Odhalení ukrývaných informací o manipulaci vědomí lidstva

 

ukázka z knihy "Nový člověk"

 

 

Stretnutia a schôdze mimo tela:  Mesiac a Mars:

 

Julia: „Michael mi povedal, že sa zúčastňuje na pravidelných stretnutiach mimo tela (počas mimotelových zážitkov), so stovkami ďalších ľudí z planéty Zem, ktorí tiež dokážu fungovať v režime mimo tela. Vrámci týchto spoločných stretnutí mimo tela sú zúčastnení informovaní o rôznych témach záujmu a významu, rovnako ako aj najnovšom vývoji a ďalšom smerovaní Zeme. “

 

Michael: “ Stretávame sa mimo tela a hovoríme o rôznych témach. Prednášajú nám tiež významní ľudia, ktorí kedysi žili na Zemi. Informácie dostávame tiež od rôznych entít, ktorých pôvod nie je planéta Zem.

 

Raz som sa napojil na entitu, ktorá bola tiež mimo svojho tela, ale táto entita nebola  už medzi živými a mohla byť  mimozemského pôvodu. Povedala mi, že pod povrchom Marsu sa nachádzajú veľké ložiská zlata. Táto entita poznala presné umiestnenie ložísk zlata na Marse. Práve tieto ložiská môžu byť dôvodom, prečo v budúcnosti budú rôzne frakcie o Mars bojovať.  Na Marse boli v minulosti fungujúce pyramídy. Niektoré z nich tam zostali, ale nie sú funkčné. Tieto pyramídy boli postavené rôznymi mimozemskými civilizáciami za účelom získania energie. V budúcnosti budú existovať oficiálne (nie  tajné, ako v súčastnosti) expedície zo Zeme na Mars za účelom preskúmania do akej miery podmienky na Marse umožňujú budovanie kolónií a miest pre budúce osídľovanie Marsu. Projekty a expedície na Marse prebiehajú aj v súčasnosti, avšak informácie s tým súvisiace sú držané v tajnosti.

 

Planétu Mars navštevuje mnoho návštevníkov z iných planét a systémov mimozemských civilizácií. Hlavným dôvodom týchto návštev je / bolo hľadanie na Marse celého radu rôznych nerastných surovín. Domnievam sa, že v budúcnosti sa ľudia zo Zeme usadia na Marse. Ľudia tam budú žiť za účelom výskumu a ďalších činností. Zlato na Marse sa ťažilo v minulosti a v budúcnosti táto ťažba ako aj ťažba niektorých drahých kovov, ktoré sa na Zemi nenachádzajú, bude pokračovať. Tieto kovy majú iné charakteristiky a vlastnosti v porovnaní so zemskými kovmi.  Atmosféra na Marse je podobná atmosfére na Zemi, preto sú tam ľudia schopní sa pohybovať bez kyslíkovej masky. Vláda USA má postavené (tajné) budovy na Mesiaci, ale táto informácia je pred verejnosťou (zatiaľ) oficiálne skrytá. V budovách na Mesiaci sa  ľudia môžu pohybovať bez kyslíkových masiek. Co sa týka Marsu, existuje tam tečúca voda. Sú tam aj jazerá. Dosť veľké. Na Marse vlastne existovali celé moria a oceány, ktoré sú však teraz vyschnuté. Žijú tam aj ryby, jašteričky a rôzny hmyz. Tečúcu vodu som na Marse videl (už) v roku 1998 (keď sa ma na to pýtala Julia a zaznačila si to do denníka).  NASA túto skutočnosť oficiálne oznámila v septembri 2014. Je zaujímavé, že v budúcnosti budú na Mesiaci existovať farmaceutické závody na spracovanie a výrobu liekov. Stavba niektorých sa už začala. “

 

Michael: „Pyramídy v Egypte boli postavené Egypťanmi s pomocou mimozemských civilizácií a za použitia laserových technológií a levitačných techník. Existuje mnoho pyramíd na dne oceánu, ako aj na Marse. V Egypte ďalej existujú energetické mriežky napojené na iné dimenzie, vďaka ktorým môžete z niektorých špecifických lokalít v Egypte cestovať v čase a iných rozmeroch a dimenziách.

 

Pyramídy sú elektrárne. Generujú energiu, a môžu byť použité na iterdimenzionálne cestovanie a cestovanie vo vesmíre. Vrchol Veľkej pyramídy v Gize bol z Egyptu úmyselne prevezený a skrytý. Potom, ako ho našiel jeden archeológ, bol ukradnutý nemenovanou tajnou službou. Pyramída nie je schopná fungovať bez jej vrchnej časti.

 

Mimozemské civilizácie v minulosti navštívili Egypt a zotročili egyptský ľud. Používali ľudí na spracovanie rýdzeho zlata, nájdeného v podzemí. Energia z pyramíd sa v tomto procese využívala.

 

Mimozemské civilizácie a inteligencie iného ako zemského pôvodu prišli do Egypta, aby získali zdroje (nerastné suroviny, atď.). Potom ako už Egypťanov nepotrebovali, vyvraždili ich, pretože nechceli, aby používali sofistikované technológie, zavedené mimozemskými civilizáciami. Egypťania verili v to, že tieto civilizácie boli bohovia. Michael si spomína na svoj (kvázi) minulý život, keď žil v Egypte a tiež bol využitý na ťažbu zlata.  Pamätá si aj ako boli pyramídy postavené. Niektorí z predstaviteľov mimozemských civilizácii boli roboti; iní len čiastočne robotický. Niektorí mali štyri nohy. Túto skutočnosť môžeme pozorovať v hieroglyfoch na pyramídových stenách. Na vyhĺbenie dier do zeme (za účelom uľahčenia ťažby) používali v Egypte lasery. Egypťania tiež používali elektrárne na výrobu energie a špeciálny stroj na produkciu jedla, (zabezpečený mimozemskými civilizáciami). Pyramídy sú mimochodom po celom svete a sú skryté aj pod zemou a na dne oceánov.

 

Portály a „brány“ vo vesmíre:

 

Michael: “ Portály a brány existujú na mnohých miestach vo vesmíre. Aj maternica ženy je takým portálom: je to tunel, prostredníctvom ktorého prichádzajú univerzálne (kozmické) energetické toky a ktorým prechádza takzvaná duša keď vstupuje do ľudského plodu. Niekedy sa portál v maternici otvorí a žena môže otehotnieť, bez toho aby mala pohlavný styk. Energia, ktorá dá v budúcnosti základ plodu, vstúpi cez bránu maternice, ktorá sa za určitých okolností otvorí  pomocou rezonancie a prijme energiu potrebné pre vytvorenie zárodku dieťaťa (aj bez predchádzajúceho sexuálneho pomeru).

 

Brány a portály tiež existujú na špeciálnych miestach v rôznych častiach krajiny (na súši ako aj v oceánoch). V prípade, ak nejaká loď pláva cez takéto špeciálne miesto v oceáne, môže sa stať, že celá loď sa premiestni v čase, čiže nastane tkz. cestovanie v čase. Aj v rámci vesmíru sa dá cestovať (v čase, intra aj interdimenzionálne). Brány existujú aj na špecifických miestach v slnečnej sústave. Niekedy vytvára vchody a brány samotné Slnko. Cez jednotlivé farby svetla sa totiž dajú otvoriť portály. Ak ste v blízkosti  takejto brány automaticky do nej budete vtiahnutí. Potom sa už nemôžete vrátiť cez rovnakú bránu akou ste vstúpili. Musíte použiť inú bránu. Teplota, farby elektromagnetického svetla a gravitácia vplýva na otváranie respektíve, zatváranie týchto brán a portálov. Brány sa často pohybujú, menia svoje umiestnenie, otvárajú sa a zatvárajú, nie sú statické.

 

Príroda:

 

Michael: „Stromy tvoria špeciálne energetické formy, ktoré sa môžu na Zemi dožiť aj 2000 rokov. Vyžarujú krásnu modrú a zelenú auru. Sú to zvláštne energie. V tkz. minulých životoch boli stromy napr. ľudia a zvieratá.  Keď zlomíte strom (alebo jeho časť), alebo sa k nemu správate násilným spôsobom, je to vlastne útok (na živú podstatu). Takéto správanie dokáže spôsobiť stromu bolesť. Keď sa to stane, strom je veľmi smutný, prežíva emócie, doslova plače a je deprimovaný, pretože časť energetickej signatúry stromu bola nenávratne narušená. Viem to, pretože keď sa dotknem takéhoto stromu, cítim jeho bolesť.  Michael raz telepaticky komunikoval s malou rybou v pohári (akváriu). Ryba mu telepaticky odkomunikovala správu, že sa jej vcelku páči, keď jej niekto do akvária vsúva prsty a chce sa s ňou akoby hrať.  Ryba sa ďalej posťažovala, že je osamelá a uprednostnila by, keby sa k nej do akvária pripojili aj ďalšie ryby. Táto ryba sa cítila osamelá. Ryby dokážu prežívať pocity, ako je smútok a alebo šťastie. Ryba ďalej  požiadala, aby bolo akvárium v izbe presunuté na iné miesto, pretože miesto, kde sa nachádzalo jej očividne (z nejakých dôvodov) nevyhovovalo.

 

Zážitky blízko smrti (Near Death Experiences):

 

Michael: „Raz som zažil cestovanie tunelom, ale nebolo to súčasťou zážitku na prahu smrti. Bolo to v  rámci mojich pravidelných mimotelových zážitkov. Dospel som k záveru, že tkz. tunelový jav (alebo cesta tunelom pri zomieraní) ku ktorému dochádza väčšinou pri zážitkoch blízko smrti (NDEs), sa môže vyskytnúť aj v rámci mimotelových zážitkov.  Mimotelové zážitky existujú na rôznych úrovniach a sú neoddeliteľnou súčasťou každého zážitku blízko smrti. “

 

Čo sa stane, keď zomrieme:

 

Michael: „Pre väčšinu ľudí platí, že sa dostanú do nového tela. Niektorí ľudia môžu potom čo zomrú, trpieť bolesťou z minulých životov (túto bolesť pritom pociťujete, ako reálnu bolesť).  Mimochodom osoba nie je na 100%  mŕtva, kým sa znovu nenarodí v inom tele. Len preto, že niekoho fyzické telo zomrelo na Zemi, (teda vo fyzickej 3D realite) neznamená, že je skutočne mŕtve (aj v iných dimenziách). Niektorí ľudia po smrti čakajú, aby sa vrátili späť na Zem (v inom tele). Takže pre niektorých je to nové  telo (na Zemi), pre iných vyššia (dimenzionálna úroveň). Niektorí ľudia trpia chorobou, alebo  traumou (v duchovných telách, ktoré  pokračujú žiť po smrti) a to aj napriek tomu, že ich telo fyzicky zomrelo.  Čiže na smrti vôbec nezáleží.  Pokiaľ sa (zomrelý) človek znovu nenarodí, stále je schopný cítiť bolesť. Viem to stopercentne, nakoľko som bol svedkom takéhoto diania už mnohokrát.

 

Samotní ľudia (svojim cítením, emóciami a myslením) môžu, alebo nemusia mať vplyv na dátum a okolnosti svojej vlastnej smrti. Záleží to od toho na akej farbe svetla (alebo vlnovej dĺžke elektromagnetického žiarenia) vibruje ich svetelné (energetické, aurálne) telo. Potom, ako sa toto telo dostane za určitú frekvenciu (EM spektra), už budúcnosť zmeniť nemožno, a teda ani súčasnosť, ani minulosť zároveň (nakoľko tieto sú prepojené). V tomto prípade si nedokážete zmeniť (ovplyvniť) ani dátum svojej vlastnej smrti. “

 

Duša a DNA:

 

Julia: „Sú rodičia detí predurčení? Na základe čoho si rodičia vyberajú deti (ako sa deti dostanú k tým správnym rodičom)? Zodpovedá  za to tá správna konštelácia slnečnej energie v čase, keď nastáva počatie dieťaťa?“

 

Michael: „Áno, väčšinou, ale nie vždy. DNA je dôležitá, ale v inteligencii dieťaťa nezohráva až takú dôležitú úlohu. Život (živá duša dieťaťa) potom, čo vajíčko splynie so spermiou je ešte nejaký čas mimo maternice matky. Do jej tela sa dostane (vletí) až niekoľko týždňov potom, ako žena otehotnie. Zárodok bez duše sa teda na počiatku (tehotenstva) skladá iba z buniek, zatiaľ sa tam nenachádza skutočné vedomie. Takzvaný slnečný vietor, tj. slnečná energia iónov, má na plod veľký vplyv.  DNA je dôležitá, ale nie je najdôležitejšia. DNA nie je DNA, ako ju poznáme. Je to vlastne kód farieb (EM žiarenia a farebných vzoriek-šablón). “

 

Michael a Julia - Odpovede:

 

E: „Čo sa týka detí na základniach; to, čo sa učia na týchto základniach je v porovnaní s tým, čo sa učí vo verejných  školách je veľmi odlišné. (Utajené) školy existujú na dne oceánu, v podzemných základniach a na základniach mimo planéty. “

 

Julia: „Môžem potvrdiť existenciu škôl v podzemných aj mimo-planetárnych základniach. Zmienil sa o tom aj Michael “

 

E: „V súčastnosti sa pracuje na výrobe nového mesiaca „. Existuje mnoho mesiacov, ktoré sú umelé (telesá), napr. okolo Saturnu a Jupitera a na ďalších miestach. Tieto mesiace majú na niektorých ľudí vplyv. Po spojazdnení tohto nového mesiaca budeme všetci kontrolovaní. Niet žiadneho spôsobu, ako sa tomu vyhnúť.  Jeho účelom je ovládanie mozgových vĺn v mozgu. “

 

Julia: „Môžem potvrdiť. Michael často cestuje na mesiace patriace Jupiteru. Je tam aj život. Tiež môžem potvrdiť, že mesiac ovláda myseľ, nakoľko obsahuje magnetický zvukovo vibračný komponent, ktorý je súčasťou skalárnych vĺn, a ktorý za túto kontrolu zodpovedá. Elektrický komponent takúto kontrolu nemá (aj keď sa na jej vykonávaní podieľa). Magnetický komponent áno, a ním vlastne mesiac je. “

 

E: „V podstate sa zameriavajú na ľudí, ktorí sú (z nejakého dôvodu) výnimoční a dávajú pozor na to, aby sa títo ľudia nedostali (vibračne) vyššie ako prístroj (zariadenie s ktorým tí, čo sa týchto ľudí snažia riadiť, pracujú).  Snažia sa (totiž) ovplyvniť moje vedomie a zároveň aj moju osobu. “

 

Julia: „Môžem potvrdiť.“

 

E: „Farba kože: takže niektorí sú modrí, niektorí siví. Väčšinou však modrí. Niektorí zo skupiny Šedých (tkz. Šediví alebo Šeďáci) sú dobrí; niektorí zo skupiny Šedých sú zlí.  Niektorí zo skupiny Modrých sú dobrí; niektorí zlí, niečo ako pri rozpoltenej osobnosti.  Niektorí zo Šedých vyzerajú ako kybernetické organizmy, iní zase ako klony. Niektorí Šedí sú vysokí, iní zase nízki a niektorí nemajú nos.  Určitá skupina z nich je napojená na  skupinu (ľudí tu na Zemi) a robia tu nie práve príjemne veci.“

 

Julia: „Áno, môžem to potvrdiť na základe informácii, ktoré mám od Michaela. Je okrem iného aj v (telepatickom) kontakte s Nikolom Teslom (v rámci svojich mimotelových zážitkov). Tesla napr. za účelom telepatickej komunikácie využíval aj svojho holuba, ktorý bol jeho domáci maznáčik. “

 

E: „Priniesol som informácie o pyramídach a vode. Voda je zdroj energie a pyramídy sú (vlastne) portály-brány (do iných dimenzií), keď sa v blízkosti nich nachádza voda. Portál-brána vzniká (otvára sa) keď sa priblížite (dostatočne blízko) k (určitej) energii. “

 

M: „Čiže pyramída v spojení s vodou blízko nej, môže vytvoriť portál?“

 

E: „Áno. Keď je voda úplne čistá, je zdrojom energie. Nekonečným (zdrojom energie). Voda zásobuje energiou portály a iné dimenzionálne rozmery (iné dimenzie); v podstate ich poháňa. “

 

Julia: „Som v šoku. Presne to isté tvrdí aj Michael. Michael hovorí, že voda ako zdroj energie môže poháňať aj ľudské telo. Môže otvoriť portály, čakry v tele.  Ale musí byť čistý, napr. ako minerálny prameň z prírody. Voda vie do seba skopírovať (ako odtlačok) kompletnú energetickú signatúru objektov, alebo predmetov. Môže prijímať informácie, ukladať ich a neskôr na základe týchto informácií vplývať na prostredie v podobe frekvencií, ktoré môžu mať vplyv na ľudské vedomie. Ľudské vedomie je teda schopné tieto informácie z vody vytiahnuť.

 

E: „…je to špecifická frekvencia. Proces zhmotňovania je vlastne veľmi jednoduchý: vstúpite do vašej mysle a „naladíte sa (na tú správnu frekvenciu).“  Neviem to vysvetliť slovami. “

 

Julia: „Môžem potvrdiť. Táto frekvencia vlastne prvotne vzniká v týmuse (žľaza s vnútorným vylučovaním), ďalej pokračuje do kostrče, odtiaľ do sleziny, hypotalamusu, hypofýzy, šišinky mozgovej a potom udrie do časti na vrchole lebky, ktorá sa nazýva fontanela a  vráti sa späť do týmusu, čim sa  ukončí organický kruh cirkulácie energie (frekvencie), ktorý je prirodzený ľudskému organizmu. Michael má schopnosť cestovať cez portály a (brány). “

 

E: „Musím sa dostať do Veľkej pyramídy v Egypte, pretože tam sa nachádza energia Oriónu. Táto energia je napojená na Orión a Sírius. Musím ísť do (jednej z ) miestností (v Giza pyramíde), pretože sa  tam nachádzajú potrebné  frekvencie a tie majú schopnosť aktivovať zostávajúce  množstvo informácií, ktoré sú ešte v mojom tele potrebné aktivovať. Tým sa vlastne všetky procesy v mojom  tele urýchlia. Na tomto princípe sa vlastne táto technológia zakladá. Cez tento portál dostanete prístup ku všetkému na tejto planéte. “

Julia: „Môžem potvrdiť. Práve teraz,  mám husiu kožu po celom tele. Nechápem, ako sa informácie od E. a Michaela môžu zhodovať až do takejto miery. Je to neuveriteľné. Je to akoby stiahnuté z jedného zdroja. “

 

E: „V podzemných základniach sa nachádzajú miesta, kde sú duše niektorých ľudí, ktoré nie sú odtiaľ. Ďalej sú tam aj fyzické telá ľudí, ktorí sú priamo odtiaľ. Čiže je to akási zmes, akási odnož novej civilizácie. “

 

Julia: „Môžem potvrdiť. Môj syn mi povedal o civilizácii alebo skupine ľudí, ktorá žijú v podzemí. Majú pokročilé technológie a nejaké veci učili aj môjho syna, keď bol v kontakte s inteligenciami iného ako zemského pôvodu.  Povedal mi ešte v roku 2010, že mu ukázali základy materializácie (zhmotňovania) a dematerializácie (odhmotňovania) za použitia nejakého nástroja, ktorý vyzeral ako  palica (tyč). Povedal mi, že ľudia tam dole komunikujú telepaticky. Môj manžel mal mať otvorených šesť vlákien DNA  v roku 2010. Najvyššie množstvo vláken otvorených v súčasnej dobe na Zemi bolo osem (v roku 2010). Niektorí mnísi v Himalájach majú tiež otvorený takýto počet. Ja by som údajne mala mať podľa môjho syna otvorené 4 vlákna (v roku 2010). On by mal mať otvorených v tej dobe 5 vláken. “

 

Otec: „E. mi dnes povedal, že existuje mnoho mesiacov, ktoré sú umelé; vytvorené veľmi dávno a využívajú sa na rôzne veci. “

 

Julia: „Michael sa o mesiace dosť zaujíma. Často cestuje na mesiace planéty Jupiter. Povedal mi, že Mesiac ovplyvňuje (predstavuje) ženskú, magnetickú časť ľudskej bytosti, zatiaľ čo Slnko ovplyvňuje elektrickú časť, teda mužskú časť takpovediac. Slnko vládne Mesiacu. Medzi faktormi, ktoré napríklad rozhodujú o povahových črtách novorodenca sú aj slnečné erupcie a energie zo Slnka (vo forme solárneho vetra).  Teda genetická časť a DNA  nezohrávajú pri formovaní novorodenca až takú významnú úlohu (ako sa predpokladá). “

 

Otec: „E. mi rozprával o veciach, ktoré sú pridávané do potravín a do vody, ako chemtrails a rádiové vlny, napríklad voda znečistená fluoridom. E. hovoril, že tieto znečistenia znižujú u ľudí inteligenciu, robia ich akoby hlúpejšími, akoby nemohli (logicky) uvažovať. “

 

Julia: „Áno, toto môžem slovo za slovom potvrdiť. Michael cíti, vidí a identifikuje čuchom chemikálie v geneticky modifikovaných potravinách a pozoruje ako ich frekvencia ovplyvňuje ľudské telo.“

 

E: „Bolo mi ukázané, že energetická mriežka (niektorí ju nazývajú morfologickou mriežkou), bola informačnou kontrolou energie a vedomia, a nastavilo sa cez ňu vedomia vo forme náboženstva. Takže, informačná kontrola bola nastavená na ovplyvňovanie vedomia a peniaze na (ovplyvňovanie) srdca, pretože obe sú energetické meny. “

 

Julia: „Môžem potvrdiť. Naozaj som prekvapená, pretože presne toto tvrdí aj Michael.  E a Michael dokonca používajú presne tie isté výrazy.“

 

E: „Ľudí chceli udržať v slepote a nechápavosti pomocou (ľavej polovice mozgu), v ktorom vlastne prúdi umelo zmenená energia Saturnu, ktorá nemôže postupovať prostredníctvom emócií až ku srdcu,  ktoré predstavuje pravú energiu mozgu, ktorú niektorí nazývajú božskou ženskou energiou. “

 

Julia: „Áno, môžem potvrdiť.  Avšak jedná sa o pocity, nie emócie.  Emócie majú elektromagnetický základ; pocity sú naopak vibrácie (vibračná, zvuková vlna), pričom emócie sú tvorené pocitmi, nie opačne.  Srdce, ako orgán, pracuje na báze pocitov.  Nachádzajú sa tam vlny vibračno zvukového kompresno pozdĺžneho režimu v porovnaní s priečnym režimom elektromagnetických vĺn, ktoré sa nachádzajú v  mozgu. Srdce je takpovediac prevádzkované pocitmi (založenými na vnútornej vibrácií), zatiaľ čo elektromagnetické vlny mozgu je oscilácia zvonku. “

 

Otec: „Je to akoby vojna frekvencií alebo vojna o kontrolu vedomia. Vedia, že nemôžu zastaviť prebúdzanie sa (ľudí) do vyššieho vedomia, tak preto sa ho snažia utesniťa umlčať.  E. v podstate hovorí o tom, že  existujú cielení jednotlivci, (na ktorých sa útočí)  energetickými zbraňami.  Je to ako roamingový superpočítač, ktorý kontroluje kde sa u ľudí nachádzajú skalárne alebo mozgové vlny. Keď upadnete do bezvedomia tak ste automaticky sledovaní, vytvoria Váš profil, čiže kto ste, kde ste, aj informácie o Vašej minulosti.  Radšej by som rozprával o veselších veciach ako tieto. “

 

Julia: „Správne.“

 

O vode:

 

Otec: „E. tiež spomínal, že potom ako sa voda očistí, môže sa naplniť energiou. Povedal tiež, že ak sa takáto voda vypije napomôže v procese prebúdzania sa (do vyšších dimenzií). Voda je schopná ľuďom pomáhať, pretože je viacrozmerná. Zvyšuje dimenzie a dostane vás tam, odkiaľ sa môžete posunúť ďalej. “

 

Julia: „Áno, môžem potvrdiť. U mňa začalo masívne sťahovanie informácií (z môjho vnútorného systému) v roku 2007.  A odrazu som začala piť desať až dvanásť litrov vody denne, čo je na takú malú osobu ako ja, ktorá má štyridsaťpäť kilogramov príliš veľa vody.  Priateľka lekárka ma odporučila na testy za účelom zistenia, prečo pijem toľko vody. Všetky testy boli v poriadku, ale bolo mi povedané, že  môže byť problém s mojím hypotalamusom alebo hypofýzou, ktoré zodpovedajú za príjem a reguláciu vody v tele.  Bolo mi povedané, že tieto mozgové orgány u mňa fungujú odlišne od ostatných ľudí.  Ja viem, že vodu, ktorú pijem používam pre sťahovanie a dekódovanie informácií, ktoré sťahujem zo systému. Keď sťahujem informácie, moje oči sú zatvorené a ja buď automaticky hovorím alebo píšem to, čo prichádza z mojej mysle; a páve vtedy potrebujem zvýšený príjem vody.  Fľaše vody mám všade, v každej izbe doma a všade ich aj so sebou beriem. Voda obsahuje určitú energetickú signatúru, ktorá je schopná reagovať s frekvenciami Vášho tela. Voda nielenže dokáže prijať a vytiahnuť informácie z ľudských pocitov, emócií a myšlienok, ale s nimi môže aj reagovať a pracovať s nimi.

 

Krv má presne takú istú schopnosť, ale na vyššom stupni než je voda (vieme, že krv je vlastne zložená z vody). Keď svoje myšlienky vložíte do vody a niekto tú vodu vypije, ten niekto potom môže tieto myšlienky dostať do svojho energetického systému a dokonca konať a postupovať podľa týchto (cudzích) myšlienok. “

 

Otázky - Dr. Rudy Schild 2016.

 

Dr. Schild je výkonným riaditeľom americkej nadácie FREE (Nadácia pre výskum kontaktov s mimozemskými civilizáciami) a vedecký astronóm z Harvardského Centra Pre Astrofyziku. V rámci svojej rozsiahlej kariéry sa venoval skúmaniu tmavej hmoty, čiernych dier a pôvodu a štruktúre kozmického priestoru. Zaujíma sa tiež o podstatu časopriestoru vo vesmíre a snaží sa o formulovanie jej koherentného pochopenia. Ako šéfredaktor Žurnálu Kozmológie sa pokúsil rozšíriť jeho obsah o vedecké skúmanie podstaty vedomia a vesmíru. Dr. Rudy Schild bol blízky priateľ zosnulého Edgara Mitchella, spoluzakladateľa nadácie FREE a účastníka misie na Mesiac Apollo 14, ktorý na povrchu mesiaca pracoval.

 

Dr. Schild spolupracuje s Michaelom, aby sa dozvedel ako on chápe mimozemské inteligencie, kontakty s nimi, kontakty s mimozemšťanmi, fungovanie vesmíru, planét, interdimenzionálnych galaxií a iných informácií, ktoré bol Michael schopný zhromaždiť na základe svojich viac ako 40 ročných skúseností a pozorovaní v rámci svojich mimotelových zážitkov. Podľa vyjadrenia Dr. Schilda sú Michaelove názory a zistenia z cestovania mimo tela v súlade s jeho vlastným výskumom v astrofyzike, ktorý trvá viac ako ako 40 rokov.

 

Nasledujú parafrázované výskumné otázky, ktoré Rudy Schild zaslal Michaelovi za účelom získania odpovedí. Otázky sa týkajú zaujímavých tém v odbore astrofyziky a Michaelovi boli zaslané v júli 2016.

 

Otázky a odpovede: typ ÁNO-NIE

 

Dr. Schild: V rámci svojich mimotelových zážitkov, skúmali ste niekedy vo vesmíre studené, matné objekty, ktoré sa podobajú planétam a ktoré sa nachádzajú v rozľahlých priestoroch vesmíru medzi hviezdami ? ÁNO NIE ?

 

Michael : Rozhodne áno

 

Dr. Schild: Zachytil som totiž ich gravitačné pole. Nazývam ich  „túlavými planétami“. Podľa mojich výskumov by mali mať pevné hmotné jadro s atmosférickými plynmi, klímou a počasím podobným, aké poznáme z našej planéte Zem, a to aj napriek tomu, že v ich blízkosti sa nenachádza Slnko, ktoré by im dodávalo teplo.

 

Michael: Áno, majú klímu a atmosféru, a áno majú pevná jadra.“ Za planétou Pluto sa napríklad (skrýva) nachádza jedna planéta, ktorá má klímu a atmosféru, ale veľmi drsnú. Táto planéta má oceán bez oxidu uhličitého.

 

Dr. Schild:  Nemáte vedomosť, či tieto túlavé planéty (alebo inej planéty) podporujú primitívne formy života, akými sú napr. naše pozemské extremofily?  (ktoré sa nachádzajú napr. v zamrznutých chladných regiónoch na Zemi)

 

M: Určite áno. Ja viem s určitosťou povedať o túlavej planéte nachádzajúcej sa za Plutom. Je to studená planéta. Ľudia skrátka musia akceptovať, že táto planéta má život.

 

Dr. Schild: Zohrávajú (zohrávali) tieto túlavé planéty úlohu pri formovaní života v rámci nášho vesmíru?

 

M: Definitívne áno

 

Autorka knihy Mary Rodwell:

 

Mimotelové zážitky boli identifikované ako kľúčové skúsenosti prežité v rámci kontaktov s mimozemskými civilizáciami. Prieskum preukázal, že osemdesiat percent z tých, ktorí zažili kontakty s mimozemskými civilizáciami zažili aj mimotelové skúsenosti.

 

Domnievam sa, že informácie v tejto kapitole ponúkajú hĺbkové a detailné porozumenie fenoménu mimotelových zážitkov, tak ako ich opisujú Julia s Michaelom. Mimoriadne detaily z prežitých mimotelových zážitkov, ich prežívanie a preciťovanie z multidimenzionálneho pohľadu, sú podľa môjho názoru veľmi poučné a veľmi zaujímavé. Už z toho dôvodu, že až osemdesiat percent z tých, čo zažili kontakty s mimozemskými civilizáciami, zároveň zažili aj mimotelový zážitok, som  presvedčená o tom, že tieto informácie môžu byť nesmierne užitočné na mnohých úrovniach, ako pri overovaní vlastných mimotelových zážitkov, tak aj pri snahe im porozumieť.

 

Verím, že tieto informácie nám umožnia získať širší prehľad o povahe reality a o tom, akým spôsobom dochádza k rozšírenému stavu vedomia počas mimotelového zážitku. Táto kapitola ďalej ponúka informácie o tom, čo všetko je možné zažiť a naučiť sa, pokiaľ ide o povahu osobnej reality ako aj samotného vedomia.

Poznámka: Znalosti (a informácie) ponúknuté v tejto kapitole sú plne vysvetlené nielen v knihe, ktorej autorkou je Julia (Sellers) a ktorá sa práve prekladá do angličtiny, ale aj prostredníctvom jej seminárov zameraných na podstatu mimotelových zážitkov.

 

Julia Sellers – Lektorka, autorka, koučka

 

Narodila sa v Bánovciach nad Bebravou, na západnom Slovensku (bývalom Československu) a v roku 1995 zažila prvý mimotelový zážitok. Odvtedy venuje svoj voľný čas štúdiu mimotelových zážitkov. Zaujíma sa o kvantovú fyziku, voľnú energiu (free energy), anomálnu kogníciu, zážitky blízko smrti a témy týkajúce sa zlúčenia vedy a náboženstva. Má tri tituly. Študovala v bývalom ZSSR, na Slovensku a USA. Študovala nasledovné odbory: právo, žurnalistiku, Ruské teritoriálne štúdiá, manažment, fytopatológiu.

 

Ovláda 4 svetové jazyky, má dvojité občianstvo: slovenské americké. Pracovala ako prekladateľka-tlmočníčka, lektorka anglického a ruského jazyka, učiteľka angličtiny ( na prvej súkromnej škole v rámci SR zameranej na výuku detí s behaviorálnymi problémami), výkonná manažérka, šéfka medzinárodnej sekcie volebného tímu v prezidentských voľbách SR, poradkyňa pre zahraničné vzťahy ex-premiéra SR, analytička oddelenia medzinárodných vzťahov, zástupkyňa Centrálneho volebného tímu, dopisovateľka, zahraničná korešpondentka akreditovaná na MZV USA a v Zahraničnom tlačovom centre USA vo Washingtone, D.C., lobystka a novinárka na voľnej nohe. Pracovala tiež v Nadácii za ústavnú vládu vo Washingtone, D.C.

V súčasnosti prednáša o mimotelových zážitkoch na Slovensku a v Českej republike.


 www.juliasellers.sk

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1