10. Kapitola

Praktikování Nového Zjevení před i po rozdělení lidstva

 

V 16. kapitole Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (s Petrem) bylo podrobně popsáno, jak používat znalosti  tohoto Zjevení v každodenním životě jednotlivce, jak ho praktikovat.  Tato dávka Nového Zjevení je více zaměřena na transformaci lidstva a planety Země (Nula) v aktuálním čase, a proto je třeba uvést více konkrétních příkladů, aby co nejvíce čtenářů toto Zjevení pochopilo a bylo schopno žít v souladu s ním. Nejdůležitější je uznat a přijmout novou přirozenost absolutního boha Pána Ježíše Krista. Na planetě Nula, která je pod vlivem negativního stavu, žije jen velmi málo bytostí, které znají pravé jmého jediného zdroje života. Dokonce ani věřící křesťanských církví, které vycházejí z učení Ježíše Krista, nevědí, nebo plně nechápou, že nanebevzetím fyzického těla Ježíše se Bůh stal člověkem, aby se více přiblížil všem bytostem v Multivesmíru. Jenom díky tomuto aktu může každý navázat přímý vztah se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, aniž by potřeboval jakéhokoli prostředníka, médium. K tomu je třeba mít otevřené srdce a svobodně se rozhodnout pro komunikaci se mnou. Kdo však nezná moje pravé jméno, nemůže se se mnou spojit. Je to stejné, jako byste vytočili nesprávné telefonní číslo a volali někomu jinému, než jste chtěli. Obyvatelé planety Nula z mnoha důvodů nečetli Nové Zjevení, a proto drtivá většina z nich nemůže za to, že mě oslovuje nesprávně. Dokud trvá tato nepřirozená situace, kdy pravé Boží slovo doslova živoří a je překrucováno, zpochybňováno a není bráno vážně, což je způsobeno samotnou existencí negativního stavu, komunikuji dočasně i s těmi, kdo prozatím nemohli přečíst Nové Zjevení a přesto plní můj dokonalý plán na vyvedení lidstva ze zóny vymístění do Pravého Stvoření. Až do rozdělení bude trvat tato výjimka, která potvrzuje pravidlo.

  

Zaměřím se nejdříve na vás, kdo čtete Nové Zjevení a máte už informaci o mém pravém jménu. Jako každá bytost v Multivesmíru máte svobodnou vůli: přijmout, nebo odmítnout moji pravou přirozenost. Už se nemůžete vymlouvat na neznalost, manipulaci, či vliv čehokoli, co tu máte. Je životně důležité, abyste se na mě obrátili a požádali mě o radu, vedení a cokoli je třeba pro splnění vašeho úkolu. Jenom já ze své absolutní pozice dokonale znám všechny aspekty vašeho života a můžu vás co nejoptimálnějším způsobem vysvobodit ze zajetí negativního stavu. Jak už bylo sděleno ve výše uvedené kapitole předchozí dávky Nového Zjevení, i jméno, jako vše, v sobě nese energetický otisk. Vyzývám vás, abyste od tohoto přítomného okamžiku používali nejen pro komunikaci se mnou, ale i s jinými o mně, moje jediné pravé jméno PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. Převedu vás přes všechna úskalí, nebezpečí a úklady negativních bytostí, přinesu vám více lásky, klidu a dostatek všeho, co potřebujete pro plnění svého poslání. Nemusíte opustit své blízké, uzavřít se do izolace, abyste žili v souladu s Novým Zjevením. Je to mnohem jednodušší, než čekáte. Když mi odevzdáte svůj život, stanete se svobodnějšími a méně zavislými na matrixu a svém egu. Krok za krokem se budete zbavovat všech bloků, bludů, falešných představ o životě, závislostí na čemkoli, uděláte si „pořádek“ ve vztazích s ostatními lidmi, najdete vnitřní rovnováhu a pocit bezpečí. Postupně zlepším i váš zdravotní stav. Není lepšího lékaře vašeho těla i duše, než jsem já, stvořitel dokonalých lidských těl  před tím, než je zprznili Pseudotvůrci. Upozorňuji také na fakt, že tělo Ježíše bylo zbaveno všeho negativního a bylo opraveno do původní podoby, postrádá tedy několik anomálií, které zfabrikovali zmínění Pseudotvůrci. Znovu opakuji, že v pozitivním stavu Multivesmíru nemůže přežít NIC ze stavu negativního. Proto i pro vás, kdo po rozdělení lidstva převibrujete do 5. dimenze Pravého Stvoření, jsem připravil tzv. „duplikáty“, tedy nová, nezatížená a dokonalá těla, která vám umožní plnohodnotný život v pozitivním stavu, naplní vás uspokojením, radostí a štěstím, nebudou vás omezovat a mnohdy i odpuzovat svým nepěkným vzhledem, či nedostatkem. Jste-li z jakéhokoli důvodu homosexuálové (ženy i muži), zbavím vás této nepřirozené orientace jednou pro vždy. To neznamená, že se musíte rozejít se svým současným partnerem/partnerkou. Dostanete tělo, se kterým bude souznít i vaše duše. Například homosexuální muž, který se spíše identifikuje s ženskou energií, dostane ženské tělo a naopak. Vrátím tak přirozenost, která byla úmyslně přetvořena a pošlapána negativním stavem a jeho strůjci. Opět je na místě zdůraznit fakt, že nejste fyzické tělo, ale vědomí, duše, která ho užívá. Záleží na tom, kým se cítíte být, podle toho vám dám tělo, ve kterém budete pokračovat v tomto životě. Při vzestupu do 5. dimenze nezažijete doslovnou „smrt“ těla (mluvím k Pracovníkům Světla), ale výměnu fyzického těla, abyste mohli kontinuálně navázat na tento pozemský život, aniž byste museli odejít do intermediálního světa, kde se duše připravují na další inkarnaci. I mezi mými nejvěrnějšími spolupracovníky na planetě Nula je několik homosexuálů, protože si vybrali tuto zkušenost. Odlišují se však od jiných tím, že svoji sexuální orientaci nijak nepovyšují nad ostatní, nepředvádějí se, ani nechtějí vychovávat děti. Žijí v lásce a plní své jedinečné poslání, jako všichni, kdo byli posláni do tohoto nelehkého života v době transformace.  

  

Do rozdělení lidstva je na této planetě Nula několik druhů vztahu k Bohu:
 1. přímý vztah se mnou, Pánem Ježíšem Kristem, jediným pravým Bohem a zdrojem  života
 2. přímý vztah se mnou bez znalosti mého pravého jména
 3. zprostředkovaný vztah k Boží trojici v křesťanských církvích
 4. zprostředkovaný vztah k Bohu přes duchovní bytosti
 5. zprostředkovaný vztah k Bohu v ostatních církvích a náboženských organizacích, které neuznávají Pána Ježíše Krista jako jediného Boha, ani Ježíše Krista jako Božího syna
 6. žádný vztah k Bohu

 

Ad 1. - Přímý vztah se mnou, Pánem Ježíšem Kristem má jen nepatrné množství lidí, kteří četli Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a přijali ho do svého života. Pochopili, že negativní stav nepochází ode mne, a proto nemůže trvat věčně.

 

Ad 2. - Malé množství Pracovníků světla, kteří se mnou komunikují, píší knihy, přednášejí apod., ale nečetli Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, tedy neznají moje pravé jméno (používám jména Bůh, Jeshua, Boží trojice, Ježíš Kristus, Orton). Důvody jsem uvedl v předchozích kapitolách této dávky Nového Zjevení.

 

Ad 3. - Všichni věřící křesťanských církví, kteří se modlí k Boží trojici, občas, nebo pravidelně naslouchají Božímu slovu z Bible (duchovní jazyk neumožňuje negativnímu stavu úplné překroucení a zprznění Božího slova) od duchovních v kostelech při mších a bohoslužbách. Tito lidé ještě nejsou připraveni najít Boha ve svém nitru, stále potřebují prostředníka (kněze, duchovního učitele).

 

Ad 4. - Duchovně hledající, kteří navázali kontakt s anděly, archanděly, duchovními bytostmi, pozitivními mimozemšťany, svojí duchovní rodinou, která jim přináší informace ode mne, jediného zdroje života.

 

Ad 5. - Většina věřících nekřesťanských náboženství, kteří se modlí k jiným bohům, neuznávají Pána Ježíše Krista jako boha, ani Ježíše Krista jako božího syna. Vybraným jedincům se zjevuji, uzdravuji je a dávám jim pocítit sílu lásky, kteru u jiných „bohů“ nenajdou.

 

Ad 6. - Ateisté, materialisté a všichni, kdo nevěří v žádného Boha a věčný život. Těmto lidem bude po smrti těla otevřeno vědomí, setkají se se mnou „tváří v tvář“ a budou se moci rozhodnout, kde se inkarnují v dalším životě. Většina z nich se bude podílet na pseudovítězství negativního stavu na planetě Nula.

  

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že jen málo bytostí na této planetě má opravdový vztah ke mně, Pánu Ježíši Kristu. Proto je nezbytné, aby se toto Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny šířilo co nejrychleji do celého světa, bylo přeloženo do všech jazyků, aby pomohlo pochopit a přijmout fakt, že život v negativním stavu a dualitě není dílem Boha, Pána Ježíše Krista, je pouze odpovědí na otázku: Jak by vypadal život bez Boha…. a brzy bude eliminován. Jak jsem už oznámil v úvodu této dávky Nového Zjevení, vstupenkou do Ráje v 5. dimenzi je láska, vyšší vibrace. Neznalost Nového Zjevení bude tak jako tak napravena po převibrování, nebo v intermediálním světě po opuštění fyzického těla.  

  

Praktikovat Nové Zjevení Pána Ježíše Krista znamená přijmout mě, jediný zdroj života v Multivesmíru, do svého života a dodržovat duchovní principy (zákony). Je to mnohem jednodušší, než žít podle jakýchkoli jiných náboženských, politických, ekonomických, či jiných zákonů a pravidel, která tady máte.  Jsem váš nejlepší přítel a rodič, přinesu do vašeho života vše, co hledáte a potřebujete, hlavně LÁSKU.

  

Po rozdělení lidstva bude pro ty, kdo si vybrali život v pozitivním stavu, samozřejmostí přímá komunikace a vztah se mnou. Už nebude třeba žádných prostředníků, médií, ani duchovních rádců. Proto na Nové Zemi nebudou zakládány žádné církve a náboženské organizace všeho druhu. Jediným chrámem bude vaše tělo, jak jsem už oznámil v těle Ježíše Krista před 2000 lety.

  

Proč bytosti z vyšších dimenzí Multivesmíru ještě nemusejí znát Nové Zjevení Pána Ježíše Krista? Jak už víte, čas je spojen pouze s hmotou, tedy v rámci Stvoření neexistuje, vše se odehrává současně. Aby Nové Zjevení platilo pro celý Multivesmír, tedy i v zóně vymístění a na planetě Nula, je třeba ho přinést nejdříve sem, na místo aktivace negativního stavu. Z předchozí kapitoly už víte, že to bylo zcela nedávno – v 80. letech 20. století. Odtud se šíří do všech úrovní a dimenzí dle mého dokonalého plánu. Teprve v novém cyklu času, kdy už nebude existovat negativní stav v aktivní, ani dřímající podobě, bude možné a účelné, aby Nové Zjevení poznaly všechny bytosti v Multivesmíru. Vy, kdo čtete a přijímáte Nové Zjevení, máte mnohdy pravdivější informace, než někteří duchovní  rádci a prostředníci z jiných úrovní fyzického i intermediálního světa. Právě vy, mí nejbližší spolupracovníci, kteří na vlastní kůži zažíváte důsledky negativního stavu na život, se stanete šiřiteli Nového Zjevení v dalších dimenzích Multivesmíru. Budete těmi nejlepšími učiteli a vzorem pro ostatní bytosti. Nikdo nemá takové předpoklady a schopnosti plnit tento úžasný úkol. Jste mojí první linií, pravou rukou a láskou. Budeme společně tvořit zcela nový život, jaký nikdo ještě nežil, protože s negativním stavem „za zády“ to není možné.

  

Nejste tu od toho, abyste se nechali neustále vést jinými, podle vás vyspělejšími civilizacemi a bytostmi, opisovali jejich způsob života. Můžete vytvořit zcela nový, originální a ještě lepší, než ten, který vám předkládají. Nejste nikomu zavázáni, ani podřízeni, každou radu můžete svobodně přijmout, nebo odmítnout, aniž byste kohokoli urazili. Přijímejte pouze to, co souzní s vaším srdcem, s vaší duší, s vaším vyšším já. Pak teprve ucítíte pravé štěstí, lásku a uspokojení ze svého života.

  

Praktikovat Nové Zjevení v této době znamená:
 • přijmout mě, Pána Ježíše Krista jako jediný zdroj života
 • mít otevřené srdce a milovat vše dobré v každé bytosti, odmítat všechny negativní projevy (tedy neschvalovat negativní stav)
 • mít otevřené oči a rozlišovat to, co je v souladu s duchovními zákony Multivesmíru, co je v rozporu s nimi
 • nebát se a nestydět se mluvit s ostatními o Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, nikomu však nevnucovat nic, co není schopen přijmout (budu vám přivádět lidi, kteří jsou už připraveni)
 • nepodporovat život negativního stavu (nepracovat pro bankéře a finanční sektor včetně exekucí, pro firmy, poškozující zdraví, životní prostředí, nehrát hru na demokracii, nezapojovat se do politických, náboženských a jiných organizací s pevnými pravidly,….)
 • navázat soukromý a intimní vztah se mnou, Pánem Ježíšem Kristem

 

Nic není dogma. Toto jsou pouze doporučení a samozřejmě existují výjimky. Proto opakuji, abyste nikdy nesoudili jednání druhých, protože nemůžete vědět, zda je, či není v souladu s mým plánem na vyvedení lidstva z negativního stavu. Uvedu příklad ženy ze Slovenska, která vnáší pozitivní myšlenky na půdu parlamentu jako poslankyně a kandidátka na prezidentku, jmenuje se Helena Mezenská. Proč této láskyplné, pravdomluvné a obětavé ženě nedalo svůj hlas dostatečné množství lidí, aby se stala prezidentkou Slovenské republiky? Protože většina lidí, nejen v tomto státě, ještě spí a nechá se programovat a manipulovat médii, podprahovými signály a jinými způsoby negativních entit, a není schopna rozlišit, co je pro ně dobré, co jim škodí. Stejně dopadla i kandidátka na prezidentku v České republice v roce 2013 Taťana Fischerová. Jenom fyzické rozdělení lidstva může pozvednout duchovní úroveň jeho láskyplné a pozitivní části a zároveň kvůli odpovědi na zásadní a mnohokrát opakovanou otázku nechat na chvíli zvítězit a poté eliminovat negativní stav, aby dále neomezoval život v Multivesmíru.

  

Odhoďte konečně strach z čehokoli a nechejte se vést mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Nikdo vás nezná, nemiluje a nechrání tak dokonale, jako já, váš nejlepší a nejoddanější přítel a LÁSKA.

  

V následující kapitole se budeme zabývat aktuálním stavem na planetě Nula.

 

www.bozirodina.cz

 


Sdělení k poslechu

 

 

Navazuje na Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, které přijal a předal lidstvu prostřednictvím internetu Petr Daniel Francuch v osmdesátých a devadesátých letech 20. století. 

 

Sérii jeho knih najdete ke stažení zde . . .


Kniha Jany Kyslíkové ke stažení:

Odhalení z Gaia TV

odhaleny-vesmir13.12.2018

Jason Rice

Zasvěcení do SSP

série: 12, epizoda: 16

uceni-moudrosti13.12.2018

David Wilcock

Harmonické rezonanční vzory života

série: 11, epizoda: 12

lovec-pravdy13.12.2018

Linda Moulton Howe

Důkaz prezidentských schůzek o mimozemské přítomnosti

série: 1, epizoda: 9

hluboky-vesmir13.12.2018

Vzestup umělé inteligence

série: 1, epizoda: 8

absolutne-neuveritelne14.12.2018

George Noory

Pohřešování lidé a portály s Davidem Paulidesem

série: 5, epizoda: 8

rozkvet13.12.2018

Sebeléčba s ájurvédou

Ájurvédská koření pro vyvážené tělo

série: 1 epizoda: 12

hovory-s-dusi12.12.2018

James Van Praagh

Telepatie

série: 2, epizoda: 12

vzorec-zdravi05.12.2018

Regina Meredith

Zářivá dlouhověkost s Patrickem Flanaganem

série: 2, epizoda: 14

odhaleni15.12.2018

David Wilcock

Radionická technologie pro léčení

série: 4, epizoda: 7

otevrena-mysl10.12.2018

Otevřená mysl

Tajná chemtrailová agenda s Michaelem Murphym

série: 2, epizoda:3

chybejici-souvislosti15.12.2018

Gregg Braden

Život na druhé straně simulace

série: 2, epizoda: 6

kvet-zivota14.12.2018

Drunvalo Melchizedek

Spouštěče posunu pólů

série: 1 epizoda: 7

falesne-vlajky10.12.2018

Richard Dolan

Vyšetřování 11. září

série: 1, epizoda: 8

odkaz15.12.2018

Dr. Raymond Moody

Prožitky blízké smrti

série: 3 epizoda: 1

probuzena-duse13.12.2018

William Henry

Hvězdné sémě

série: 2, epizoda: 11

skryty-puvod11.12.2018

Michael Tellinger

Shrnutí Ubuntu

série: 2, epizoda: 8

tajemstvi-zdravi15.12.2018

Mike Adams a Dr. Ed Group

Tajemství zdravého domova

série: 1, epizoda: 12

buzzsaw13.12.2018

Join Sean Stone

Vysokovibrační strava pro starseeds s Bridget Nielsenovou

série: 3, epizoda: 1

nazca15.12.2018

Nové objevy

Aktualizace 7: Další sekvence

série: 1, epizoda: 8

psychedelika10.12.2018

- - -

Psychedelika a vědomí

série: 1, epizoda: 1

Knihy Nového Zjevení

nove-zjeveni-pana-jezise-krista

Petr D. Francuch - 1988

Nové Zjevení Pána Ježíše Krista

O dnešní situaci pozemského lidstva

zaklady-lidske-duchovnosti

Petr D. Francuch - 1982

Základy lidské duchovnosti

O lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření

kdo-jsi-a-proc-jsi-zde

Petr D. Francuch - 1984

Kdo jsi a proč jsi zde ?

Postavení pozemského člověka ve Stvoření

poselstvi-z-nitra

Petr D. Francuch - 1982

Poselství z Nitra

Rozšiřující informace Nového zjevení

chapani-a-naplneni-naseho-pozemskeho-zivota

Petr D. Francuch - 1982

Chápaní a naplnění nášeho pozemského života

Rozšiřující informace Nového zjevení

hlavni-ideje-noveho-zjeveni

Petr D. Francuch - 1982

Hlavní ideje Nového Zjevení

Rozšiřující informace Nového zjevení

ctvero-pojeti-duchovni-struktury-stvoreni

Petr D. Francuch - 1982

Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření

Rozšiřující informace Nového zjevení

korolaria-noveho-zjeveni-pana-jezise-krista

Petr D. Francuch - 1992

Korolaria Nového Zjevení Pána Ježíše Krista

O lidské duchovnosti ve vztahu ke Stvoření