky z minulosti / budúcnosti každej osoby, na ktorú sa zameria. Je napríklad schopný popísať detailne, ako napríklad došlo k nejakej vražde. Vidí to v jeho mysli ako film, ktorý je niekedy čiernobiely, inokedy zase vo farbe. Niekedy je schopný projektovať sa z tela a byť doslova prítomný na mieste, kde sa vražda odohrala a sledovať všetko priamo na mieste činu, ako keby bol reálnym účastníkom tejto scény. Okrem mimotelových zážitkov ovláda Michael aj proces tkz. pozorovania na diaľku (remote viewing), vie komunikovať so zvieratami, zosnulými, novorodencami, alebo s ešte nenarodenými ľuďmi- v prenatálnom štádiu. Michael ďalej získava  informácie zo stien, dverí, dreva, stromov, kusov nábytku, kameňov, kryštálov a rastlín. Skrátka z  akýkoľvek prírodných materiálov okrem plastu. “

 

Synestézia:

 

Julia: „Michael zažíva aj to, čo sa odborne nazýva synestézia. Keď počúva hudbu, alebo vníma určitý zvuk, vidí ho zároveň aj v podobe farby, rovnako ako geometrického tvaru, ktorý je k tejto farbe pripojený. Slová majú pre neho určitú formu ako aj každá slabika. Slová aj slabiky majú svoju farbu, nakoľko každé písmeno má inú vibráciu. Michael ďalej rozoznáva vibrácie pomocou pachu a vôní. Rôzne vibrácie majú odlišné vône, rovnako ako rôzne emócie. Emócia hnevu napríklad vonia veľmi odlišne od emócie radosti. “

 

Misia a kontakty s nehumanitnými inteligenciami (NHI): (inteligencie iného ľudského pôvodu):

 

Julia: „Vo svojej knihe „Videl som to zajtra“ opisujem Michaelove mimotelové zážitky a inter-dimenzionálne cestovanie tak, ako sa stali. Verím, že táto schopnosť mu dáva jedinečnú možnosť nahliadnuť do vedeckých teórií mimotelových zážitkov, ako aj podrobný popis toho, čo sa počas mimo- telových zážitkov odohráva, aké miesta je možné mimo tela navštíviť, vrátane planét,  Mesiaca, jadra Zeme, atď.  Michael si spomína na svoje minulé životy, natálny a prenatálny vývoj a takzvaný „vedomý pôrod“.  Michael je od svojho narodenia v kontakte s určitými typmi NHI ( inteligenciami nehumanitného teda iného ako ľudského pôvodu), o ktorých je presvedčený, že ho vyslali na Zem za účelom dôležitej misie.  Od narodenia riadia celý jeho život a  poslanie na tejto planéte. Tieto NHI sa javia vo forme plazmy rôznych geometrických tvarov, ktoré sa zdajú byť uvedomelé a plné svetla. Nemajú žiadnu fyzickú podobu a ich svetlo-žiara-farby-elektromagnetická radiácia obsahuje v sebe zvukové vibračné spektrum (vrátane infra a ultra)  v potencionalite.

 

Súčasťou misie Michaela je mať určitý počet detí,  nakoľko tieto budú nositeľmi zvláštnych génov a ich pokolenie bude mať osobitné úlohy dôležité pre budúcnosť Zeme. Ďalšia časť Michaelovej misie je kompenzácia a vyrovnávanie energetických mriežok v určitých oblastiach sveta  (najmä na Ukrajine a v blízkom okolí).

 

Inter-dimenzie. Minulosť a budúcnosť:

 

Julia: „Keď môj manžel navštívi určité miesto, alebo cez nejaké miesto prechádza, je schopný cestovať späť v čase, čiže nastane návrat do minulosti, pričom je schopný vnímať, čo sa na tomto mieste udialo v minulosti.

Napríklad, keď sme boli na návšteve nemenovaného hradu (počas prehliadky) bol schopný vidieť, buď mimo tela, čiže v rámci vedomej projekcie vedomia mimo tela alebo v rámci procesu tkz. remote viewing, čiže pozorovaním na diaľku, čo sa stalo na určitom mieste tohto hradu vtedy, keď bol obývaný. Bol tiež schopný popísať aj to, ako ľudia v tom období vyzerali, čo mali na sebe, čím sa zaoberali, atď.

 

Tiež mám v živej pamäti jednu príhodu, ktorá sa stala v Bratislave v Starom meste okolo roku 2003. Išli sme hore schodmi v jednej staršej budove v pamiatkovej zóne na pešej zóne. Michael zrazu začal uhýbať. Ako keby oproti nemu niekto schádzal zo schodov. Keď som sa ho spýtala, čo robí, povedal, že dolu schodmi práve schádzajú vojaci v nemeckých SS uniformách. Michael tvrdil,  že vojaci nás neboli schopní vidieť; prešli takpovediac rovno skrze nás. Tento incident poukazuje na to, že Michael sa vrátil v čase do reálneho obdobia v minulosti (II. svetová vojna), kedy vojaci budovu obývali a bol schopný vnímať individuálne stretnutie s dôstojníkmi na schodoch ako aktuálny časový tok odohrávajúci sa počas druhej svetovej vojny. Zo zvedavosti som potom pátrala kto v minulosti v budove býval. Ide vlastne o jednovchodový murovaný panelák staršieho typu. V súčasnosti sa v ňom nachádza šesť bytov. Na moje prekvapenie som zistila, že počas druhej svetovej vojny budova slúžila ako ubytovňa nemeckých vojakov.

 

Michael rozpráva svoj príbeh:

 

Michael: „Mimotelové zážitky a zážitky nadprirodzených skúsenosti mám tak dlho, odkedy mi začala pracovať pamäť, a to už keď som bola ako batoľa. Mimotelové zážitky sa u mňa vyskytujú každý deň; niekedy častejšie, niekedy menej, v závislosti na počasí, ročnom období, alebo mojom emocionálnom stave. Spomínam si dokonca na prostredie, keď som sa nachádzal  v matkinej maternici. Viem si spomenúť na to, ako som sa tam cítil, na zvuky, farby a okolie. Tiež si pamätám veľa mojich minulých životov, vrátane jedného v Egypte. (minulé životy vlastne neexistujú, nakoľko všetky sa odohrávajú tu a teraz, čiže naraz, iba v odlišných dimenzionálnych priestoroch: poznámka Júlia Sellers)

 

Keď sa dostanem mimo svojho tela a nepokračujem v (tkz. astrálnom alebo interdimenzionálnom) cestovaní ďalej, čiže zostanem na tom mieste, v rámci z ktorého som z tela vyšiel, vidím svoje fyzické telo pod sebou. Nie je však k nemu pripojená žiadna forma. Keď ste mimo tela, máte podobný pocit ako v tele, iba s tým rozdielom, že okolie vnímate veľmi, veľmi odlišne. Môžete napríklad počuť, čo sa odohráva za múrmi; môžete prechádzať cez múry alebo zavreté dvere; môžete vidieť na všetky smery naraz t.j. tkz. 360 stupňové videnie a počuť, čo sa odohráva ďaleko od Vás. Keď sa dostanete mimo tela, vaše nehmotné energetické kvantum, ktoré je súčasťou fyzického tela sa rozšíri mimo jeho hranice do širšieho časopriestoru vesmíru. Keď sa nachádzam mimo tela, môžem cestovať kdekoľvek, napríklad do rôznych krajín na Zemi, ale aj iných rozmerov a galaxií. V podstate môžem preskúmať akékoľvek miesto, ktoré ma zaujíma. Napríklad keď som skúmal Mars som zistil, že tam bola tečúca voda. Mal som o tom vedomosti dávno predtým ako to oficiálne zistila NASA. Na Marse sa tiež nachádzajú niektoré druhy hmyzu. Mimo tela ďalej dokážem vnímať rôzne bytosti, či už sa jedná  o rôzne geometrické formy naplnené svetlom, alebo len čisté svetlo vo forme rôzneho žiarenia, inokedy iba farby, tvary a rôzne zvuky. Dokážem komunikovať rovnako aj s farbami. Vidím minulosť a budúcnosť , a to nielen moju, ale aj iných ľudí. Vidím veľmi dávnu minulosť, napr. kedy bola vytvorená Zem, vrátane dinosaurov, sopiek a ich erupcií, atď. “

 

Mimotelové zážitky a diaľkové pozorovanie (tkz. remote viewing):

 

Michael: “ Keď som mimo svojho tela, mám pocit, že som fyzicky prítomný a súčasťou skutočnej reálnej scény, ktorú mimo tela pozorujem. Znamená to, že tu nastáva tkz. multi-dimenzionálny moment, kedy nie som len divák alebo pozorovateľ, ale zároveň aj účastník pozorovaného a pozorovaným objektom zároveň. Pri opustení fyzického tela opúšťame zároveň aj 3D realitu a vnímame len kvantá energie, ktoré mimo tela existujú nezávisle na tele a ktoré nie sú husté ako fyzická hmota. Toto nefyzikálne-nehmotné kvantum energie je schopné prejsť cez steny, dvere alebo hustú hmotu, nakoľko má oveľa menšiu hustotu, než fyzikálna hmota.  Jeho oscilácie sa zmenia  na vibráciu, čiže klasické elektromagnetické vlny sa zmenia na skalárne, stojaté (kvázi) elektromagnetické  vlny longitudinálneho charakteru príznačné pre kompresné audiálne ako aj ne-audiálne vibrácie. Niečo ako studená plazma, v rámci ktorej existuje tkz. priame poznanie, chápanie a kognícia, založená práve na tomto zvláštnom druhu tzv. stojatých vĺn.

 

Dá sa konštatovať, že všetko je v zásade založené na pocite. Pocit je vo svojej podstate vibrácia a teda zvuk. Vibrácie sú založené na citoch, naopak oscilácie sú svetlo a teda elektromagnetické žiarenie (radiácia). Najskôr teda existoval zvuk vo forme vibrácií a svetlo vzniklo až zo zvuku. Svetlo je oscilácia, a medzi zvukom a svetlom existuje vzájomné prepojenie, výmena, spolupráca, komplementarita. Prvotný je však cit-pocit. Svetlo sú elektromagnetické vlny, ktorými sú aj myšlienky a emócie. Emócie teda nie sú pocity, ale elektromagnetické vlny, zatiaľ čo city-pocity sú mechanické kompresné vibračné vlny. Takže v podstate, ak sa chcete dostať k jadru veci, vyriešiť zdravotný problém, alebo urobiť psychickú či karmickú nápravu, budete musieť prejsť cez pocity (prostredníctvom zvuku, väčšinou infrazvuku alebo ultrazvuku a nie cez myšlienky alebo emócie, to nestačí).

 

Metóda diaľkového nazerania (remote viewing) je poznanie budúcnosti respektíve minulosti za použitia iných foriem, ako  mimotelových zážitkov pri plnom vedomí. Tieto formy zahŕňajú vizuálne vnemy a obrazy, podobné tomu, čo vnímate keď pozeráte film. Znamená to, že na mieste činu odkiaľ môžete všetko pozorovať akoby ste tam boli prítomný reálne vo fyzickom tele nie ste prítomný vo forme vedomia, ale skôr vnímate jednotlivé obrazy ako na obrazovke, ako keby ste ich sledovali v TV vo fyzickom tele.

 

Keď sa nachádzam mimo svojho tela, tak jednoducho viem, že som mimo fyzickej hmoty môjho tela, pretože okolie vnímam zmyslami úplne odlišne ako keď som v tele. Pachy, vnímanie vôní, chuť, sluch a vnímanie ostatných zmyslov sa mení. Keď ste mimo tela, trojdimenzionalita zostáva, ale dopĺňa sa o vnímanie viacrozmernosti, respektíve viac-dimenzionality. Ste schopní vidieť 360 stupňov naokolo a počuť to, čo sa deje na ulici a súčasne v byte alebo v dome, v ktorom sa práve v tom momente nachádzate. Je to akoby ste expandovali do širšieho priestoru. Vaše kvantum energie vo forme vedomia je rozšírené, respektíve rozliate v priestore okolo vás.

 

Keď prežívam mimotelový zážitok, prežívam zároveň všetko, čo sa stane v blízkej budúcnosti. Napríklad, keď sme ja  moja žena v meste a ešte sme sa nerozhodli či si dáme alebo nedáme obed, viem o tom skôr, ako sa to udeje.  Budem mať tento obed mimo tela pätnásť minút pred tým ako ho budem mať v realite, čiže naživo vo vlastnom fyzickom tele. Znamená to, že najskôr zažijem obed mimo tela, pričom v rámci mimotelového obedu cítim chuť jedla presne tak, ako by to bolo naživo (teda v tele). Čiže vlastne zažijem celú budúcu udalosť mimo tela presne tak, ako ju potom zažijem vo fyzickom tele.

 

Zistil som, že minulosť ako taká nie je fixovaná; môže byť zmenená, pretože neexistuje oddelene, ale v rámci celostného prepojeného systému, ktorý okrem minulosti zahŕňa aj prítomnosť s budúcnosťou.  Minulosť aj budúcnosť sú súčasťou momentu „tu a teraz“, takže obe môžu byť zmenené na základe nášho intenzívneho  zámeru-intencie založenej na citovej-pocitovej báze, pričom tento zámer (pozornosť) musí byť zameraný na to,  čo chceme zmeniť. Niekedy však, keď budúca udalosť prekročí cez hranicu určitej farby (farba je elektromagnetické vlnenie vo forme svetla), pričom každá farba má iba určitú vlnovú dĺžku, stane sa fixnou, pevnou, čiže neexistuje už žiadny spôsob, ako túto budúcu udalosť zmeniť.

 

Keď fungujete mimo tela nepotrebujete fyzické oči, pretože môžete obrazne povedané vidieť hmatom, čuchom alebo chuťou. Môžete cítiť tvar objektov na diaľku. Napríklad, či je niečo kruhové alebo štvorcové cítite (zistíte) na diaľku a zároveň môžete na diaľku ochutnať to, na čo sa práve pozeráte. Na diaľku ste schopní aj počuť, pretože každý objekt má svoj vlastný zvuk / vibrácie, či už sa jedná o hukot, bzučanie, alebo akýkoľvek iný zvuk, vrátane infra a ultra vibrácií. V podstate každý objekt má svoju vlastnú vnútornú vibráciu tkz. signatúru.

 

Keď ste mimo tela dokážete určiť aj hustotu objektu, ktorý pozorujete, čiže či je predmet mäkký alebo tvrdý. Pritom sa ho vôbec nemusíte dotknúť, nakoľko mimo tela sa ho dotýkate na diaľku, takže bez ohľadu na to, ako ďaleko sa od objektu mimo tela nachádzate, môžete sa ho na diaľku dotknúť, na diaľku zacítiť jeho vôňu-pach, na diaľku začuť aké zvuky vydáva,  alebo na diaľku  zacítiť jeho tvar. Občas mám problémy s očami, keď ss nachádzam tu na Zemi vo fyzickom tele. Neviem totiž očami čítať. Namiesto toho čítam cez dotyk (pokožku), cez pocity-city a myšlienky. Keď píšem na počítači, oči nepoužívam. Rozoznávam jednotlivé písmená cez geometrické kontúry (tvar) vzduchu alebo myšlienky.  Keď sa nachádzam mimo tela, nemám s tým problém. Keď sa vrátim späť do tela na Zem, môžem pri chôdzi naraziť do steny, pretože moje fyzické oči sa pre mňa stali problémom a záťažou.

 

Okrem toho, keď sa vraciam späť do svojho tela, niekedy prichádzam akoby späť v čase, čiže vraciam sa z budúcnosti. Takže mimo fyzického tela sa pohybujem buď v budúcnosti (ale aj v minulosti), zatiaľ čo  pri návrate späť do tela sa vraciam znovu do prítomnosti. Keď sa nachádzam mimo tela, moja aura je rozšírená v širšom časo-priestore, pričom k tomu, aby som vnímal nejaký objekt, ho nemusím vidieť fyzicky, nakoľko ho cítim mojou rozšírenou aurou respektíve vibračno oscilačným kvantom energie, ktorá je súčasťou mojej energetickej výbavy (ako aj energetickej výbavy každého človeka) , iba s tým rozdielom, že toto kvantum pracuje -pulzuje-kmitá na vyššej vibračno-oscilačnej frekvencii, respektíve frekvencii. (preto sa bežne nedá zachytiť). Nemám potrebu pozerať alebo vidieť fyzickými očami, pretože vidím takpovediac mojou aurou a energiou, ktorá za mňa pozerá, počuje, vonia, chutí, dotýka sa, vníma a cíti. Keď opustíte svoje telo, zmení sa vaša váha, určité kvantum energie opustí fyzické telo. Keď sa vrátite späť do fyzického tela, vaša váha sa opäť zmení. Energia je hmotnosť a  hmotnosť je energia, rozdiel je v  potenciáli.

 

Niekedy sa späť do fyzického tela vraciam len ťažko. Naopak, inokedy sa  môžem vrátiť kedykoľvek chcem. Niekedy, keď sa nachádzam vo vyšších sférach sa mi do tela vracia ťažšie. Celý proces opustenia a návratu do tela je nejakým spôsobom automaticky regulovaný.  Zdá sa, že tu existuje nejaký auto-regulačný proces.  Ak mimo tela cestujete v astrálnom priestore ( v nižších rozmeroch akými sú aj 4D ) je pomerne jednoduché sa vrátiť späť do fyzického tela. Čím do vyšších dimenzií sa však mimo tela dostanete,  tým hlbšie prenikáte, a tým zložitejšie sa dostanete späť do tela.

 

Niekedy, keď sa nachádzam na misii, riadia ma na diaľku bytosti, zložené zo svetla a farieb. Čím vyššie sa nachádzate (vyššie dimenzie-rýchlejšie frekvencie), tým redšia je hmota, ktorá sa na určitej frekvencii zmení na čisté svetlo, respektíve rôzne farby ako aj zvuk-vibráciu (vo forme vĺn).

 

Čo sa týka procesu diaľkového nazerania a rozdielu medzi týmto procesom a procesom mimotelového zážitku pri plnom vedomí, tieto dva procesy sa zmyslami vnímajú dosť odlišne. Keď sa nachádzate mimo tela, všetko čo pozorujete v tom momente vnímate svojimi zmyslami presne tak, akoby ste na tom mieste boli fyzicky a reálne. Napríklad, ak ste mimo a pozorujete nejakú vraždu, ak ste dostatočne blízko k osobe, ktorá zomiera (a krváca), môžete cítiť na svojej koži krv striekajúcu z tela tohto umierajúceho človeka. Potom, ako človek zomrie, vidíte ako jeho energetická signatúra opúšťa telo. Táto signatúra je súčasťou energetického kvanta, ktoré neumiera; je večné a pokračuje vo svojej existencii aj po smrti.  Som toho názoru, že niektorí ľudia, alebo náboženstvá nazývajú toto energetické kvantum „duša alebo duch. “

 

Rozšírený popis mimotelového cestovania Michaela:

 

„Keď sa nachádzam mimo tela, orientujem sa iba na základe mimozmyslového vnímania. Orientujem sa cez dotyky na diaľku. Sú to vlastne niečo ako pocity a city. Moje vedomie, teda energetické kvantum, je rozliate v priestore. Cez pocity zachytáva informácie o pozorovanom objekte či osobe na diaľku“.

 

„Je to podobný princíp ako zviera, ktoré v noci nevidí a predsa sa vie orientovať. Vibračno-oscilačná energia, ktorá je súčasťou môjho tela, ale zároveň je aj rozliata v širšom priestore, má schopnosť pokrývať moje videnie, cítenie, hmat, chuť, sluch a čuch. Fyzické oči, uši, nos, jazyk a kožu pri dosiahnutí určitého vibračno-oscilačného pulzu vo vašom tele nemusíte používať. Rezonančne sa totiž napojíte na vyšší rytmus pulzovania. Ten vám odkryje svet mimo-zmyslového vnímania“.

 

Multi-dimenzionálne komunikácie, symboly a geometrické tvary:

 

„Dokázal by som toho toľko povedať. Ľudia však nevedia, ako so mnou komunikovať na úrovni mysle. Čiže telepaticky. Mohol by som ľudí učiť, vysvetliť im rôzne nové vedecké teórie. Môj problém spočíva v tom, že slovami nedokážem vyjadriť informácie, ktoré som nadobudol. Všetky získané informácie dokážem vyjadriť iba základnými myšlienkami. Alebo opornými bodmi. Vnímam ich totiž v jednom celku. Cez symboly, geometrické tvary, farby a žiarenie. Čo vnímam, sa niekedy nedá dostatočne vyjadriť slovami. Neexistujú na to žiadne použiteľné výrazy v bežnom  jazyku. Jadro myšlienok, ktoré mám uložené v tele, nedokáže prostredníctvom mňa nikto prečítať. Tieto informácie nemám uložené v mozgu. Informácie, ktoré nasávam, sú uložené vo vnútri môjho tela. V mojom duchu. V mojom bytí“. „Mimotelové zážitky mám od útleho detstva. Pamätám si, že som opúšťal telo už ako batoľa. Mimo tela sa dostávam často. Niekedy každý deň. Inokedy s menšími prestávkami. Niekedy na dlhšiu, inokedy zase na kratšiu dobu. Niekedy zostávam mimo tela celé dni. Niekedy opúšťam telo veľmi rýchlo a jednoducho. Dalo by sa povedať na želanie. Inokedy zase proti svojej vôli. Jednoducho, som vytiahnutý z tela automaticky. Neočakávane. A vtiahnutý veľakrát do situácií, či procesov, ktoré vôbec nechcem vidieť. Môžu mať neželaný a stresujúci obsah. Prípadne obsah, ktorý ma vonkoncom nezaujíma”.

 

„Niekedy mám problém vrátiť sa späť do tela. Niekedy sa vrátim do tela plynule. Bez problémov a automaticky. Zdá sa, že pri návrate do tela, existuje nejaký zvláštny mechanizmus. Nie je mi celkom jasný. Hoci som v tele, mám niekedy pocit, ako keby som sa do neho nevrátil úplne. Ako keby nejaké kvantum energie zostalo rozliate v priestore. Vtedy mávam časový sklz niekoľko minút. Je to akoby ste žili v ozvene, či v spomalenom alebo zrýchlenom

 

Niekedy vnímam a pozorujem to, čo sa deje na  nehmotnom stupni niekoľko minút pred tým ako sa to udeje vo fyzickej realite 3D. Niekedy vidím udalosti a deje, ktoré sa udiali pred mnohými hodinami, alebo dňami.  Inokedy zase situácie z minulosti, ktoré sa odohrali veľmi dávno, dokonca pred mnohými stáročiami. “

 

Priestor a čas:

 

Michael: „V stave mimotelového zážitku, čas ani priestor neexistuje, informácie sú vo forme okamžitých telepatických myšlienok vnímané prostredníctvom elektromagnetického žiarenia, kože, vnútorných orgánov, chuťových, sluchových, čuchových receptorov, ako aj prostredníctvom rôznych elektrických pichnutí-bodnutí v rôznych častiach tela, ako sú dlane , hrudník, krk, atď., ktoré môžu slúžiť ako odpovede v podobe „áno“ alebo „nie“ na rôzne otázky, ktoré sa spýtate vlastného energetického systému s tým, že odpovede na ne musíte vedieť aj správne interpretovať.  Existujú rôzne typy rozšírených stavov vedomia, ktoré okrem iného zahŕňajú aj nasledovné : hlboká meditácia, lucidné snívanie, hypnagogia, déjà vu, REM mikrospánok, astrálne projekcie, mimotelová projekcia v spánku, mimotelová  projekcia pri plnom vedomí a mnohé iné.   Keď sa nachádzate v rozšírenom stave vedomia opustíte doménu časopriestoru a ste schopný vnímať a fungovať na vyššej kvantovej-holografickej úrovni, kde je všetko prepojené a pozorovateľ a pozorované sú v podstate jedno a to isté. Sú zjednotené do nedeliteľného celku. V rozšírenom stave vedomia ste ďalej schopní vnímať minulosť, prítomnosť i budúcnosť ako niečo, čo sa odohráva v rovnakom čase. Dostanete sa do stavu, kedy vnímate, že účinok prichádza pred príčinou, ktorá ho spôsobila. Nepoužívate fyzické oči, vnímate buď so svojím tretím okom- hypofýzou, alebo prijímate informácie prostredníctvom iných prostriedkov a procesov ako je channeling, priame vibračné poznanie, pomocou kože, vnútorných orgánov, atď.

 

Keď ste v stave mimotelového zážitku pri plnom vedomí, celá ľavá časť mozgu vypne, zatiaľ čo pravá časť, ktorá zodpovedá za pochopenie symbolov, intuíciu a víziu, takpovediac prevezme velenie. Na určitej frekvenčnej úrovni mimo tela, pozeráte a vnímate prostredníctvom svojho tretieho oka (ďalej len vnútorné videnie); zažívate takzvané tristo-a-šesťdesiat stupňové videnie, počujete cez steny, atď. Dokážete dokonca získať informácie cez receptory v koži, chuťové poháriky, ako aj sluchové a čuchové receptory.

 

Aj šišinka mozgová, lôžko, hypofýza a dokonca aj týmus hrajú úlohu v rozšírených stavoch vedomia. Ak ste schopní vstúpiť do stavu mysle, pre ktorý sú charakteristické theta vlny, tak ako súčasť svojho rozšíreného stavu vedomia, môžete nielen pozorovať veci, situácie, procesy a objekty na diaľku, ale ich aj diaľkovo ovplyvňovať, čiže manipulovať s nimi.

 

Ak sa rezonančne napojíš na úroveň kvantovej holografie / nonlocality, tkz. nelokálnosti, môžeš ovplyvniť minulosť i budúcnosť (v energetickej-potenciálnej rovine) pomocou prítomného okamihu,  nakoľko na tejto úrovni je minulosť, budúcnosť a súčasnosť jednotná.

 

Poznámka: Manipulácia, ovplyvňovanie a interakcia na diaľku (na nehmotnom nefyzickom stupni) je v súčastnosti vo veľkej miere zneužívaná tajnými službami svetových mocností.

 

Michael: „Keď sa nachádzate v stave rozšíreného vedomia a mimo fyzického tela, nie ste schopní vyjadrovať sa slovami. Tieto slová a informácie ste schopní interpretovať ako symboly, obrazy, obrázky, alebo geometrické štruktúry. Napríklad, keď sa nachádzate v tomto stave mysle,  informácie, ktoré sú zložené z povedzme desiatich stránok slovného textu, sa môžu skrátiť do jedného symbolu alebo obrázku. V tomto stave sa tiež aktivujú intuitívne a senzorické schopnosti. “

 

Poznámka autorky: Toto chápanie je zhodné s ľuďmi opísanými v tejto knihe, ktorí kreslia rôzne symboly. Títo tvrdia, že jeden symbol môže obsahovať (veľké) komprimované súbory informácií.

 

Julia: „Medzinárodne uznávaná autorita na paranormálne javy a tkz. zmenené stavy vedomia sa vyjadrila nasledovne v súvislosti s Michaelovým stavom vedomia počas pozorovania na diaľku, keď sa nachádza mimo tela.“

 

„Veľa indícií naznačuje tomu, že jeho limbický systém prevzal velenie nad  mozgovými hemisférami. Michael je ešte stále človekom-teda ľudský, ale začína fungovať na vyššej frekvencii ako je (u ostatných) normálne. Dá sa povedať, že Michael sa mení na čisté vedomie. Som si istá, že ľudia, ktorých ste kvôli Michaelovým schopnostiam kontaktovali, budú mať na jeho stav svoje vlastné názory a teórie, na základe ktorých potom podstúpi rôzne vedecké pozorovania. Počas týchto pozorovaní by sa malo preskúmať, ako funguje jeho limbický a retikulárny aktivačný systém. Pripadá mi, ako keby oba tieto systémy  nabehli na úplne iný (neznámy) režimu alebo frekvencie. „

 

Julia: Vedomie v podobe holografické stojatých vĺn (skalárne vlny) prechádza celým telom, nielen mozgom.

 

Kvantova budúcnosť riadi trojdimenzionálnu súčasnosť v hmote.

 

Julia: „Michael zažíva tri úrovne reality: realitu v nefyzickej forme, ktorá sa odohráva v predstihu  pred realitou vo fyzickej podobe, t.j. v podobe hustej hmotnej formy, ako ju poznáme z 3D. To znamená, že  fyzickej realite predchádza takzvaná nehmotná, či kvantová realita, ktorá fyzickú realitu, teda 3D svet riadi. Trojdimenzionálny svet neexistuje, tvrdí Michael. Je len výtvorom našej vlastnej mysle, pretože všetko v hmote je ploché (nie trojdimenzionálne) vrátane všetkých informácií.

 

Naša súčasnosť a prítomný moment je determinovaný, teda riadený budúcnosťou. Čiže dalo by sa povedať že súčasnosť prichádza z budúcnosti. To však je však v rozpore so zákonom kauzality. Michael vo svojom každodennom živote, zažíva dva  rôzne druhy reality. Prvým z nich je nefyzická-nehmotná realita odohrávajúca sa v podvedomí respektíve v budúcnosti, na kvantovej úrovni. Druhým je naša hmotná fyzikálna realita, ktorá sa v podstate zhoduje s nehmotnou realitou, rozdiel je len v tom, že sa odohráva v 3D štruktúre, ktorá je tvorená našou vlastnou mysľou, teda vedomím.

 

Michael prežíva a vníma fyzickú realitu 3D štruktúry, až potom, ako ju najskôr zažije cez nehmotnú realitu mimo fyzického tela. Dalo by sa teda povedať, že prežíva tie isté udalosti dvakrát. Prvý krát na nefyzickej úrovni, a druhý krát v 3 dimenzionálnej realite hmotnej štruktúry. Podľa slov Michaela: „Žijem svoj život spiatočne (naopak-opačným smerom). Najskôr prežijem nejakú udalosť mimo tela v budúcnosti, a potom ako sa vrátim späť do fyzického tela, túto udalosť prežijem ešte raz v súčasnosti, teda už v konkrétnej hmotnej realite a vo fyzickom tele. “

 

Michael sa  teda vlastne vracia do prítomnosti priamo z budúcnosti. Takto Michael opisuje ako napríklad jedol chlieb v budúcnosti mimo svojho fyzického tela, pred tým ako ho reálne  fyzicky kúpil v obchode : „Nikde som sa (mimo tela) nepremiestnil ani som nikde (astrálne) necestoval. Jednoducho som najskôr zjedol chlieb mimo fyzického tela v rámci mimotelového zážitku (mimo  tela sa nachádzate bez toho, aby ste sa niekde vzdialili), potom, neskôr, som šiel do obchodu a kúpil som ho v reálnej situácii a zjedol som ho ešte raz v reálnom tele . “ (Mimochodom podľa Michaela chutí chlieb mimo tela výraznejšie ako v skutočnej realite, teda  v tele.)

 

Čas vo vesmíre neexistuje, cestovanie v čase dopredu a dozadu je jedno a to isté:

 

Julia: „Keď sa Michael nachádza mimo fyzického tela, cestuje rovnako do minulosti ako budúcnosti. Vlastne väčšinu času trávi v budúcnosti (mimo fyzického tela). Keď sa nachádza mimo tela, prežíva to, čo sa stane v budúcnosti. Naopak, keď sa vráti do svojho tela, zopakuje si na fyzickej, 3D realite to, čo zažil v budúcnosti mimo svojho tela. Všetky skúsenosti mimotelových zážitkov sú v podstate rôzne úrovne zmenených stavov vedomia. Naše vedomie pozostáva zo skalárnych vĺn, ktoré zasahujú do vonkajšieho (hmotného) časopriestoru. Niektorí jedinci sú schopní vyjsť mimo tela pri plnom vedomí a dokážu súčasne fungovať mimo tela a zároveň  vykonávať ďalšie aktivity vo fyzickom tele v reálnom čase. Michael teda navštevuje svoju budúcnosť v stave mimo tela, respektíve v stave mimotelových zážitkov.  Keď sa vráti späť do reálneho času, prežije v hmotnom 3 dimenzionálnom svete to, čo už predtým zažil v stave mimotelového zážitku. “

 

Komunikácia s mimozemskými inteligenciami.

 

Michael často komunikuje s entitami, ktoré nemajú fyzické hmotné telá. Nemajú ani telá anjelov. Dokonca ani žiadne telesné kontúry, či čosi podobné. Napriek tomu, entity takýchto foriem tiež existujú. Entity, s ktorými komunikuje, sú čisté formy energie. Keďže tieto entity bez tiel nie sú ani mužské ani ženské, nazval ich jednoducho ITS. Väčšinou je v kontakte s troma ITS. Tiež im hovorí entity svetelných farieb a foriem.

Svetlo a farba je jedno a to isté. Sú to vlastne elektromagnetické vlny. Na určitých frekvenciách, čiže vlnových dĺžkach, sa javia ľudskému oku ako farby. Je mnoho farieb, ktoré ľudské oko nezachytí. Predsa však existujú. Keďže nie sú ľudským okom viditeľné, logicky nemajú ani názov. Michael ich však vidí. Zachytáva ich vlnové dĺžky, ktoré sa javia ako farby.

 

Čo sa týka entít ITS, sú vlastne pohybujúcimi sa žiariacimi farbami rôznych geometrických útvarov. Pripomínajú niečo, čo možno najjednoduchšie charakterizovať ako plazmu, alebo viskóznu pavučinovú substanciu v podobe bubliny meniacej tvar.  ITS entity nemajú žiadne fyzické telo. Ani náznaky kontúr. Predstavujú tri farby: zlatú, tyrkysovú a cviklovo fialovú. Tieto farebné formy zhlukov plazmy možno nazvať priamym vedomím. Sú jeho súčasťou. Rovnako, ako každé ľudské telo.

 

Jestvuje veľa druhov plaziem. Vrátane studenej plazmy vo forme stojatej vlny. To, čo veda nazýva vedomím, sú stojaté vlny zvukového vibračného pôvodu. Navonok sa vyznačujú nulovou polaritou. Sú skalárneho pôvodu. Obsahujú v sebe potenciál troch častí. Troch procesov naraz. Rezonancie, elektriny a magnetizmu.

Michael dostáva od svojich plazmových priateľov rôzne úlohy. Plazma zaberá veľkú časť vesmíru. Plynná plazma existovala ešte pred tým, než vzniklo prvé tekuté svetlo. To je akýmsi predchodcom fotónového svetla.

 

Michael je svojimi priateľmi pozostávajúcimi zo zhlukov farebných energií niekedy vyslaný na misie mimo tela. Ale aj fyzicky v tele. Cieľom bývajú rôzne časti sveta. Účelom je prenos určitých energií cez jeho (fyzické-energetické) telo na určené miesto. Nedávno ho fyzicky vyslali do jednej krajiny. Mal za úlohu preniesť energie nielen do zeme, do pôdy, ale aj do konkrétnych ľudí. Odtiaľ sa tieto energie mali šíriť ďalej na určené miesta a do ďalších konkrétnych ľudí. Cieľom misie bol prenos konštruktívnych energií za účelom zmeny situácie v krajine k lepšiemu.

 

ITS sú žiariace viskózne substancie rôznych geometrických foriem a tvarov. Vyzerajú ako plazma. Majú však výrazné špecifické farby. Nemožno ich zachytiť orgánom zraku. Podobné farby vo viditeľnej časti svetelného spektra totiž neexistujú. Je to, akoby sa človek rozprával s farbami. Už ste niekedy komunikovali s plazmou žiariacou rôznymi farbami vibrujúcou rôznymi sakrálnymi geometrickými tvarmi?

 

Entita, s ktorou Michael komunikuje najviac, je purpurová až cviklovo fialová. Vo svojom strede má aj odtiene červenej a žltej. Niekedy s ním komunikuje aj bytosť bielej farby. Tá má v strede odtiene strieborno šedej.

 

Entity majú farby, ktoré na Zemi neexistujú. Preto ich Michael nemôže opísať. Niektoré komunikujú telepaticky. Nepotrebujú médiá (na šírenie informácii) ako vzduch či vodu, alebo inú látku, cez ktorú by odovzdávali informácie. Jednoducho ich šíria mimo času a bez použitia priestoru. Michael má vtedy pocit, akoby bol súčasťou tejto entity a naopak entita, s ktorou komunikuje, bola súčasťou jeho. Čo si myslí, prežíva a pociťuje táto entita, v tom istom okamihu myslí, prežíva a pociťuje aj Michael. Nie je medzi nimi hranica. Ani časová, ani priestorová. Sú navzájom splynutí. Michael pre opis tejto situácie nenachádza rečové výrazové prostriedky.

 

Tieto entity údajne nemajú mená. Majú iba svoje vlastné, špecifické energie. Mená a názvy sú ale založené práve na energiách. Každá energia, či frekvencia, má svoje vlastné meno. Pretože má svoju vlastnú formu a tvar. Na základe typu frekvencie vznikajú signatúry formy. Z nej vzniknú jednotlivé mená a názvy. Teda jazyk. Každá forma má svoju vlastnú funkciu. Je typická len pre tú konkrétnu formu. Formu nemožno oddeliť od funkcie. Forma šesťuholníka má inú funkciu ako forma pentagónu. Forma šesťuholníka, ako aj tetrahedronu sceľuje, lieči, dodáva rovnováhu a harmóniu. Pentagón hrá zase dôležitú úlohu pri materializácii. Čiže vzniku hmoty za účasti antihmoty.

 

Vesmír má svoju vlastnú architektúru. Riadia ju vyššie entity. Tak povediac sú určitými odtieňmi farieb. Teda svetla. Bytosťami ich rozhodne nazvať nemožno. Sú vyššou formou inteligencie. Nesú informácie akéhokoľvek druhu. Každá takáto entita riadi určitú časť celkovej architektúry vesmíru. Niekedy tieto inteligencie odovzdávajú informácie a inštrukcie ohľadom určitých budúcich procesov. A to vybraným ľuďom na Zemi. Michaelovi mimozemskí priatelia ho často dostávajú do stavu mimotelových zážitkov a posielajú ho na misie na rôzne miesta na planéte, často aj fyzicky. Cieľom je preniesť určité energetické frekvencie na určené geografické miesto: či už do zeme, pôdy, respektíve do konkrétnych osôb za účelom prenosu a zakorenenia konštruktívnej energie, ktorá má v tom konkrétnom mieste zmeniť situáciu k lepšiemu. Napríklad Michael raz dostal za úlohu v jednej nemenovanej krajine fyzicky uzemniť a ďalej šíri svoju energiu v južnej časti tohto regiónu. Tým sa jeho energia mala dostať ďalej k ľuďom pre ktorých bola určená v prvom rade. Niekedy je Michael vyslaný na individuálne misie, ktoré zahŕňajú zber energie špeciálnych kameňov. “

 

Komunikácia cez farbu.

 

Julia: „Fialová je vynikajúca farba pre účely liečenia. Fialová je farba spojená so šťastím a radosťou a   vo vesmíre tvorí významnú pozitívnu energiu. Fialové svetlo obsahuje zvuk, aj farba je zvuk, celé EM spektrum obsahuje zvuk a v závislosti na pomere zvuku obsiahnutého v EM spektre, dostaneme rôzne druhy a odtiene svetla a elektromagnetického vyžarovania. Svetlo a zvuk sú vzájomne previazané; majú rovnaký pôvod, sú vlastne jedno a to isté, ale v rôznych formách. Zvuk sa nachádza dokonca aj na miestach, v ktorých nie je schopný sa šíriť. Zvuk skrátka vo forme vibrácie existuje stále a všade, či už ho ľudské ucho zachytí alebo nie.

 

Aby zvuk existoval, nepotrebuje médium. Vibrácie sú skrátka všade prítomné. Médium je potrebné k tomu, aby bol zvuk zachytený.  Zvuk, bez kanála, respektíve média, ktorým by mohol prechádzať je v zmrazenom stave. Michael komunikuje s entitami cez farby a vietor, nie zvuk.  Zvuk je pre živočíšnu ríšu takpovediac (respektíve nižšie vývojové formy). Zvuk je magnetický. Vietor (najmä slnečný vietor) síce obsahuje komponent zvuku / ako aj vibrácie,  ale nachádza sa tam aj elektrická zložka. Takže v podstate je vietor určitým spôsobom rovnaký ako farba. Zvuk ako forma komunikácie je nižšia úroveň komunikácie. Vyššou úrovňou komunikácie sú farby a medzi- galaktický vietor. Myšlienka je okamžitá (vznikne okamžite) a je to vlastne zvuk (mechanicko kompresná vibrácia) zmenená na elektromagnetickú osciláciu- čiže svetlo. Farba / svetlo je hlavný kanál pri vyšších typoch komunikácie. Čas v priestore neexistuje; pohyb v čase smerom vpred a vzad je jedno a to isté a má dokonca rovnaký geometrický tvar.

 

Niekedy sa komunikácia s inými ľudskými bytosťami neodohráva v reálnom čase. Osoba alebo budúca ľudská bytosť existuje ako komunikačná forma energie toho človeka buď v budúcnosti alebo minulosti a existuje teda ešte predtým, ako sa narodí človek. Je možné komunikovať s osobou (s ich komunikačno energetickými signatúrami), ktorá sa buď ešte nenarodila, alebo naopak s osobou, ktorá už zomrela.

 

Farby majú rôznu hmotnosť, aj keď len v rovine potencionality (farby sú elektromagnetická radiácia vo viditeľnom spektre elektromagnetického žiarenia a teda sú energiou a energia ako taká je hmota a naopak a má teda potencionálnu hmotnosť). Niekedy keď sa nachádzate mimo tela, ste schopný cítiť potenciálnu váhu farby ako skutočnú hmotnosť, ako hmotnosť  v 3D realite fyzického tela.

 

To znamená, že k tomu, aby sa fotóny, ktoré sú pravdepodobne EM vlny (existujú rôzne teórie), pohybovali určitým spôsobom, musia nadobudnúť určitý (rotačný) spin, musia sa točiť určitým spôsobom. Podľa ich rotačného spinu sa potom menia na hustejšiu hmotu, alebo naopak. Hovoríme, že zo svetla, čiže svetelných fotónov sa nakoniec stane hmota. Na druhej strane, podľa zmeny rotačného spinu fotónov sa z nich môžu stať ešte menšie častice akými sú samotné fotóny, a premenia sa na sub elementárne častice. Takže keď je Michael mimo fyzického tela, je schopný cítiť potenciálnu hmotnosť rôznych farieb EM spektra, tak ako by táto hmotnosť bola skutočná, tak ako by ju mohol vážiť v ruke. Ďalej je možné prostredníctvom Vášho vedomia na farby pôsobiť a dokonca prostredníctvom pôsobenia vedomia zmeniť jednu farbu na inú.

 

Osobná nálada, pocity a stav mysle Vašej,  rovnako však aj mysle ľudí, ktorí sú vo Vašej blízkosti, to všetko môže mať vplyv na Vašu schopnosť produkovať rôzne paranormálne aktivity. Stav Vašej mysle ako pozorovateľa,  môže zmeniť výsledok toho, čo je pozorované.  Váš úmysel (zámer), rovnako ako Vaša pozornosť (teda to, na čo svoju pozornosť zameriavate) ovplyvňuje to, čo sa pokúšate ovplyvniť. Vaše vedomie na kvantovej úrovni je prepojené s tým, čo pozorujete, takže výsledok pozorovania závisí od stupňa intenzity Vášho zámeru, amplitúdy stojatých vĺn, vzájomnej rezonancie, schopnosti sústrediť sa a stavu vašej mysle.

 

Vaša vlastná nálada, pocity, stav mysle, rovnako ako aj ľudí, ktorí Vás obklopujú, toto všetko má vplyv na Vaše paranormálne aktivity. Stav mysle pozorovateľa, dokáže ovplyvniť to, čo je pozorované a teda dokáže ovplyvniť aj výsledok pozorovaného. Úmysel, rovnako ako zameranie Vašej pozornosti, dokáže ovplyvniť to, čo sa práve pokúšate ovplyvniť, pozorovať na diaľku (tkz. remote viewing), zhmotniť, odhmotniť, alebo len jednoducho pozorovať. Vaše vedomie na kvantovej úrovni je spojené s tým, čo pozorujete, takže akýkoľvek výsledok pozorovania závisí na intenzite zámeru čiže intencie a amplitúde stojatých vĺn, ktorú ste na základe procesu tkz. vzájomnej rezonancie vytvorili. Pozorovateľ a to, čo pozorovateľ pozoruje je jedno a to isté. Na predpoveď budúcnosti, (prekogníciu ale aj retrokogníciu, čiže videnie minulosti) môžete použiť napätie vo svaloch.  Na predpoveď budúcnosti môžete tiež použiť kožné receptory, ktoré sa nachádzajú v koži. Existujú určité receptory v kostiach, konkrétne v kostnej dreni, ktoré sú citlivé na špecifické vibrácie a môžu byť použité na predvídanie budúcnosti, respektíve nasávanie informácii o minulosti, budúcnosti, súčasnosti, skrátka rôznych iných informácií. To isté platí aj pre receptory jazyka, chuťové poháriky a olfaktórne-čuchové receptory, ktoré môžu byť použité aj za účelom čerpania-sťahovania informácií na papier, alebo priamo do vašej mysle. Navyše, s pomocou iných receptorov v ľudskom tele môžete detegovať a dekódovať rôzne informácie za pomoci nosa, jazyka, kože, krvi, kostnej drene, rôznych vnútorných orgánov, alebo iných častí tela, ako sú svaly, šľachy, dlane, chodidlá, hrudník, ramená, podbrušie-črevá, atď.  Ak chcete uviesť svoju myseľ do stavu, pod ktorým môžete ľahko vykonávať rôzne paranormálne aktivity, najlepšie v tomto prípade fungujú mozgové vlny typu theta. Theta vlny sú naším mozgom produkované v stave polobdelosti, vedomej bdelosti, lucidného snívania, hypnagogických stavov, v REM spánku, v mikro spánku, ako aj keď sa nachádzate v stave mimotelového zážitku, alebo v stave blízko smrti tkz. near death experience.  Existujú rôzne úrovne theta vĺn v rozmedzí od 4 do 7 Hz. Na určitej úrovni theta vĺn ste schopní nielen pozorovať-získavať informácie na diaľku (tkz. remote view), ale zároveň aj na diaľku pôsobiť, vplývať a manipulovať iný organický energetický systém, vrátane mozgu. V takomto prípade sa už jedná o tkz. ovplyvňovanie na diaľku (remote interaction), alebo manipuláciu na diaľku (remote influencing), či už ľudí alebo objektov, čím sa dá dosiahnuť veľa zaujímavých zámerov, vrátane manipulácie minulosti a budúcnosti.

 

Vlny produkované vedomím sa nenachádzajú iba v mozgu, ale v celom tele. Vedomie je rozšírené po celom tele a informácie si teda môžete stiahnuť aj prostredníctvom čriev, dlaní a niektorých ďalších častí-orgánov tela, ako je uvedené vyššie. Ľudia senzibilní od prírody, alebo psychotronici majú schopnosť ľahko prechádzať z alfa alebo beta stavu do stavu theta, a niektorí dokonca do stavu delta. Napríklad Michael trávi mnoho hodín denne v hladine theta.

 

Hladina theta vám dáva možnosť pracovať na kvantovej holografickej úrovni, kde je všetko navzájom  prepojené. Pri umelom indukovaní mimotelových zážitkov pomocou rôznych techník a technológií, alebo pomocou liekov, pričom si zároveň navodíte hladinu theta, musíte byť opatrní. Vaše svetelné telo, telo zložené zo skalárnych frekvencií a teda telo na vyššej úrovni je napojené na Vaše fyzické telo a nemusí byť dostatočne chránené v prípade ak mimotelové zážitky, hladina theta, alebo iné typy tkz. rozšíreného vedomia boli umelo vyvolané vyššie spomínanými technikami. Vaše telo vtedy môže byť náchylné k astrálnom útoku. “


 www.juliasellers.sk

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1